Centrul de Cercetare și Documentare pentru Germaniștii din Dobrogea

 

 

Centrul de Cercetare și Documentare pentru Germaniștii din Dobrogea, înființat în anul 2016 prin HS nr. 101 din 18.02.2016, asumă ca misiune sprijinirea instituțională a cadrelor didactice și a cercetătorilor limbii și literaturii germane, punerea la dispoziție a întregului fond de documentare în limba germană, precum și diseminarea rezultatelor de cercetare prin organizarea de conferințe transdisciplinare. CCDGD a încheiat un acord de colaborare cu Centrul de Cercetare pentru Traducere Specializată și Comunicare Interculturală al Departamentului de Limbi Străine și Comunicare, Universitatea Tehnică de Construcții București (Nr. 886/07.07.2016).

Sala: 132

Director: conf.univ.dr. Maria MUSCAN

Consiliu științific: conf. univ. dr. Maria MUSCAN, lect.univ.dr. Cecilia VÂRLAN, lect. univ. dr. Ionela DUDUȚĂ

 

Direcții de cercetare

Direcția 1: Germanistică aplicată                  

1.1 Teme incluse în direcție

 • Limba și literatura germană din perspectivă neofilologică
 • Strategii lingvistice şi textuale în studiul literaturii germane
 • Metode digitale de predare a limbii germane ca limbă străină
 • Strategii de scriere academică în limba germană

1.2. Echipa de cercetare: conf. dr. Maria MUSCAN; lect. dr. Cecilia VÂRLAN; lect. dr. Ionela DUDUȚĂ; prof. dr. Sorin Gădeanu, Universitatea din Viena, UTC București; conf. dr. Hermine FIEBINȚEANU, Universitatea București; dr. Anastasia NOVIKOVA, Universitatea Heidelberg; conf. dr. Daniela IONESCU-BONANNI, Universitatea Heidelberg, Universitatea București

 

2. Direcția 2: Limba și literatura germanilor din Dobrogea

2.1Teme incluse în direcție

 • Dialectul șvăbesc din Dobrogea
 • Texte literare după 1945

2.2.Echipa de cercetare: prof. dr. Hermann SCHEURINGER, Universitatea din Regensburg, dr. Josef SALLANZ, DAAD (Serviciul German de Schimburi Academice), conf. univ. dr. Maria MUSCAN, lect.univ.dr. Cecilia VÂRLAN, lect. univ. dr. Ionela DUDUȚĂ

 

Portofoliul de cercetare al centrului

Publicații

Membrii CCDGD au publicat individual în alte volume colective din țară și străinătate, Publicații care se încadrează în sfera tematică a proiectelor de cercetare (selectiv):

