Doctorat

Şcoala doctorală de Științe Umaniste din cadrul Universității Ovidius oferă o pregătire ştiinţifică de înaltă ţinută academică în domeniul Filologie, pentru următoarele specializări:

  • Literatură română, teoria literaturii
  • Literatură britanică și americană
  • Lingvistică română
  • Lingvistică romanică
  • Lingvistică franceză

 

Lista conducătorilor de doctorat :

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea (Lingvistică, Lingvistică romanică)

Prof. univ. dr. hab. Marina Cap-Bun (Literatură română și comparată. Cultura și civilizație tradițională românească

Prof. univ. dr. Adina Ciugureanu (Literatură britanică și americană)

Prof. univ. dr. hab. Monica Matei-Chesnoiu (Literatură britanică și americană)

Prof. univ. dr. hab. Mioara Codleanu (Lingvistică franceză, Traductologie)

Prof. univ. dr. Paul Dugneanu (Literatură română)

Prof. univ. dr. hab. Roxana Elisabeta Marinescu (Literatură britanică și americană, Studii culturale)

Prof. univ. dr. hab. Angelo Mitchievici (Literatură română)

Prof. univ. dr. hab. Laura Mureșan (Lingvistică engleză)

Prof. univ. dr. hab. Florentina Nicolae (Lingvistică, Literatură română veche, Limba și literatura latină)

Prof. univ. dr. Domniţa Tomescu (Lingvistică generală)

Prof. univ. dr. Eduard Vlad (Literatură britanică și americană)

Prof. univ. dr. hab. Monica Vlad (Lingvistică și didactică franceză)