ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 Centrul de cercetare Metacogniţie şi transdisciplinaritate (M&T)

Raport sintetic de activitate

A Centrului de cercetare Metacogniție și Transdisciplinaritate,

Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice (DFRLCB), Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” dinConstanța,

pentru perioada 2011-2017

 

 

În 2011 membrii Departamentului de Filologie română, limbi clasice și balcanice au decis înființarea Centrului de cercetare Metacogniţie şi transdisciplinaritate (M&T); centrul a fost validat de Senatul UOC în ședinţa din 18.10.2011,  HS nr.165 / 28.10.2011). Centrul M&T îşi propune să obţină acreditare CNCS în momentul în care va apărea noua metodologie-cadru națională de evaluare a centrelor și institutelor de cercetare.

 

Centrul de cercetare M&T și-a propus să stimuleze cercetarea intra~ , inter~ şi transdisciplinară, implicând atât   cadrele didactice cât și  masteranzii şi doctoranzii, să susţină proiecte de cercetare științifică, să sprijine organizarea de manifestări ştiinţifice locale (în parteneriate cu profesorii din învăţământul preuniversitar) şi naţionale, să încurajeze schimbul de idei şi informaţii cu specialiștii din ţară şi din străinătate, să disemineze rezultatele cercetării în volume colective ale departamentului, în Analele Universităţii Ovidius din Constanţa, seria Filologie, în alte publicaţii ştiintifice de prestigiu.

 

Din 2011, în fiecare an, membrii centrului de cercetare stabilesc un plan de cercetare care se regăsește în Planul de cercetare al Departamentului de Filologie română, limbi clasice și balcanice și în care sunt înscrise iniţiativele de cercetare individuale şi comune ale membrilor echipei şi ale colaboratorilor. Bogata activitate a Centrul de cercetare M&T a fost orientată pe mai multe planuri.

 

Înperioada 15-18 iulie 2012 Centrul de cercetare a organizat și susținut financiar, prin sponsorizări, prestigioasa Conferință a Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. La această reuniune științifică de importanță națională au participat numeroși profesori de la universitățile din București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Bacău, Sibiu, Târgoviște, Oradea, Constanța. Nume de prestigiu precum Mircea Martin, Paul Cornea, Corin Braga, Andrei Bodiu, Otilia Hedeșan, Mircea A. Diaconu, Caius Dobrescu, Ion Simuț etc., precum și multe dintre cadrele didactice ale Facultății de Litere.

 

Din 2012 Centrul de cercetare M&T a inițiat Conferințele publice ale Societății de Științe Filologice din România - filiala Constanţa, serii de prelegeri și dezbateriteoretice și critice de interes atât pentru mediul academic, cât și pentru cel preuniversitar.

 

În 2013 Centrul de cercetare M&T a avut onoarea să inițieze demersul de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa distinsului profesor Richard Wilson, Sir Peter Hall Professor of Shakespeare Studies (Kingston University, Londra, Marea Britanie). Cu solemna ocazie, în zilele de 26-28 mai 2013, Facultatea de Litere a organizat CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ METACOGNIȚIE ȘI TRANSDISCIPLINARITATE.

 

