Departamentul de Limbi și literaturi moderne și Științele comunicării (DLLMSC)

     În anul 1990, prin Ordinul 7424 din martie 1990, Ministerul Învăţământului a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Litere şi Istorie, în cadrul Universităţii “Ovidius”, respectiv crearea secţiei Limbă şi Literatură Română – O limbă şi literatură străină.  În cadrul acestui program de studii prima limba străină şcolarizată este limba engleză. În 1998, se înfiinţează specializarea LimbaşiLiteraturaengleză-Olimbăşiliteraturăstrăină (italiană, franceză, spaniolă). Din 1999, se înfiinţează specializarea Jurnalism. În anul 2002, a fost acreditată specializarea Limba şi Literatura Franceză – O limbă şi literatură străină (italiană). Departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării s-a organizat în baza Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi este format din membrii fostelor catedre de engleză şi germană, limbi romanice şi jurnalism.

     Conform Procesului de la Bologna, Facultatea de Litere a organizat (din 2003) studiile universitare de licenţă cu durata de trei ani, urmate de studiile de Master – doi ani şi Şcoala doctorală – 3 ani. În anul 2006, Facultatea de Litere, colectivul de limba şi literatura engleză a înfiinţat Masterul de Studii anglo-americane (trei semestre). În anul 2008, s-a înfiinţat Masterul de Studii anglo-americane (patru semestre), aprobat prin HG 366/2007 publicată în M.O. nr. 312/21.04.2008,iar din 2010 Masterul de Traductologie, terminologie, comunicare, aprobat prin Ordinul ministrului 5239/2010 publicat în M.Of. 694/18.10.2010. Colectivul de limbi romanice a înfiinţat Masterul de Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european, aprobat prin HG 366/2007 publicata în M.O. nr. 312/21.04.2008 organizat în parteneriat cu Universitatea du Maine, prin corelarea programelor între cele doua instituţii şi prin mobilităţi ale masteranzilor şi ale cadrelor didactice din cele două universităţi.

     Între anii 1994-2012, personalităţi marcante care au excelat în domeniul anglisticii, americanisticii, studiilor romanice în România şi care au predat disciplinele fundamentale, de limba şi literatura engleza, franceză, spaniolă, au legitimat activitatea didactică şi ştiinţifică a Departamentului. Dintre personalităţile de prestigiu  îi amintim pe: Alexandra Cornilescu, Mihai Zdrenghea,  Mihaela Irimia,Ştefan Avădanei, Sorin Alexandrescu,Radu Surdulescu,Teodora Cristea, Andrei Ionescu, Tudora Şandru Olteanu, Alexandru Călinescu, Haritina Gherman, Dan Ioan Nasta, Alexandra Emilian.  

Membrii departamentului au organizat o serie de manifestări ştiinţifice cu tradiţie, printre care: Travel (of) Writing, (Ex)patriation, Ovid, Myth and (Literary) Exile, cele două conferinţe ale Societăţii de Studii Americane în 2010 şi 2012, cursurile de vară Creative Writing organizate în colaborare cu Universitatea din Iowa, Statele Unite ale Americii,  atelierele Rencontres du francais vivant organizate în colaborare cu membrii Asociaţiei AmitiéBrest-Constanţaşi Casa Corpului Didactic Constanţa.

     La iniţiativa cadrelor didactice cu specializarea lingvistică franceză, în anul 2001, a luat fiinţă A.C.L.I.F. (Association des chercheurs en linguistique française), organizatoare a Seminarului de Didactică Universitară (SDU) cu sprijinul financiar al Serviciilor Culturale Franceze şi al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), precum şi Centrul de studii pentru Limbi si Literaturi Romanice. Colectivul de engleză are o strânsă colaborare cu Centrul Cultural al Ambasadei S.U.A cu sprijinul căreia s-a deschis biblioteca American Corner.