 1. Muscan, Maria (2022 - în curs de publicare). „Wie man literarische Texte linguistisch analysiert“, In: GIP-Beiträge, iudicium, München.
 2. Vârlan, Cecilia-Iuliana (2022 - în curs de publicare). „Das Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten: Einsatzszenario und Betrachtungen zu Forschungsverfahren“, In: GIP-Beiträge, iudicium, München.
 3. Muscan, Maria (2021).” Efficient German Language and Grammar Acquisition: the SOS-Method and Chunks”. In: Journal of Romanian Literary Studies. Nr. 24/2021. Pp. 295-300. Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureş. E-ISSN: 2248-3004.
 4. Muscan, Maria (2021): “Deutsche Redewendungen und Chunks mit Tieren – ein gesteuerter Spracherwerb“. In: Diversité et Identité Culturelle en Europe. Nr. 18.1. Pp.153-160. ISSN 2067-0931. 
 5. Vârlan, Cecilia-Iuliana (2021). Teaching German Literature for Beginners: Das Nibelungenlied, Journal of Romanian Literary Studies, No. 24/2021, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, ISSN: 2248-3004, pp. 588-595.
 6. Muscan, Maria Elena (2020). „Deutsch als Fremdsprache in Handlungsfeldern. Vermittlung und Rezeption”. In: Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives. Section: Language and Discourse.  Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors). ”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş. ISBN: 978-606-8624-10-5. Pp.82-88.
 7. Muscan, Maria (2020). „Die Satzklammer im Spannungsfeld  zwischen Lernfeldermodell und interkulturelles Lernen ». Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Filologie, Special Issue: METAPHOR, SPATIALITY, DISCOURSE, Ovidius University Press, Vol. XXXI, 2/2020, Pp. 353 – 363. ISSN 1223 – 7248.
 8. Muscan, Maria-Elena (2020). “Projektbasiertes Unterrichten. Ein motivierendes Konzept der Hochschuldidaktik.” In: Diversité et Identité Culturelle en Europe. Nr.17/1. Pp. 197-208. ISSN 2067-0931.
 9. Muscan, Maria Elena (2020). „On Functional Grammar in Teaching German. Formulaic Phrases”. In: Journal of Romanian Literary Studies. Nr. 20/2020. Pp. 284-289. Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureş. ISSN 2248-3004.
 10. Vârlan, Cecilia-Iuliana (2020). „Cultural Dialogue in Turkish-German Cinema”, in: Boldea, Iulian, Cornel Sigmirean (eds), Identities in Globalization. Intercultural Perscpectives, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, 2020, ISBN 978-606-8624-10-5, pp. 336-339. 
 11. Duduţă, Ionela, Neue Medien im Deutschunterricht – der Film, în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa. Tom XXXI,. Nr. 2/2020, pp. 297-305.
 12. Muscan, Maria-Elena (2019). „Der Weg zur Literatur führt über die Grammatik”. IN: Diversité et Identité Culturelle en Europe. Nr.16/2. Pp. 107-119. ISSN 2067-0931.
 13. Muscan Maria Elena (2019). „Germanii și limba germană din Dobrogea/ Die Dobrudschadeutschen und ihre Sprache”. In: Dobrogea. Edificii cu mozaic. Credința, cultura, cetatea. Editor: Colesniuc, Sorin Marcel. Constanța. Ex Ponto. Pp. 356-378. ISBN 978-606-598-767-8.
 14. Muscan, Maria (2019). Gramatica funcțională a limbii germane – Nivelurile de competență A1 și A2/ Die Deutsche Grammatik DaF! Das A1- und A2-Kompetenzniveau. Ovidius University Press. Constanța. ISBN 978-606-060-001-5. 135 pp.
 15. Muscan, Maria (2019). „The social relevance of language system and language usage in foreign language acquisition. German and Romanian proverbs”. Journal of Romanian Literary Studies. Nr.19/2019. Editura Arhipelag XXI. ISSN 2248-3004.
 16. Vârlan, Cecilia-Iuliana (2019), „Identität und Alterität im Roman Europolis von Jean Bart“, în: Diversité et Identité Culturelle en Europe, Nr. 16.2/10 noiembrie 2019, pp. 153-166. ISSN: 2067-0931.
 17. Duduţă, Ionela, Project-Based Learning In The Teaching Of German As A Foreign Language – Developing Speaking Skills And Creative Writing, în “Journal of Romanian Literary Studies”. No. 19/2019, edit. Editor: Iulian Boldea, Editura Arhipelag XXI Press, pp. 429-436, ISSN 2248-3004, ISBN 978-606-8624-00-6
 18. Muscan, Maria-Elena (2017). „Das Schwäbisch der Dobrudscha-Schwaben. Phonologische und grammatische Aspekte“ („Dialectul șvăbesc al șvabilor dobrogeni. Aspecte de fonologie și gramatică”). Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Filologie, Ovidius University Press, Volumul XXVIII, nr.1., pp. 126 – 136. ISSN 1223 – 7248.
 19. Muscan, Maria-Elena (2017). „Deutsch als Fremdsprache für Senioren. Der Faktor Alter beim Sprachenlernen”. In: Konstanz und Variation. Die deutsche Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Festschrift für Hermann Scheuringer. Wissenschaftlicher Verlag Berlin. S. 286-299. ISBN 978-3-96138-016-9.  
 20. Vârlan, Cecilia-Iuliana, Landeskunde D*A*C*H* (L). Eine DaF Perspektive. Constanţa: Ovidius University Press, 2017. ISBN: 978-973-614-960-3.
 21. Maria Muscan (2016). “Kanak Sprak: German Spoken by Turkish Minority in Germany. Aspects of Bilingual Competence as a Factor of Cultural and Linguistic Identity” In: Polifonii Culturale. Limbă, cultură și civilizație turcă în lume. Studii de caz. Editori: Berechet Lacramioara, Buzatu Alina, Ciobanu Estella, Hassan Neriman. Editura Universitară. București. Pp. 429 – 438. ISBN 978-606-28-0447-3.
 22. Duduţă, Ionela, Die Fremdsprache Deutsch in Ovids Nachfolgeîn Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Tom XXVIII. Nr. 1/2017, pp. 114-125.

