Centrul de cercetare a limbajelor de specialitate din perspectivă multidisciplinară

Centrul de cercetare a limbajelor de specialitate din perspectivă multidisciplinară

 

Centrul de cercetare a limbajelor de specialitate din perspectivă multidisciplinară a fost înființat în anul 2022 prin HS nr. 165 / 10.03.2022.

 

Misiunea centrului este îmbogățirea cercetării în domeniul limbajelor de specialitate prin explorarea noilor teme și concepte din domeniu, prin propunerea de metode inovatoare cu scopul îmbunătățirii aspectelor didactice dar și prin abordarea aspectelor legate de terminologii sau a problemelor specifice pe care le implică traducerea textelor specializate din diverse domenii de activitate. În acest sens, activitatea centrului are în vedere provocări legate de internaționalizare, interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate, interculturalism și multilingvism în contextul social și educațional actual.

 

Sala: 220

Director: conf.univ.dr. Olivia Chirobocea-Tudor

Director adjunct:conf.univ.dr. Liliana Mărunțelu

Consiliul științific: conf.univ.dr. Alina Popescu, conf.univ.dr. Alina Gălbează, lect.univ.dr.habil. Costel Coroban, asist.univ.dr. Alexandra-Lavinia Istratie-Macarov

Secretar ştiinţific: conf.univ.dr. Eleonora Bâcă

 

Direcții de cercetare:

Direcția 1: Didactica limbajelor de specialitate, deschideri interdisciplinare și practici inovatoare

Temeincluse în direcție:

 • Elaborare de materiale didactice și studiul materialelor autentice
 • Predarea online a limbajelor de specialitate și elaborarea de materiale didactice specifice
 • Metode și tehnici de motivare a studenților pentru studiul limbajelor de specialitate
 • Strategii inovatoare de dezvoltare a competențelor lingvistice
 • Perspective interdisciplinare asupra limbajelor de specialitate
 • Noile medii și noile literații, multilingvism în era media, practici comunicaționale multimodale
 • Tendințe, provocări și bune practici în predarea limbajelor de specialitate în contextul cerinţelor actuale de pe piaţa muncii

Echipa de cercetare: conf.univ.dr. Eleonora Bâcă, conf.univ.dr. Alina Popescu, conf.univ.dr. Olivia Chirobocea-Tudor. lect.univ.dr. Ionela Ionițiu, conf.univ.dr. Alina Gălbează, lect.univ.dr. Cristina Popescu, lect.univ.dr. Oana Tătaru, asist.univ.dr. Alexandra-Lavinia Istratie-Macarov, asist.univ.dr. Daniel Clinci, asist.univ.dr. Alina Costea, asist.univ.dr. Alina Cojocaru, lect.univ.dr. colaborator extern Ioana Vișan.  

 

Direcția 2: Cercetarea și didactica terminologiilor de specialitate

Temeincluse în direcție:

 • Elaborarea de dicționare bilingve sau poliglote specializate pe domenii - online sau tipărite
 • Elaborarea de “word lists” pe domenii
 • Studierea problemelor specifice pe care le ridică terminologia în actul traducerii
 • Analiza textelor de specialitate (readability indices, text density, etc.)

Echipa de cercetare: conf.univ.dr. Liliana Mărunțelu, conf.univ.dr. Cristina Zamfir, conf.univ.dr. Olivia Chirobocea-Tudor. lect.univ.dr. Ionela Ionițiu, conf.univ.dr. Alina Gălbează, lect.univ.dr.habil. Costel Coroban, lect.univ.dr. Oana Tătaru, lect.univ.dr. colaborator extern Ioana Vișan  

 

Direcția 3: Traducerea textelor specializate

Temeincluse în direcție:

 • Studierea problemelor specifice pe care le ridică traducerea terminologiei din L1 in L2 și invers
 • Traducerea asistată de calculator
 • Tehnici de traducere și de interpretariat
 • Aspecte implicate de traducerea diverselor tipuri de documente

Echipa de cercetare: conf.univ.dr. Alina Gălbează, lect.univ.dr. Marinela Machidon, lect.univ.dr. Oana Tătaru, asist.univ.dr. Alexandra-Lavinia Istratie-Macarov, lect.univ.dr. colaborator extern Ioana Vișan  

 

Direcția 4: Cultură şi interculturalism în limbile moderne aplicate, plurilingvism și intertextualitate    

Temeincluse în direcție:

 • Studiile culturale și predarea limbilor moderne
 • Dialog cultural şi intercultural în contextul globalizării, aspecte didactice
 • Relațiie dintre două sau mai multe limbi străine, din punct de vedere terminologic și gramatical
 • Tendințe de internaționalizare a limbajelor de specialitate în diverse domenii, în contextul globalizării

Echipa de cercetare: lect.univ.dr.habil. Costel Coroban, lect.univ.dr. Oana Tătaru, asist.univ.dr. Daniel Clinci, asist.univ.dr. Alina Costea, lect.univ.dr. colaborator extern Ioana Vișan  

 

Manifestări științifice anunțate

 • ”Tendințe inovatoare în predarea limbajelor de specialitate în contextul instabilității sociale actuale – INNO-LSP”, ediția a IV-a (21-22 septembrie, 2023) / “Innovative trends in teaching languages for specific purposes in the context of the current social instability – INNO-LSP”, 4th edition (September 21-22, 2023)