ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 STUDII DE ROMÂNISTICĂ

 

Programul universitar de studii de masterat STUDII DE ROMÂNISTICĂ (IF) se adresează atât absolvenților programelor de licență (forma IF si IFR) din domeniul Limbă și literatură, cât şi absolvenţilor unor domenii conexe, care  vizează pregătirea profesională avansată în filologie și științele comunicării.

Programul de master STUDII DE ROMÂNISTICĂ (IF) se adecvează noilor standarde ale invățământului superior național și european, promovând dezvoltarea competenţelor profesionale care pot oferi masteranzilor practicarea cu succes a profesiilor înscrise în  COR 2019 şi, în consecinţă,  o integrare adecvată pe piaţa muncii:Comentator publicist, Consilier instituţii publice, Consilier învăţământ, Corector (studii superioare), Corespondent presă, Corespondent radio, Corespondent special, Critic literar, Documentarist, Editorialist, Filolog, Lector carte,  Lector presă/editură, Lector scenarii, Manager proiect, Profesor în învăţământul liceal (condiţionat de modulul psiho-pedagogic), Redactor, Redactor-şef presă, editură, Referent difuzare carte, Referent literar, Referent relaţii externe, Secretar general redacţie, Secretar literar, Secretar-șef agenţie presă/ editură, Specialist proprietate intelectuală, Şef birou redacţie, Traducător.

 

În acest sens, obiectivele programului de studii universitare STUDII DE ROMÂNISTICĂ (IF)proiectează procesul educaţiei, care are ca interfaţă necesităţile de integrare pe piaţa muncii ale masteranzilor, pe structura unor direcţii eficiente ale  învăţământului universitar: „a învăţa să ştii”, „a învăţa să faci”, „a învăţa împreună cu ceilalţi”,  „a învăţa să fii.” Sunt dezvoltate o serie de competenţe necesare unei cunoaşteri de tip superior precum:gândirea  critică, capacitatea analitică, creativitatea, flexibilitatea., utilizarea calităţilor metacogniţei în cunoaştere.

Conţinuturile ştiinţiicesunt organizate disciplinar, interdisciplinar şi transdisciplinar şi sunt programate în unităţi de învăţare pe principii progresive, astfel încât să permită formarea competenţelor profesionale vizate de program. Orientarea pe student este probată atât de dimensiunea interactivă a cursurilor, cât și de accentul pus pe practica de specialitate, pentru a asigura o mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii.

     Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentru limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de doctorat organizate de Institutul Şcolilor Doctorale.