ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 Bază Materială

     Facultatea de Litere respectă diferenţele dintre formele de învăţământ (la zi şi  cu frecvenţă redusă ) şi dintre obiectivele activităţilor de cercetare,asigurând spaţii de învăţământ şi cercetare corespunzătoare specificului său: săli de predare, laboratoare didactice şi centre de cercetare, în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare.  Calitatea spaţiilor de învăţământ din Facultatea de Litere, precum şi dotarea cabinetelor Multimedia poate fi evaluată în funcţie de suprafaţă, volum, starea tehnică, numărul total de studenţi, numărul de personal didactic şi de cercetare, diferenţiate pe domenii, programe de studii şi instituţional prin raportare la normele în vigoare.

     Campusul universitar reprezintă un cadru de viață și condiții de studiu privilegiate, mai ales grație echipamentelor culturale puse la dispoziția studenților : vasta bibliotecă cu acces liber, sălile echipate pentru proiecții, sălile multimedia etc. Studenţii Facultăţii de Litere beneficiază de baza sportivă a Universității Ovidius din Constanţa, compusă din 3 terenuri de tenis, 1 teren de baschet, 1 teren de handbal, 1 teren de fotbal şi 1 sală de gimnastică. Lectoratele şi amfiteatrele Facultăţii de Litere sunt puse la dispoziţia studenţilor şi masteranzilor în cadrul diverselor manifestări culturale și știintifice. De asemenea, Universitatea Ovidius din Constanţa asigură spaţii de cazare pentru studenţi şi masteranzi. Fondul de carte al Bibliotecii  universitare (peste 20.000 de volume de specialitate), fondul de carte al Departamenteleor (peste 500 de volume), fondul de carte al Lectoratelor (peste 3500 de volume), şifondul de carte al American Corner (peste 5000 de volume), la care se adaugă un fond important de casete audio, video şi CD-uri reprezintă un suport substanţial pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. De asemenea, un fond important de carte de specialitate din biliografia ultimilor ani este pus la dispoziţia studenţilor de cadrele didactice, prin intermediul sălilor de lectură ale bibliotecilor, unde studenţii au acces la toate cărţile şi articolele recomandate în bibliografia cursurilor şi atelierelor. În plus, studenţii au acces la informaţie prin Internet, fie în laboratoarele  Multimedia ale Facultăţii de Litere, fie grașie biliotecii virtuale UOC. Studenții și masteranzii cooptaţi în colectivele centrelor de cercetare participă ei înşişi la elaborarea unor resurse didactice care sunt accesibilizate în mediul virtual.

     Sălile de predare /seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, redare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student; laboratoarele de cercetare sunt dotate cu echipamente şi mijloace de funcţionare corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiințifice.

     Facultatea de Litere beneficiază de două cabinete/laboratoare Multimedia dotate cu 40 computere de ultimă generaţie, Sala 134 cu 12 computere, Sala 132 cu 15 computere, 4 Table Smart, 1 Program de interpretariat și de traducere, 3 Copiatoare Xerox multi performante, 3 copiatoare xerox, 1 Multifuncțională, 15 Imprimante, 8 Videoproiectoare, 15 Laptop-uri, 3 Televizoare, 2 Ecrane electrice de proiectie, 1 cameră video analogică, 2 camere foto digitale, 3 retroproiectoare, 1 CD-player , 1 DVD-player, 2 videocamere, 4 videorecordere.

     Fiecare dintre lectorate dispune de echipamente audio-video de ultimă oră după cum urmează:

-          Lectoratul de Engleză: 12 calculatoare, 1 smart board, 1 radiocasetofon + CD player, 2 casetofoane, 2.TV + 3 Video-player, 1 videoproiector,

-          Lectoratul de Franceză:1 calculator, 1 fotocopiator, 1 CD-player, 1 video-player + TV, imprimantă.

-          Lectoratul de Limbă, cultură și civilizație românească: 1 calculator, 1 note-book, 1 scanner, 1 fotocopiator, 1TV + Video-player, 1 casetofon, 1 videoproiector, 1 imprimantă.

-          Lectoratul de Italiană:1 TV+video, 1 radiocasetofon

-          Lectoratul de portugheză: 5 calculatoare, 1 fotocopiator, 1 DVD + video-player/recorder, 1 videoproiector, 1 CD player, 2 imprimante HP, 1 scanner, 2 table de conferinţe.

-          AmericanCorner: 5 calculatoare, 1TV, 1 video player, 1 video proiector.

 

STRUCTURA SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE FACULTĂŢII DE LITERE

 

Nr.

crt.

Adresa / clădirea

Amfiteatrul/sala

Nr. locuri

Observaţii

1.

Aleea Universităţii nr. 1

Amfiteatrul 101

110

 

2.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 128 – Lectorat de Limba franceză

30

Sală de curs şi bibliotecă amenajată cu subvenţii şi donaţii din partea Serviciilor culturale franceze

3.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 130 – 131 Lectorat/Centrul de Limbă Portugheză IC

(www.clpic-constanta.ro)

35

Mobilierul şi tabla din sălile lectoratului de portugheză au fost înlocuite cu unele noi de ultimă generaţie.

4.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 132 –lectorat de Limba Engleză

30

Lectoratul dispune de încă o sală destinată bibliotecii

5.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 136

80

 

6.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 137

20

 

7.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 134

30

 

8.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 118

30

 

9.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 212 – 213 Lectorat de Limba Italiană

35

Sală de curs şi sală destinată bibliotecii

10.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 214 – 215 Lectorat de Limba, cultură și civilizație romînescă

30

Sală de curs şi sală destinată bibliotecii

An Pregătitor

11.

Aleea Universităţii nr. 1

Sala 218

60

 

12.

Aleea Universităţii nr. 1

004

50

 

13.

Aleea Universităţii nr. 1

035

80

 

14.

Aleea Universităţii nr. 1

033

20

 

15.

Aleea Universităţii nr. 1

034

20

 

16.

Aleea Universităţii nr. 1

114

80

 

17.

Aleea Universităţii nr. 1

115

80

 

18.

Aleea Universităţii nr. 1

M1

16

Laborator multimedia

Sala curs + calculatoare

18.

Aleea Universităţii nr. 1

M2

20

Laborator multimedia

Sala curs + calculatoare

19.

Aleea Universităţii nr. 1

American Corner

233

 

Spaţiu amenajat cu fonduri ale Ambasadei Americii