Centrul de Cercetare și Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional" (Stur)

Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR) a fost înființat în anul 2011, prin HS nr. 165.

Misiunea STUR: Centrul îşi propune contribuie esenţial la dezvoltarea şi creşterea vizibilităţii studiilor româneşti, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, prin dezvoltarea unor instrumente şi resurse educative, dar şi prin diseminarea acestora prin instrumentele accesibilizate online şi prin cursurile de perfecţionare destinate profesorilor de limba şi literatura română şi prin organizarea de evenimente ştiinţifice. Reţeaua de diseminare a rezultatelor include colaborări (cu ISJC), naţionale şi internaţionale (cu cele mai prestigioase programe de studii româneşti din lume, parteneriat cu Society for Romanian Studies).

Sala: 138                                

Director: prof.dr. habil. Marina CAP-BUN

Consiliu științific: prof.dr. habil. Marina CAP-BUN; prof.dr. habil. Florentina NICOLAE;  prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA

Direcții de cercetare:

Limba, cultura şi civilizaţia română în lume;

Programe de studii româneşti în lume;

Personalităţi cu impact asupra dezvoltătii studiilor româneşti

 

Direcția 1Limba, cultura şi civilizaţia română în lume

1.1 Teme incluse în direcție: Evenimente ştiinţifice în domeniul studiilor româneşti;  Proiecte culturale internaţionale;  Publicaţii în domeniul studiilor româneşti.

1.2. Echipa de cercetare: prof.dr. habil. Marina CAP-BUN; prof.dr. habil. Florentina Nicolae;  prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA; prof.dr. Domniţa TOMESCU; Conf.dr. Elena IONESCU (membru asociat, Univ. Bucureşti); Joan Maria Jaime MOYA (membru asociat, cercetător CSIC Barcelona); conf.dr. Olga Kaiter; lect.dr. Daniela CRĂCIUN; Edith KAITER (membru asociat, Lector, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa); drd. Marius Virgil FLOREA (membru asociat, drd. Universitatea Normală Nanjing, China); asist.dr. Florentina RUSU;  asist.dr. Cristina ROGOJINĂ; drd. Sorin Mihai; Drd. Mihaela AIRINEI; drd. Alice SAFTA; drd. Simona MINCIU; drd. Magda BĂLAN GRECU; drd. Alina GANEA; drd. Simona MICĂUŢĂ; drd. Alina PANAIT; drd. Ramona NOUR; drd. Alina FLORICA; drd. Luminița RADU MOISEANU; drd. Robert STOICA.

Direcția 2Programe de studii româneşti în lume

2.1Teme incluse în direcție: Lectorate de studii româneşti; Resurse digitale şi non-digitale; Manuale şi programe on-line de învăţare a românei ca limbă străină; parteneriate academice.

2.2.Echipa de cercetare: prof.dr. habil. Marina CAP-BUN; prof.dr. habil. Florentina NICOLAE;  prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA; conf.dr. Cosmin CĂPRIOARĂ;Joan Maria Jaime MOYA (membru asociat, cercetător CSIC Barcelona);  dr. Corina APOSTOLEANU (membru asociat, Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” Constanţa); conf.dr. Cristina DAFINOIU; conf.dr. Veronica NEDELCU;  lect.dr. Daniela CRĂCIUN; lect.dr. Iuliana DAVID; lector dr. Laura PASCALE; drd. Marius Virgil FLOREA  (membru asociat, drd. Universitatea Normală Nanjing, China);asist.dr. Florentina Rusu;  asist.dr. Cristina ROGOJINĂ;drd. Sorin MIHAI;drd. Mihaela AIRINEI; drd. Alice SAFTA; drd. Simona MINCIU; drd. Magda Bălan GRECU; drd. Alina GANEA; drd. Simona MICĂUŢĂ; drd. Alina PANAIT; drd. Ramona NOUR; drd. Alina FLORICA; drd. Luminița RADU MOISEANU; drd. Robert STOICA.

Directia 3Personalităţi cu impact asupra dezvoltării studiilor româneşti

3.1Teme incluse în direcție: Actualitatea lui Caragiale, 1912-2012; Atelier Matei Vişniec, 2014-2021; Ovidius în România, 2017; Mihai Eminescu la 170 de ani de la naştere – reevaluări necesare, 2020.

3.2.Echipa de cercetare: prof.dr. habil. Marina CAP-Bun; prof.dr. habil. Florentina Nicolae;  prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA;Conf.dr. Elena IONESCU (membru asociat, Univ. Bucureşti); Joan Maria Jaime MOYA (membru asociat, cercetător CSIC Barcelona); drd. Marius Virgil FLOREA (membru asociat, drd. Universitatea Normală Nanjing, China);lect.dr. Daniela CRĂCIUN;lect.dr. Iuliana David; asist.dr. Florentina RUSU; dr. Corina APOSTOLEANU (membru asociat, Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” Constanţa); asist.dr. Cristina ROGOJINĂ; drd. Sorin MIHAI; drd. Mihaela AIRINEI; drd. Alice SAFTA; drd. Simona MINCIU; drd. Magda BĂLAN GRECU; drd. Alina GANEA; Drd. Simona MICĂUŢĂ; drd. Alina Panait; drd. Ramona Nour; drd. Alina FLORICA; drd. Luminița RADU MOISEANU; drd. Robert STOICA.

