Finalizare studii

2024

Rezultate Finale

Rezultate finale_Studii de Romanistica

Rezultate finale_CDISE_IF

Rezultate finale_JURNALISM_IF

Rezultate finale_LLE_LLM_IF

Rezultate finale_LLR_LLM_IF

Rezultate finale_LLR_LLM_IFR

Rezultate finale_LMDP

Rezultate finale_RPDI_IF

Rezultate finale_SAA

Rezultate finale_SA_IF

Rezultate finale_Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

Rezultate Proba 2

Rezultate proba 2 SA iunie 2024

Rezultate proba 2 AP  iunie 2024

Programarea susținerii lucrărilor de licență/disertație

Programare Susținere lucrare de disertație LMDP iunie 2024

Programare Susținere lucrare de disertație RPDI iunie 2024

Programare Susținere lucrare disertație MSAA iunie 2024

Programare candidati Jurnalism licenta iunie 2024

Programare candidati LLE_LLM_Licenta_iunie 2024

Programare candidati _SA_Licenta_iunie 2024

Programare candidati LLR_LLM Licenta IF-IFR iunie 2024

Programare candidati M CDISE IF iunie_2024

Programare candidati M SR IF iunie_2024

Rezultate Proba 1

Rezultate proba 1 Jurnalism iunie2024

Rezultate_proba_1_LLE-LLM_iunie2024

Rezultate_proba_1_AP_iunie2024

Rezultate_proba_1_SA_iunie2024

 

Anunt finalizare studii licenta/master iunie 2024

FL_Metodologie_finaliz_studii_IF+IFR_2024

FL_Metodologie_finaliz_studii_AP_2024

FL_Calendar_finaliz_studii_M_2024

FL_Calendar_finaliz_studii_L_2024

FL_Calendar finaliz_studii_ AP_2024

Tematica examenului de licență Studii americane 2024

Tematica examenului de licență LLE-LLM 2024

Tematica examenului de licenta Jurnalism 2024

Cerere titlu lucrare licență-disertație_studenți promoție în curs

Cerere susținere lucrare licență-disertație studenți promoții anterioare

2023

Rezultate finale

M_Rezultate finale_CDISE_Sept2023

M_Rezultate finale_SAA_Sept2023

Rezultate finale_AP_Septembrie 2023

LLF_LLM_Rezultate finale_Sept_2023

LLR_LLM_IF_Rezultate finale_Sept_2023

LLR_LLM_IFR_Rezultate finale_Sept_2023

 

Programare Sustinere Lucrare Disertatie Septembrie

Programare_Susținere lucrare disertație_MSAA 2023

Programare_candidați_M_CDISE_IF 2023

 

Rezultate Proba 2 

Rezultate Proba 2_AP_Septembrie 2023

 

Programare Proba 2 

FL_J_programare_ septembrie_2023

Programare_Proba 2_LLE_septembrie 2023

 

 

 

 

Rezultate proba 1

Rezultate Proba 1_AP_Septembrie 2023

LLE-LLM_Rezultate Proba 1_Sept_2023

Rezultate_proba I_FL_UOC_Jurnalism_septembrie 2023

 

Studenți înscriși la Proba I - Evaluarea cunoştințelor fundamentale și de specialitate - Septembrie 2023

 Programare susținere lucrare licență_LLR_LLM_IF_IFR_ Septembrie 2023

Programare LLF_LLM_septembrie_2023

Programare susținere lucrare licență_LLR_LLM_IF_IFR_ Septembrie 2023

Studenti_inscrisi_FL_UOC_Proba_I_LLE-LLM_Sept

Studenți înscrisi_FL_UOC_Proba I_J_sept 2023

 

 

Programare Sustinere Lucrare Disertatie

Programare Susținere lucrare de disertație_RPDI_iunie_2023

Programare Susținere lucrare disertație_STUDII DE ROMÂNISTICĂ_IF 2023

Programare Susținere lucrare disertație_CDISE_IF 2023

Programare Susținere lucrare disertație_MSAA_iunie 2023

Programare Sustinere lucrare disertatie_LMDP_iunie 2023

 

Programare Proba 2

Programare_Proba 2_LLE_Iunie 2023

 

Rezultate finale

Rezultate finale FL_RPDI_iunie_2023

Rezultate finale FL_LLE-LLM_iunie_2023

Rezultate finale_FL_LLF_LLM_iunie_2023

Rezultate finale_LLR-LLM_IF_iunie_2023

Rezultate finale_LLR-LLM_IFR_iunie_2023

 

Rezultate proba 1

Rezultate _Proba 1 JURNALISM contestație

Rezultate _Proba 1 JURNALISM

Rezultate Proba 1 LLE-LLM

Rezultate Proba 1 SA

 

Programarea studenților înscriși pentru susținerea Examenului de licență - Proba: Susținerea lucrării de licență

