ANUNTURI ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 


Vă rugăm să verificați listele provizorii. Identificarea în liste se face în funcție de numărul legitimației de concurs. Înmatricularea se va face fizic, la sediul Facultății de Litere, conform următorului program:
miercuri, 24 iulie, între orele 9:00-17:00;
joi, 25 iulie, între orele 09:00-13:00.  


Calendar Admitere

Calendar Admitere Licenta 2024

Calendar Admitere Master 2024

Calendar Admitere PP 2024

 

 

2023

 

Calendar Admitere 2023 – Facultatea de Litere  

 

 

Sesiunea iulie 2023: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

 6-18 iulie

(închidere platformă: 18 iulie, orele 14:00)

Afișare liste de verificare

19 iulie

Desfășurarea probelor de concurs

20 iulie

Afișare liste provizorii

21 iulie

Contestații

21-22 iulie

Afișare rezultate contestații

23 iulie

Înmatriculări

24-25 iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

26 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

27 iulie

(ora 16 sau conform programării)

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

28 iulie

 

 

Sesiunea septembrie 2023: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

4 – 8 septembrie

(închidere platformă: 8sept., orele 12.00)

Afișare liste de verificare

8 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs

9 septembrie

Afișare liste provizorii

9 septembrie

Contestații

9-10 septembrie

Afișare rezultate contestații

11 septembrie

Înmatriculări

12 - 13 septembrie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

14 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

14 septembrie

 

 

 

Sesiunea iulie 2023: Studii universitare de masterat

Activități

Data

Înscriere

 6-18 iulie

(închidere platformă: 18 iulie, orele 14:00)

Afișare liste de verificare

19 iulie

Desfășurarea probelor de concurs

20 iulie

Afișare liste provizorii

21 iulie

Contestații

21-22 iulie

Afișare rezultate contestații

23 iulie

Înmatriculări

 24--25 iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

26 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

27 iulie

(ora 16 sau conform programării)

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

28 iulie

 

 

Sesiunea septembrie 2023: Studii universitare de masterat

Activități

Data

Înscriere

4 – 8 septembrie

(închidere platformă: 8sept., orele 12.00)

Afișare liste de verificare

8 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs

9  septembrie

Afișare liste provizorii

9 septembrie

Contestații

9-10 septembrie

Afișare rezultate contestații

11 septembrie

Înmatriculări

12 - 13 septembrie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

14 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

14 septembrie

 

 

 

 

 

CALENDAR DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE STUDII ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

PENTRU ȚĂRILE NON-UE*

 

SESIUNEA MAI-IULIE 2023

DATA

ACTIVITĂȚILE

3 mai-  6 iulie 2023

(închidere platformă ora 24:00 a României)

Înscrierea candidaților pe platforma de admitere a DSS

3 mai- 7 iulie 2023

Validarea dosarelor de către Biroul Admitere al DSS

6 iunie- 7 iulie 2023

Înaintarea de către Biroul de Admitere al DSS către Comisia de admitere a FL a listelor cu candidații validați

6 iunie- 10 iulie 2023

Înaintarea de către Comisia de admitere a FL către Biroul de Admitere al DSS a listelor cu candidații declarați Admis, în vederea obținerii de la ME a Scrisorilor de Aceptare la studii

6 iunie-11 iulie 2023

Înaintarea dosarelor către ME / DGRIAE pentru eliberarea Scrisorii de acceptare*

19 iunie -31 iulie 2023

Înștiințarea candidaților: în termen de 48 de ore lucrătoare de la primirea Scrisorilor de Acceptare, Biroul de Admitere al DSS înștiințează candidații și FL, urmând a transmite, prin curierul UOC, documentele în original către secretariatul FL.

Întocmirea listelor: Comisia tehnică a FL întocmește listele cu candidații declarați Admis.

Confirmarea locurilor și înmatricularea online: candidații declarați Admis au obligația de a confirma locul și a se înmatricula online în maximum 48 de ore de la afișarea listei pe platforma DSS și FL. Documentele în original se vor depune la secretariatul FL, personal de către candidat sau prin împuternicit legal.

*Pentru cetățenii străini proveniți din state ale UE, SCEE, CEE, calndarul de admitere se corelează cu cel al DSS și al Facultății de Litere

*Documentele vor fi trimise către Ministerul Educației pe măsură ce Comisia tehnică a Facultății de Litere afișează listele cu candidații declarați eligibili.

