ANUNTURI ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 


Vă rugăm să verificați listele provizorii. Identificarea în liste se face în funcție de numărul legitimației de concurs. Înmatricularea se va face fizic, la sediul Facultății de Litere, conform următorului program:
miercuri, 24 iulie, între orele 9:00-17:00;
joi, 25 iulie, între orele 09:00-13:00.  


Criterii de admitere

 

Criterii de admitere licenta 2024

Criterii de admitere master 2024

 

 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2023

CRITERII DE ADMITERE 2023

FACULTATEA DE LITERE

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Domeniul de licență: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ germană/ franceză/ italiană/ turcă) (IF). 

Criterii de selecție:

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba română), evaluată cu calificativul admis/ respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criterii de departajare:

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal. 

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Limba și literatura engleză - Limbă și literatura modernă (germană/ turcă/ franceză/ italiană) (IF).

Criterii de selecție:

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba engleză), evaluată cu calificativul admis/ respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

Criterii de departajare:

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal. 

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/ engleză/ germană/ turcă) (IF).

Criterii de selecție: 

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba franceză), evaluată cu calificativul admis/ respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Criterii de departajare:

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura franceză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal. 

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura franceză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Domeniul de licență: STUDII CULTURALE

Studii americane (în limba engleză) (IF) 

Criterii de selecție:

1. Scrisoare de intenție (redactată în limba engleză), evaluată cu calificativul admis/ respins

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

Criterii de departajare:

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal. 

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura engleză/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

Domeniul de licență: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism (IF)

Criterii de selecție:

1. Eseu motivațional (redactat în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 – 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%

Criterii de departajare:

Criteriul 1 de departajare la admitere: media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal. 

Criteriul 2 de departajare la admitere: nota la disciplina Limba și literatura română/ Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută la examenul de bacalaureat.

 

 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

Pentru admiterea candidaților cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro, la programele de studii universitare de licență, se aplică aceleași criterii de selecție ca și cele pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE.

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro, valabile pentru toate programele de studii universitare de licență:

Criteriul 1 de departajare la admitere: media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu. 

Criteriul 2 de departajare la admitere: media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2023  

 

CRITERII DE ADMITERE 2023

FACULTATEA DE LITERE

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul de masterat: FILOLOGIE

Studii de românistică 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE

1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50% 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro: 

1. Eseu motivațional (în limba română) – 50%

2. Media generală de licență – 50%

 

Studii anglo-americane (în limba engleză)

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

1. Eseu motivațional (în limba engleză), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50% 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro: 

1. Eseu motivațional (în limba engleză) – 50%

2. Media generală de licență – 50%

 

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50% 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

1. Eseu motivațional (în limba română) – 50%

2. Media generală de licență – 50%

 

Limbile moderne în dinamică plurilingvă (masterat bilingv, în limba franceză și în limba engleză)

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

1. Eseu motivațional (în limbile franceză și engleză), evaluat cu notă de la 1 la 10 - 50%

2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50% 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro:

1. Eseu motivațional (în limbile franceză și engleză) – 50%

2. Media generală de licență – 50%

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE – domeniul FILOLOGIE:

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență

2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro – domeniul FILOLOGIE:

1. Nota obținută la lucrarea de licență

2. Media generală a anilor de studii de licență.

 

Domeniul de masterat: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Relații publice și dezvoltare interculturală

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE:

1. Eseu motivațional (în limba română), evaluat cu notă de la 1 la 10 – 50 % 

2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei/ mediei obținute la examenul de licență: 50% 

Criterii de selecție pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro – domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

1. Eseu motivațional (în limba română) – 50%

2. Media generală de licență – 50%

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CE – domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență

2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență

 

Criterii de departajare pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de școlarizare în euro – domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

1. Nota obținută la lucrarea de licență

2. Media generală a anilor de studii de licență

2022 

 

Criterii LICENTA

Criterii MASTERAT