Programare_candidati_LLR_LLM_LICENTA_IF_IFR__Iunie_2023

Programare_candidati_LLF-LLM_LICENTA_IF_iunie_2023

 

Studenți înscriși la Proba I - Evaluarea cunoştințelor fundamentale și de specialitate 

Studenti_inscrisi_FL_UOC_Proba_I_J

Studenti_inscrisi_FL_UOC_Proba_I_LLE-LLM

Studenti_inscrisi_FL_UOC_Proba_I_SA

 

Metodologie finalizare studii_AP_2023

Metodologie finalizare studii_Licenta_Master_2023

Înscrieri 

 

Perioada de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor este 19-24 iunie 2023. Înscrierile se vor desfășura în sala Multimedia 1 (Campus UOC, Facultatea de Litere, parter).

Documente utile:  

Anexa 1_MP-FL_cerere alegere temă finalizare studii.docx
Anexa 2_MP-FL_fisă de lichidare.docx
Anexa 2_PO-12_declarație de autenticitate.docx
Anexa 3_MP-FL_fisă de înscriere.docx
Anexa 3_PO-12_declarație de conformitate.docx
Anexa 4_MP-FL_model copertă lucrare.docx
Anexa 5_MP-FL_model subcopertă lucrare.docx
Anexa 5_PO-12_aviz privind constatarea originalității lucrării de finalizare studii.docx
Anexa 6_MP-FL_referatul de apreciere a lucrării.docx
finalizare_studii_FL_Anexa_2a-PO-11_FI_digitala_MASTERAT.txt
finalizare_studii_FL_Anexa_2b-PO-11_FI_digitala_LICENTA.txt

 

 

Comisii finalizare studii  - Licenta si Master

Calendar finalizare studii - Licenta si Master

Comisii finalizare studii  - An pregatitor

Calendar finalizare studii - An Pregatitor

Tematica_bibliografie_licență  LLE-LLM 2022-2023

Tematica_bibliografie_licenţă_Studii americane_2022-2023

Tematica_bibliografie_licenţă_Jurnalism_2022-2023

2022 Septembrie

FL_L LLE-LLM_IF_SEPT_2022_Rezultate finale GE

FL_L LLE-LLM_IF_SEPT_2022_Rezultate finale IT

FL_L LLR-LLM_IFR_SEPT_2022_Rezultate finale EN_

FL_L LLR-LLM_IFR_SEPT_2022_Rezultate finale IT_

FL_L LLR-LLM_IF_SEPT_2022_Rezultate finale EN_

FL_L LLR-LLM_IF_SEPT_2022_Rezultate finale FR_

FL_L LLR-LLM_IF_SEPT_2022_Rezultate finale IT_

FL_L SA_IF_SEPT_2022_Rezultate finale

FL_MCDISE_IF_SEPT_2022_Rezultate finale prom 2021

FL_MCDISE_IF_SEPT_2022_Rezultate finale prom 2022

FL_MLMDP_IF_SEPT_2022_Rezultate finale

FL_MRPDI_IF_SEPT_2022_Rezultate finale

FL_MSR_IF_SEPT_2022_Rezultate finale prom 2021

FL_MSR_IF_SEPT_2022_Rezultate finale prom 2022

Programare candidați M. RPDI IF septembrie 2022

Rezultate finale Jurnalism LICENTA IF septembrie 2022

Programare candidați LLR LLM LICENTA IF IFR septembrie 2022

Programare candidaţi M. Românistică IF septembrie 2022

Programare candidaţi M. LMDP IF septembrie 2022 

Programare candidaţi M. Comunicare IF septembrie 2022

Programare candidaţi LLE-LLM LICENŢĂ IF septembrie 2022 

Programare candidați Jurnalism LICENTA IF septembrie 2022

Programare candidați Studii Americane LICENTA IF septembrie 2022

ÎNSCRIERILE LA EXAMENELE DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și IFR) / DISERTAȚIE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

se desfășoară în ziua de luni, 5 septembrie 2022, intervalul orar 09:00 – 14:00, în sala M1

 

Dosarul de inscriere la examenul de finalizare a studiilor universitare cuprinde:

 

