ANUNTURI ADMITERE IULIE 2022

 

VEZI REZULTATE

Stimați candidați,

 

Înmatriculările candidaților care au urcat de pe listele de admiși pe loc CU TAXĂ pe listele de admiși pe loc FĂRĂ TAXĂ se vor efectua fizic. Candidaţii aflaţi în această situaţie, care la înmatriculare nu au adus actele de studii în original, au obligaţia să aducă la dosar aceste documente. 

Programul de înmatriculări: miercuri, 27 iulie, în intervalul orar 9.00-13.00.

 

Înmatriculările candidaților care au urcat de pe listele ÎN AŞTEPTARE pe listele de admiși pe loc CU TAXĂ se vor face atât online, cât şi fizic.

 

Înmatricularea online, pe platforma de admitere (https://admitereonline.univ-ovidius.ro/):

 • Accesați contul dumneavoastră, secțiunea „Dosarele mele”.
 • Identificați dosarul pe care doriți să îl confirmați.
 • Apăsați butonul „Confirmă loc”.
 • Încărcați în platformă prima pagină a contractului de studiu.
 • Încărcați dovada achitării primei tranșe a taxei de studiu sau plătiți prin platformă prima tranșă (în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă).
 • Candidații declarați admiși care nu își confirmă locul online în perioada specificată vor fi declarați respinși.

 

Înmatricularea fizică:

 • Locația: Facultatea de Litere (Aleea Universității nr. 1, Constanța, Campus UOC, corp A, în curtea interioară) -https://goo.gl/maps/C2wVqknoNeEf7AUk6
 • Programul de înmatriculări: miercuri, 27 iulie, în intervalul orar 9.00-13.00
 • Documentele necesare pentru înmatriculare sunt cele depuse la înscrierea online (https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/acte-necesare), însoțite de fișa de înscriere generată din platformă.
 • Actele de identitate, certificatele de naștere și cele de căsătorie vor fi prezentate în original și însoțite de o copie simplă. Actele de studii care au stat la baza înscrierii vor fi prezentate în original.
 • Documentele vor fi prezentate într-un dosar-plic.
 • Candidații declarați admiși care nu se prezintă fizic la înmatriculări în perioada specificată vor fi declarați respinși.

 

Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare se va efectua în contul Universității Ovidius din Constanța - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332:

 • direct din platforma de înscriere;
 • prin aplicația dumneavoastră de home banking;
 • prin ordin de plată/ transfer bancar de la orice bancă.

Cuantumul taxelor de școlarizare este:

 • Programe de studii universitare de licență: 3500 lei (de achitat la înmatriculare minimum 875 lei)
 • Programul Limbă și literatură română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) IFR: 3300 lei (de achitat la înmatriculare minimum 825 lei)
 • Programe de studii universitare de master: 3700 lei (de achitat la înmatriculare minimum 925 lei)

 

Pentru eventuale nelămuriri ne puteți contacta la:

 

Vă așteptăm!

Comisia tehnică de admitere, Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanța

 

 Centrul de cercetare Metacogniţie şi transdisciplinaritate (M&T)

Centrul de cercetare METACOGNIȚIE ȘI TRANSDISCIPLINARITATE a fost înființat în anul 2011 prin HS nr.165 / 28.10.2011.

Plecând de la ideea că discursul științific actual solicită fuziunea unor metodologii, concepte, competențe și conținuturi, dincolo de reducționismul fiecărei discipline, la granița dintre discipline, sub semnul lui Basarab Nicolescu, Stephane Lupasco, Mircea Eliade et alii, înțelegem că disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeți ale unuia și aceluiași arc: cel al cunoașterii. Credința noastră este că literatura, în dialog cu artele vizuale, filosofia, lingvistica, psihologia, istoria, etnologia etc., extrage înțelepciunea, responsabilitatea morală, dezvăluie structuri mentale dinamice, revelează sinergia câmpurilor cognitive ale unui timp, în încercarea de a găsi soluții pentru existență.