 

Manifestări științifice sub egida centrului

Manifestări științifice organizate

 • 13 mai 2016: Conferința studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Litere din cadrul UOC. Studenții specializării Limba și literatura germană au susținut lucrări de specialitate în limba germană, susținuți fiind de baza materială a CCDGD, precum și de schimbul de experiență realizat cu prilejul vizitei prealabile a studenților germaniști de la Universitatea din Viena.
 • 17 mai 2016: Colocviul internațional de germanistică aplicată. Viena – București – Constanța.
 • 29 august – 7 septembrie 2016: Școala de vară Sommerschule Bukarest, în colaborare cu Universitatea Tehnică de Construcții București și cu Universitatea Viena.
 • 18  – 19 mai 2017: al II-lea Colocviu internațional de germanistică aplicată. Viena – București – Constanța. Von Ovid Zu Den Dobrudscha-Deutschen. Die Geschichte Eines Exils
 • 1-10 septembrie 2017: Școala de vară Sommerschule Bukarest, în colaborare cu UniversitateaTehnică de Construcții București și Universitatea Viena.
 • 21 mai 2018:  Al III-lea Colocviu internațional de germanistică aplicată. Viena – București – Constanța, în colaborare cu Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea Viena.
 • 11-13 aprilie 2019: Conferința internațională „Deutsche Sprache und Kultur in Bessarabien, Dobrudscha und Schwarzmeerraum”, în colaborare cu DAAD și Universitatea din Regensburg.
 • 16 aprilie 2021:  Conferința studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Litere din cadrul UOC.

Manifestări științifice anunțate / previzionate

 • 29-30 aprilie 2022: Al IV-lea Colocviu internațional de germanistică aplicată. Viena – București – Constanța;
 • 11-12 mai 2022: Workshop cu lansare de carte Die Dobrudschadeutschen durch die Geschichte;
 • 2-6 septembrie 2022: Congresul Societății Germaniștilor din România (Kongress der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens), ediția a 12-a.

 

5.3. Proiecte

 • Strategii lingvistice în analiza textelor literaturii germane

Obiectivul proiectului constă în realizarea unei culegeri de texte literare în limba germană, prelucrate și adaptate pentru nivelul de competență lingvistică A1/A2.

 • Metode digitale de predare a limbii germane ca limbă străină

Obiectivul proiectului constă în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin introducerea metodelor interactive atât în cadrul cursurilor cu prezență, cât și în cadrul cursurilor online (jocuri didactice, platforme digitale, filmul ca metodă de predare).

 • Tehnici și metode de scriere academică în limba germană

Obiectivul proiectului constă în adaptarea pentru nivelul de competență lingvistică A2 a diferitelor tehnici și metode de scriere academică în studiul limbii germane ca limbă străină.   

 • Germanii dobrogeni. Memorii individuale și colective

Obiectivul acestui proiect este de a aduce în atenția publicului larg comunitatea germană din Dobrogea, de a păstra contactul cu Asociația Germanilor Dobrogeni prin intermediul Biroului Cultural pentru Transilvania, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Maramureș, Moldova și Valahia din cadrul Muzeul Transilvaniei din Gundelsheim am Neckar, Germania.

 

Parteneriate/Acorduri de colaborare

Principala temă de cercetare a CCDGD, Limba și literatura germană din perspectivă neofilologică, s-a putut dezvolta în baza acordului de cooperare germanistică(GIP) între Universitatea din Heidelberg, Institutul de limbă germană neofilologică, și cinci universități din România (București, Constanța, Suceava, Brașov, Craiova). Echipa CCDGD a avut stagii ce cercetare și documentare la Universitatea din Heidelberg, doamna conf. Maria Muscan fiind profesor invitat în semestrul de iarnă din 2016 și 2019.

În aceeași direcție de cercetare se înscrie și colaborarea cu Institutul de Germanistică a Universității din Viena, cu care există un acord de colaborare din 2001. În baza acestui acord specializarea Limba și literatura germană a coordonat 17 stagii de practică pentru masteranzi ai Universității din Viena, cărora le-a stat la dispoziție tot fondul de documentare din cadrul CCDGD.

CCDGD și Centrul de Cercetare pentru Traducere Specializată si Comunicare Interculturalăal Departamentului de Limbi străine și Comunicare (DLSC) al Universității Tehnice de Construcții București(UTCB) au semnat un acord de colaborare științifică pe teme de cercetare în concordanță cu obiectivele și cu interesele lor științifice.

Aceasta colaborare științifică s-a materializat în organizarea următoarelor tipuri de manifestări științifice: conferințe, simpozioane, colocvii, școli de vară (naționale sau internaționale), prelegeri și serate literar-artistice cu participarea studenților și a unor invitați/specialiști în domeniu.

Scopul acestor manifestări este realizarea obiectivelor de cercetare științiifică a celor două centre, promovarea cercetării studențești și a cadrelor didactice precum și colaborarea în promovarea studiului limbii germane.