  1. fișa de înscriere la examenul de licență/disertație  (Anexa 3 din   Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de  licență și disertație, formele de învăţământ  IF şi IFR - în cadrul Facultăţii de Litere, pentru anul universitar 2021-2022    https://litere.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/regulamente/Metodologie%20finalizare%20studii/LITERE_Metodologie%20finalizare%20studii%20IF%2C%20IFR_2022.pdf). 
  2. lucrarea de licență/disertație în format tipărit  și  digital
  3. declaraţia de autenticitate  (Anexa 2 UOC_PO_12  https://univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/1862-procedura-operationala-privind-verificarea-antiplagiat-a-lucrarilor-de-finalizare-a-studiilor-universitare-de-licenta-si-masterat-in-universitatea-ovidius-din-constanta);
  4. declarația de conformitatea exemplarului tipărit cu cel digital semnată de absolvent  (Anexa 3 UOC_PO_12  https://univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/1862-procedura-operationala-privind-verificarea-antiplagiat-a-lucrarilor-de-finalizare-a-studiilor-universitare-de-licenta-si-masterat-in-universitatea-ovidius-din-constanta);
  5. fișa de identificare digitală a lucrării de licență (Anexa 2a) / disertație (Anexa 2b) din Procedura operationala privind arhivarea si publicarea in depozitul digital institutional a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta, masterat si doctorat - Universitatea „Ovidius“ din Constanta  https://univ-ovidius.ro/images/2018/carta-si-regulamentele/PO_arhivarea%20si%20publicarea%20in%20depozitul%20digital%20institutional%20a%20lucrarilor%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20universitare.pdf
  6. raportul privind constatarea originalităţii lucrării de licenţă / disertaţie, semnat de coordonatorul ştiinţific, care va motiva explicit propunerea de admitere a lucrării  în vederea susţinerii (Anexa 5 UOC_PO_12  https://univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/1862-procedura-operationala-privind-verificarea-antiplagiat-a-lucrarilor-de-finalizare-a-studiilor-universitare-de-licenta-si-masterat-in-universitatea-ovidius-din-constanta )
  7. referatul de apreciere a lucrării de licență/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 6  https://litere.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/regulamente/Metodologie%20finalizare%20studii/LITERE_Metodologie%20finalizare%20studii%20IF%2C%20IFR_2022.pdf );
  8. dovada achitării taxei aferente susținerii examenului de finalizare studii - 500 lei,pentru toti absolvenţii (indiferent că au terminat la studii cu taxă sau fără taxă) .  Plata se poate face prin mandate poștal sau prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii “Ovidius” din Constanța - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Cod fiscal UOC: 4301332. Ca explicație se va menționa în mod expres numele și prenumele studentului, CNP, taxă licență/disertație FL.  Sunt exceptați de la plata acestei taxe studenții orfani de ambii părinți și cei care provin din centrele de plasament;
  9. fişa de lichidare (Anexa 2 https://litere.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/regulamente/Metodologie%20finalizare%20studii/LITERE_Metodologie%20finalizare%20studii%20IF%2C%20IFR_2022.pdf )

 

EXAMENELE DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și ID) / DISERTAȚIE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 SE VOR SUSȚINE FIZIC în următoarele zile:

Marţi, 6 septembrie 2022 (LICENȚĂ IF și IFR) 

și

Miercuri, 7 septembrie 2022 (DISERTAȚIE)

 

2022 Iulie

FL_MRPDI_IF_IULIE_2022_Rezultate finale

FL_MSAA_STUDII ANGLO-AMERICANE_IF__IULIE_2022_ Rezultate finale 2016

FL_MSTUDII ANGLO-AMERICANE_IF__IULIE_2022_ Rezultate finale 2018

FL_MSTUDII ANGLO-AMERICANE_IF__IULIE_2022_ Rezultate finale

FL_STUDII AMERICANE_IF__IULIE_2022_ Rezultate finale

LMDP_IF_IULIE_2022_Rezultate finale_2022

FL_LLE-LLM(F)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale_2019

FL_LLE-LLM(F)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLE-LLM(G)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLE-LLM(I)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLE-LLM(S)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale_2012

FL_LLE-LLM(T)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_CDISE_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_JURNALISM_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLR_LLM(E)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLR_LLM(E)_IFR_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLR_LLM(F)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLR_LLM(G)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_LLR_LLM(T)_IF_IUNIE_2022_Rezultate finale

FL_STUDII DE ROMÂNISTICĂ_2022_Rezultate finale_prom. 2015

FL_STUDII DE ROMÂNISTICĂ_2022_Rezultate finale

Programare_candidați_LICENTA__STUDII AMERICANE_IF 2022

Programare_candidați_LICENTA_LLE_LLM_IF 2022

Programare_candidați_DISERTAŢIE_STUDII DE ROMÂNISTICĂ_IF 2022

Programare_candidați_DISERTAŢIE_STUDII ANGLO-AMERICANE_IF 2022

Programare_candidaţi_DISERTAŢIE_LMDP_IF 2022

Programare_candidaţi_DISERTAŢIE_CDISE_IF 2022

Programare_candidaţi_DISERTAŢIE_RPDI_IF 2022

Programarea studenților înscriși în sesiunea iunie-iulie 2022 pentru susținerea examenului de licență – programul Jurnalism

PROGRAMAREA STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

LITERE Calendar finalizare studii

 LITERE Calendar finalizare studii AP

LITERE Calendar examene selectie

LITERE Calendar sesiune extraordinară

Informații și documente utile

 

Pentru formatarea copertei lucrării de licență/disertație:

 

Pentru dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor: