Cercetare

Centrul de cercetare Interferenţe culturale
Centrul de cercetare Metacogniţie şi transdisciplinaritate
Centrul de Cercetare și Dezvoltare Profesională STUR
Centrul de Studii pentru Limbi și Literaturi Romanice
Centrul de Cercetare și Documentare pentru Germaniștii din Dobrogea
Centrul de cercetare a limbajelor de specialitate din perspectivă multidisciplinară
Analele UOC. Seria Filologie
Planuri de cercetare
Calendarul manifestărilor ştiinţifice
Apeluri şi programe
Rapoarte de cercetare
Parteneriate
Arhiva