ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 Centrul de Studii pentru Limbi și Literaturi Romanice

Centrul de studii pentru Limbi si literaturi romanice– LiLiRo - a fost înfiinţat prin hotărârea nr. 43 a şedintei Senatului universităţii Ovidius, din 16.05.2011,  beneficiind de personalitate juridică în cadrul Universităţii « Ovidius » - Constanţa, ca structură a acesteia.

Membrii LiLiRo

Prof. univ. dr. Tamaș Cristina, Conf. univ. dr. Mioara Codleanu, Conf.univ.dr. habil. Monica Vlad , Conf.univ.dr. Sandina Iulia Vasile, Conf.univ.dr. Căprioară Cosmin, Lect. univ. dr. Crăciun Daniela, Lect. univ. dr. Vrămuleț Marinela, Lect. univ. dr. Iuliana David, Lect. univ. dr. Dumitrașcu Elena, Lect. univ. dr. Alexandru Matei

Manifestări științifice organizate :

2017, 27-28 octombrie, Colocviul internațional „Vocabulaire des affects : une nouvelle politique du discours littéraire et médiatique”( cu sprijinul AUF, director proiect lect.dr. Alexandru Matei)

2017,13 – 16 septembrie, Prima ediție a Școlii doctorale de toamnă CORPUS, în colaborare cu Agenția Universitară a Francofoniei (director de proiect , Conf.univ.dr. habil. Monica Vlad)

2017, iunieparticiparea membrilor LiLiRO laConferința Ovidius - Metafora, Spatialitate, Discurs, ed. I UniversitateaOvidius din Constanta ; 2016- 15 aprilieJournée d’études internationale. Savoirs enseignés, savoirs partagés.la Universitatea Ovidius din Constanta.; 2015 – 2 aprilie Journée d’études internationale :Enseigner le plurilinguisme et l’interculturalité au niveau universitairela Universitatea Ovidius din Constanta.

Publicații recente

CODLEANU. M. 2017- Eléments de morphosyntaxe. La phrase simple. Notes de cours et travaux pratiques. Ovidius University Press.; CODLEANU. M.2017Interactions verbales et traduction. Domaine roumain-français/français-roumain, editura Universitara, Bucuresti.; CODLEANU. M.2017– (reeditare in strainatate)Implications socio-culturelles dans l’acte traductif : l’adaptation, Editions Universitaires Européennes.

CODLEANU. M. 2016 – Analyse conversationnelle. Cahiers de cours, Ovidius University Press.; VLAD Monica, 2015, Le plurilinguisme dans la formation universitaire des enseignants de langues. Compte-rendu d’une expérience en contexte roumain, Editura universitară, București

Colaborări internaționale

Signes, Discours, Sociétésprima revistă electronică în domeniul analizei discursului în care o echipă universitară din România este partener şi asigură responsabilitatea ştiinţifică prin comitetul editorial.

http://www.revue-signes.info/sommaire.php?id=3120

Synergies Roumanie, https://gerflint.fr/synergies-roumanie

Contact :Aleea Universității, Campus A, sala 222, fb.me/LettresLiLiRo