Membrii departamentului colaborează în domeniul formării profesionale şi al cercetării cu Universitatea Paris 8 – Saint Denis, Facultatea de Litere a Universităţii din Brest, Universitatea du Maine, Universitatea Littoral-Côte d'Opal (Franţa), Universitatea Iowa (SUA), Universitatea din Salerno (Italia).

     Printre domeniile de cercetare ştiinţifică, în care sunt implicate toate cadrele didactice se regăsesc: teorii ale culturii, istorie şi critică literară, teoria şi practica traducerii, lingvistică engleză şi romanică, semiotica textului literar, istorie şi critică literară, narativitate, poetica discursului literar şi artistic, studii de identitate, studii anglo-americane, istoria limbii engleze.

 

Cadrele didactice ale Departamentului de Limbi şi literaturi moderne şi Știinţele comunicării

 

Cadre didactice titulare

 

Prof. univ. dr. Lavinia-Eugenia NĂDRAG -  CV LL

Prof. univ. dr. Diana HORNOIU -  CV LL

Prof. univ. dr. Camelia BEJAN -  CV LL

Prof. univ. dr. habil. Monica VLAD, Conducător de doctorat, Director Institutul studiilor doctorale -  CV LL

Conf. univ. dr. Ludmila MARTANOVSCHI -  CV LL

Conf. univ. dr. Estella Antoaneta CIOBANU -  CV LL

Conf. univ. dr. Maria-Elena MUSCAN -  CV LL

Conf. univ. dr. Raluca PETRE -  CV LL

Conf. univ. dr. Nicoleta STANCA -  CV LL

Conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta ROGOVEANU -  CV LL

Conf. univ. dr. Lucia OPREANU, Prodecan -  CV LL

Conf. univ. dr. Florian Andrei VLAD -  CV LL

Conf. univ. dr. Marinela VRĂMULEȚ -  CV LL

Conf. univ. dr. Daniela CRĂCIUN -  CV LL

Conf. univ. dr. Costin-Valentin OANCEA -  CV LL

Conf. univ. dr. Ioana MANEA -  CV LL

Lect. univ. dr. Otilia CUȘA-FULEA -  CV LL

Lect. univ. dr. Mariana BAFANĂ -  CV LL

Lect. univ. dr. Nicoleta SAVA, Director de departament  -  CV LL

Lect. univ. dr. Cecilia-Iuliana VÂRLAN -  CV LL

Lect. univ. dr. Iuliana DAVID -  CV LL

Lect. univ. dr. Alexandra CODĂU -  CV LL

Lect. univ. dr. Valentin VANGHELESCU -  CV LL

Asist. univ. dr. Luminița STERIU -  CV LL

Asist. univ. dr. Alina COJOCARU -  CV LL

Asist. univ. drd. Alina STRUGARU (perioadă det.) -  CV LL

 

Cadre didactice asociate

 

Prof. univ. dr. Adina CIUGUREANU, conducător de doctorat - 

Prof. univ. dr. habil. Monica CHESNOIU-MATEI, conducător de doctorat - 

Prof. univ. dr. Eduard VLAD, conducător de doctorat - 

Prof. univ. dr. habil. Liviu FRANGA, conducător de doctorat - 

Prof. univ. dr. habil. Laura MUREȘAN, conducător de doctorat - 

Prof. univ. dr.  habil. Mioara CODLEANU, conducător de doctorat - 

Conf. univ. dr. habil. Ileana MARIN, conducător de doctorat - 

Conf. univ. dr. Sandina VASILE - 

Conf. univ. dr. Sergiu MICULESCU - 

Lect. univ. dr. Alexandru ȘERBĂNESCU - 

Asist. univ. dr. Cristina IVĂȘCAN - 

Asist. univ. dr. Andreea COSMA - 

Asist. univ. drd. Robert-Cristian ENESCU  - 

Asist. univ. drd. Andrei ZAMFIR –