Certificate de competență lingvistică / Certificates of language proficiency

Facultatea de Litere a prelungit până la data de 25 iulie 2024, orele 12:00, următoarele concursuri din cadrul admiterii la Universitatea Ovidius din Constanța:

·         Certificat de competenţă lingvistică pentru cetățenii români externi UOC – examinare;

·         Certificat de competenţă lingvistică pentru cetățenii străini externi UOC – examinare;

·         Certificat de competenţă lingvistică pentru studenții UOC – examinare;

·         Verificarea și confirmarea certificatelor de competență lingvistică eliberate de alte instituții pentru cetățenii români, UE, SEE și CE;

·         Verificarea și confirmarea certificatelor de competență lingvistică eliberate de alte instituții pentru cetățenii străini din state terțe UE.

 

The Faculty of Letters has extended the enrollment period until July 25, 2024, at 12 AM (EEST, Romanian time), for the following language examinations dedicated to admission to the Ovidius University of Constanta:

·         Language Proficiency Certificate for Romanian citizens that are not UOC students – Examination;

·         Language Proficiency Certificate for foreign citizens that are not OUC students – Examination;

·         Language Proficiency Certificate for UOC students – Examination;

·         Verification and Confirmation of Language Proficiency Certificates Issued by Other Institutions for Romanian, EU, EEA and EC citizens;

 

·         Verification and Confirmation of Language Proficiency Certificates Issued by Other Institutions for foreign citizens from third EU countries.

CCL_Necessary documents 2024  

Regulament CCL

Informatii_pasi inscriere examen sau confirmare CCL

Information_steps for language proficiency examination or confirmation of language proficiency certificate

Documente necesare obținerii certificatului de competență lingvistică_Documents required to obtain the language proficiency certificate

Cerere competențe lingvistice _application form language competence

TAXE certificate lingvistice - Language certificates FEES  

Taxa-cont_Fees_bank account

CALENDAR DE EVALUARE / ECHIVALARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ (CCL) 2024

 

Pentru OBȚINEREA/ VERIFICAREA SI CONFIRMAREA unui certificat de competenţă lingvistică în vederea admiterii la Universitatea Ovidius din Constanta - 2024, click aici pentru a accesa platforma de admitere: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

 

 To OBTAIN/ VERIFY AND CONFIRM A LANGUAGE PROFICIENCY CERTIFICATE for admission to the Ovidius University of Constanta - 2024, visit the admission platform: Înscriere Online - Admitere UOC

 

Sample Test_B1

Sample Test_B2

Sample Test_C1