Tot în anul 2013 a fost deschisă seria de conferințe internaționale POLİFONİİ CULTURALE: LİMBĂ, CULTURĂ Șİ CİVİLİZAȚİE TURCĂ ÎN LUME. Prima ediție a acestei conferințe a fost organizată de organizată, în perioada 20-21 martie 2013, de Facultatea de Litere în parteneriat cu Centrul Cultural Turc ”Yunus Emre” din Constanţa; cea de-a doua s-a desfășurat,  în perioada 19-21 septembrie 2013, în organizarea Facultății de Litere în colaborare cu Uniunea Democrată Turcă din România și Federația Cadrelor Didactice din Spațiul Euro-Asiatic. Cea de-a doua ediție a beneficiat de participarea unor invitați precum Șuayip Ozcan, Președintele Federației Cadrelor Didactice din Spațiul Euro-Asiatic, prof.univ. dr. Mustafa Ali Memet, Președintele Asociației Cadrelor Didactice din Turcia, Müferra Șinik, deputat al Uniunii Democrate Turce din Kosovo, Ahmet Arslan, Președintele Asociației Profesorilor Turci din Ciprul de Nord, etc. A treia ediție a Conferinţei Internaţionale Polifonii culturale: limbă, cultură şicivilizaţie turcă a avut loc la Universitatea „Ovidius” din Constanța  în perioada 26-28 noiembrie 2015 și a beneficiat de prezența unor importanți specialiști și înalte oficialități. Devenită tradiție, această conferință va avea a patra ediție în martie 2018

 

Un alt aspect vizat de Centrul de Cercetare M&T a fost susținerea proiectelor de cercetare colective și individuale ale cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor din Facultatea de Litere. Proiectele de cercetare propuse sub incidența acestei teme sunt: Multilingvism și comunicare în Dobrogea, simboluri – scenografii discursive, Schimbări de paradigmă în discursul teoretic actual Simbolismul sud-est european: mizele spaţiilor periferice, Decadenţa ca „stil de viaţă” în opera lui Cioran, Limba română pentru studenții străini - nivelul A1-A2, B1-B2, C1-C2 conform CERL. Anul pregătitor, etc..Proiectele individuale s-au materializat într-un număr substanțial de cărți, capitole de cărți și articole publicate, la edituri internaționale și naționale. Astfel, temele de cercetare au constituit catalizatorul pentru o serie de lucrări de licență sau masterat, precum și pentru lucrăriale studenților prezentate la Sesiunile științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor, desfășurate anual în Facultatea de Litere, Universitatea„Ovidius”dinConstanța (sesiuni științifice ajunse, în 2017, la a XI-a ediție). Fiecare membru al centrului desfășoară, în acest moment, activități de cercetare  complementare activității didactice.

 

Totodată, membrii Centrului de Cercetare M&T au publicat trei volume colective: Filologie şi didactică (coordonator: conf. univ. dr. Aida Todi), Editura Universitară, 2011, Dialog cultural înspațiul sud-est european(coordonatori: Fulea Mihaela, Mitchievici Angelo, București, Editura Universitară, 2013) și volumul Conferinței Internaționale Kültürel Cokseslilik / Polifonii culturale / Cultural Poliphonies.: Berechet, Lăcrămioara, Buzatu, Alina, Ciobanu, Estella, Hasan, Neriman (ed.), KültürelCokseslilik / Polifonii culturale / Cultural Poliphonies. Doğu-Bati. Tamamlayicilik. Kesișmeler. Uyumlulk / Orient-Occident. Complementarități. Confluențe. Armonii / Orient-Occident. Complementarities. Confluences. Harmonies (București, Editura Universitară, 2016).

 

Alte activități organizate neîntrerupt de membrii echipelor de cercetare sunt lansări de volume colective / de autor, organizate în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea și Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu”, work shop-uri tematice, mese rotunde, cercuri științifice, concursuri de creație literară, manifestări dedicate Zilei Internaționale a Poeziei / World Poetry Day, (în colaborare cu PEN România, Filiala Dobrogea a USR și Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu” : 21 martie 2016, 21 martie 2017),manifestări științifice în parteneriat cu cel de-al doilea centru de cercetare al DFRLCB, STUR.

 

Cel mai recent, în 2017,Centrul de cercetare M&T a avut inițiativa Conferinței Internaționale Limbajul științelor și știința limbajelor. Perspective didactice, la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăți ale Universității „Ovidius din Constanța dar și din alte univerități din țară; conferința s-a desfășurat în zilele de 10 și 11 iunie 2017. Un volum al conferinței se află în pregătire în acest moment.  Sala distribuită centrului M&T este 138.