Buletin științific

 

Primul număr al buletinului științific Vivat Studia! este elaborat sub îndrumarea cadrelor didactice din Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice, Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanța.

Buletinul științific are mai multe secțiuni: Studii literareLimbă și comunicareStudii culturaleTraductologie, propunându-și să faciliteze schimbul de idei, circulația intereselor academice și oferind colaboratorilor posibilitatea de a-și populariza și publica rezultatele cercetărilor.

Invitația de a publica este adresată tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul Facultății de Litere a Universității Ovidius din Constanța, care au susținut lucrări ce se încadrează în tematica propusă în cadrul colocviilor și conferințelor studențești, naționale sau internaționale. Sunt acceptate spre publicare rezumatele redactate în limba română, dar și cele în oricare altă limbă de circulație internațională.

Nr. 1 / 2021