 

Portofoliul de cercetare al centrului  

Publicații:

 • 100 de ani de roman românesc. Centrul STUR, Centrul M&T, coord. Marina Cap-Bun, Florentina Nicolae, Angelo Mitchievici şi Veronica Nedelcu. Bucureşti: Editura Universitară (CNCS-B), 2020, (472 p.) ISBN 978-606-28-1189-1.
 • Studiile româneşti în anul Centenarului. Centrul STUR, coord. Marina Cap-Bun şi Florentina Nicolae,  Bucureşti: Editura Universitară (CNCS-B), 2019, (442 p.), ISBN 978-606-28-0972-0.
 • Ovidius în România. In memoriam magistri Stephani Cucu, Centrul STUR, coord. Marina Cap-Bun şi Florentina Nicolae, Bucureşti: Editura Universitară, 2018,(452p.) ISBN 978-606-28-0762-7
 • Studiile româneşti în context inter- şi transdisciplinar. In memoriam Marin Mincu, Centrul STUR, coord. Marina Cap-Bun, Iuliana David şi Corina Apostoleanu, Bucureşti: Editura Universitară, 2017, (347 p.) ISBN 978-606-28-0610-1
 • Culturi şi civilizaţii est-europene. In memoriam Aida Todi, Centrul STUR, coord. Marina Cap-Bun şi Florentina Nicolae, Constanţa: Ovidius University Press, 2016,(507p.) ISBN 978-973-614-901-6 
 • Literatura, teatrul şi filmul, ȋn onoarea dramaturgului Matei Vişniec, Centrul STUR, coord. Marina Cap-Bun şi Florentina Nicolae, Constanţa: Ovidius University Press, 2015, (394 p.) ISBN 978-973-614-855-2 
 • Junimea şi impactul ei după 150 de ani, Centrul STUR,  coord. Marina Cap-Bun şi Florentina Nicolae, Bucureşti: Editura Universitară, 2013, (370 p.) ISBN 978-606-591-871-9
 • Actualitatea lui Caragiale, 1912-2012, Centrul STUR, coord. Marina Cap-Bun şi Florentina Nicolae, Bucureşti: Editura muzicală, 2012, (195 p.) ISBN 978-973-42-0703-9
 •  

Manifestări științifice sub egida centrului

Manifestări științifice organizate: 10 conferinţe ştiinţifice anuale (primele două, conferințe naţionale, următoarele, conferințe internaţionale)

 • Actualitatea lui Caragiale, 1912-2012 (2012);
 • Junimea şi impactul ei după 150 de ani (2013);
 • Literatura, teatrul şi filmul, ȋn onoarea dramaturgului Matei Vişniec (2014)
 • Culturi şi civilizaţii est-europene (2015)
 • Studiile româneşti în context inter- şi transdisciplinar. In memoriam Marin Mincu (2016)
 • Ovidius în România. In memoriam magistri Stephani Cucu (2017)
 • Studiile româneşti în anul Centenarului (2018)
 • 100 de ani de roman românesc (2019)
 • Mihai Eminescu la 170 de ani de la naştere – reevaluări necesare (2020)
 • Limba, literatura şi civilizaţia română în lume (2021)

Manifestări științifice anunțate / previzionate. Cea de-a XI-a conferinţă STUR, 2022 (tema e în curs de stabilire)

 

Proiecte

Activitatea Centrului se bazează pe experienţa acumulată de membrii săi fondatori în mai multe proiecte de cercetare anterioare. Aceasta continuă, în mod firesc activitatea derulată în cadrul proiectului CNCSIS „Studiile româneşti în lume – un model de integrare europeană prin cultură”, derulat în perioada 2007-2008, ale cărui instrumente le dezvoltă în continuare.

·     Un grant aflat în derulare în momentul constituirii Centrului şi finalizat între timp este Proiectul european de tip Comenius „European Music Portfolio – a Creative Way into Languages” (2009-2012) (Conf. dr. Marina Cap-Bun, director național). Acest proiect a fost dedicat producerii unor instrumente didactice novatoare destinate predării limbilor străine.  

·     Trei dintre membrii centrului (F. Nicolae, C. Dafinoiu şi O. Kaiter) au făcut parte din echipa proiectului CBC „Cross-Border University Network for Intercultural Communication” (2011-2012), încheiat în noiembrie 2012. Profesorul Gheorghe Bârlea a făcut parte din echipa de membrii externi ai proiectului, beneficiind de o specializare la Universitatea din Ruse, în domeniul comunicării interculturale.

·     Florentina Nicolae e implicată în proiectul Dimitrie Cantemir. Opere fundamentale (2013-2016). Proiect de cercetare derulat în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române. Director de proiect: Acad. D.H.C. Gheorghe Chivu, în care efectuează editare critică de text, pentru Incrementorum et decrementorum Aulae Othman(n)icae libri tres.

·     Marina Cap-Bun a participat ca expert în următoarele proiecte:

 • 2016, 2018: Manager / expert academic în cultură şi civilizaţie românească în proiectul cultural internaţional „An Occupation of Loss”, Director Taryn Simon, prima ediţie: New York City, Park Avenue Armory, 6-26 sept. ; a doua ediţie: Londra, 10-29 aprilie 2018. 
 • 2016-2018: Contractor / Language consultant for the National Foreign Language Center at the University of Maryland; project: Romanian Language Tests; contract No. ALL-17-133
 • Expert academic în cultură şi civilizaţie românească în proiectul cultural internaţional „From Tears to Ideas”, conferința publică „Elements of the Traditional Romanian Mythology of Death”, București, Galeria Atelier 35 a Uniunii Artiștilor Plastici, 22 noiembrie 2021.