 

 

SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2023

DATA

ACTIVITĂȚILE

10 iulie - 21 septembrie 2023

(închidere pltaformă ora 24:00 a României)

Înscrierea candidaților pe platforma de admitere a DSS

10 iulie - 22 septembrie 2023

Validarea dosarelor de către Biroul Admitere al DSS

10 iulie - 31 iulie 2023

4 septembrie – 22 septembrie

 

Înaintarea de către Biroul de Admitere al DSS către Comisia de admitere a FL a listelor cu candidații validați

4 septembrie- 25 septembrie 2023

Înaintarea de către Comisia de admitere a FL către Biroul de Admitere al DSS a listelor cu candidații declarați Admis, în vederea obținerii de la ME a Scrisorilor de Acceptare la studii

25 septembrie 2023

Înaintarea dosarelor către ME / DGRIAE pentru eliberarea Scrisorii de acceptare

 

Înștiințarea candidaților: în termen de 48 de ore lucrătoare, de la primirea Scrisorilor de Acceptare, Biroul de Admitere al DSS înștiințează candidații și FL, urmând a transmite, prin curierul UOC, originalele către secretariatul FL

 

Întocmirea listelor: Comisia tehnică a FL întocmește listele cu candidații declarați Admis

 

Confirmarea locurilor și înmatricularea online: candidații declarați Admis au obligația de a confirma locul și a se înmatricula online în maximum 48 de ore de la afișarea listei pe platforma DSS și FL. Documentele în original se vor depune la secretariatul FL, personal de către candidat sau prin împuternicit legal.

 

 

 

 

2022

Calendar Admitere 2022 – Facultatea de Litere  

 

 

Sesiunea iulie 2022: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

 4-18 iulie

(închidere platformă: 18 iulie, orele 12:00)

Afișare liste de verificare

19 iulie

Desfășurarea probelor de concurs

20 iulie

Afișare liste provizorii

21 iulie

Contestații

21-22 iulie

Afișare rezultate contestații

23 iulie

Înmatriculări

24--25 iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

26 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

27 iulie

(ora 16 sau conform programării)

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

28 iulie

 

 

Sesiunea septembrie 2022: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

5 – 8 septembrie

(închidere platformă: 8sept., orele 12.00)

Afișare liste de verificare

8 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs

9  septembrie

Afișare liste provizorii

9 septembrie

Contestații

9-10 septembrie

Afișare rezultate contestații

11 septembrie

Înmatriculări

12 - 13 septembrie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

14 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

14 septembrie

 

 

 

Sesiunea iulie 2022: Studii universitare de masterat

Activități

Data

Înscriere

 4-18 iulie

(închidere platformă: 18 iulie, orele 12:00)

Afișare liste de verificare

19 iulie

Desfășurarea probelor de concurs

20 iulie

Afișare liste provizorii

21 iulie

Contestații

21-22 iulie

Afișare rezultate contestații

23 iulie

Înmatriculări

 24--25 iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

26 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

27 iulie

(ora 16 sau conform programării)

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

28 iulie

 

 

Sesiunea septembrie 2022: Studii universitare de masterat

Activități

Data

Înscriere

5 – 8 septembrie

(închidere platformă: 8sept., orele 12.00)

Afișare liste de verificare

8 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs

9  septembrie

Afișare liste provizorii

9 septembrie

Contestații

9-10 septembrie

Afișare rezultate contestații

11 septembrie

Înmatriculări

12 - 13 septembrie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

14 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

14 septembrie

 

2021

 

Calendar Admitere 2021  

 

 

Sesiunea iulie 2021: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

 8-18 iulie

(închidere platformă: 18 iulie, orele 16:00)

Afișare liste de verificare

19 iulie

Desfășurarea probelor de concurs

20 iulie

Afișare liste provizorii

20 iulie

Contestații

20-21 iulie

Afișare rezultate contestații

21 iulie

Înmatriculări

 22--23 iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

24  iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

25-26 iulie

(ora 16 sau conform programării)

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

27 iulie

 

Sesiunea septembrie 2021: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

6 – 9 septembrie

(închidere platformă: 9 sept., orele 16.00)

Afișare liste de verificare

9  septembrie

Desfășurarea probelor de concurs

10  septembrie

Afișare liste provizorii

10 septembrie

Contestații

10-11 septembrie

Afișare rezultate contestații

11 septembrie

Înmatriculări

12 - 13  septembrie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

14 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

14 septembrie

 

 

 

Sesiunea iulie 2021: Studii universitare de masterat

Activități

Data

Înscriere

8-18 iulie

(închidere platformă: 18  iulie, orele 14:00)

Afișare liste de verificare

18 iulie

Desfășurarea probelor de concurs

19 iulie

Afișare liste provizorii

19 iulie

Contestații

19-20  iulie

Afișare rezultate contestații

20 iulie

Înmatriculări

21-22  iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

22 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

23-24 iulie

(ora 16 sau conform programării)

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

24 iulie

 

Sesiunea septembrie 2021: Studii universitare de masterat

Activități

Data

Înscriere

6-9 septembrie

(închidere platformă: 9 sept., orele 16.00)

Afișare liste de verificare

9  septembrie

Desfășurarea probelor de concurs

10 septembrie

Afișare liste provizorii

10  septembrie

Contestații

10-11  septembrie

Afișare rezultate contestații

11 septembrie

Înmatriculări

12 - 13 septembrie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

13 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

14 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

14 septembrie