Sala: 138

Director:Prof. univ. dr. Lăcrămioara BERECHET

Consiliul științific: Prof. univ.dr. habil Angelo MITCHIEVICI, conf. univ. dr. Alina BUZATU, conf. univ. dr. Veronica NEDELCU, conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ, lect. univ. dr. Mihaela MIRON

 

Direcții de cercetare

Direcția 1: Ştiinţele limbajului şi limbajul ştiinţelor

1.1 Teme incluse în direcție

 • Concepte fundamentale în educaţia contemporană: inter / pluri / transdisciplinaritate
 • Metodologii de cercetare integrate. Text, imagine, context, comunicare (istorie literară, naratologie, semiotică, sociocritică, critică tematică, pragmatică, cognitivism, politici lingvistice, discurs publicitar, comunicare mass-media)
 • Științele umaniste în era digitală. Didactica digitală

1.2. Echipa de cercetare: Prof. univ. dr. Lăcrămioara BERECHET; Prof. univ. habil. dr. Marina CAP-BUN; Prof. univ.habil. Angelo MITCHIEVICI; Prof. univ. dr. habil. Florentina NICOLAE; Conf. univ. dr. Camelia DRAGOMIR; Conf. univ. dr. Alina BUZATU; Conf. univ. dr. Veronica NEDELCU; Conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ; Conf. univ. dr. Cristina DAFINOIU; Conf. univ. dr. Neriman HASAN; Lect. univ. dr. Mona MOMESCU; Lect. univ.  dr. Mihaela MIRON; Lect. univ. dr. Laura PASCALE; Asist. univ. dr.  Florentina RUSU; Asist. univ. drd. Mădălina STOICA; Asist. univ. drd. Cristina ROGOJINĂ; Prof. univ. dr. Paul DUGNEANU, cadru didactic asociat; Conf. univ. dr. Nistor BARDU, cadru didactic asociat; Prof. univ. dr. Diana HORNOIU; Conf. univ. dr. Ileana JITARU; Conf. univ. dr. Estella CIOBANU; Conf. univ. dr. Lucia OPREANU; Conf. univ. dr. Raluca PETRE; Lect. univ. dr. Costin OANCEA; Lect. univ. dr. Mariana BAFANĂ; Lect. univ. dr. Ada CODĂU; Dr. Valentin VANGHELESCU, cadru didactic asociat; Dr. Cristina IVĂȘCAN, cadru didactic asociat; Dr. Clarisa TRANDAFIRESCU; Dr. Luminița HRIȚCU; Dr. Alin Daniel PIROȘCĂ; Drd. Sorin MIHAI; Drd. Ecaterina ALEXANDRU; Drd. Adelina PAVEL; Drd. Ioana COSTEA; Drd. Liliana TUROSU; Drd. Andreea RĂCARU; Drd. Florina BĂLAN.

 

Direcția 2: (Meta)cognitivism și științele umaniste

2.1.Teme incluse în direcție

 • Comprehensiunea și interpretarea literaturii ca experiențe (meta)cognitive Algoritmizări (meta)cognitive
 • Cognitivism și hermeneutică: imanența și transcendența textului
 • Scenarii cognitive în didactica limbii și literaturii române.

2.2. Echipa de cercetare: Prof. univ. dr. Lăcrămioara BERECHET; Prof. univ.habil. Angelo MITCHIEVICI; Conf. univ. dr. Alina BUZATU; Conf. univ. dr. Veronica NEDELCU; Conf. univ. dr.Cosmin CĂPRIOARĂ; Conf. univ. dr. Cristina DAFINOIU;Lect. univ.dr. Mona MOMESCU; Lect. univ.  dr. Mihaela MIRON; Lect. univ. dr. Laura PASCALE; Asist. univ. dr.  Florentina RUSU; Asist. univ. drd. Mădălina STOICA; Asist. univ. drd. Cristina ROGOJINĂ; Dr. Clarisa TRANDAFIRESCU; Dr. Luminița HRIȚCU; Dr. Alin Daniel PIROȘCĂ; Drd. Sorin MIHAI; Drd. Ecaterina ALEXANDRU; Drd. Adelina PAVEL; Drd. Ioana COSTEA; Drd. Liliana TUROSU; Drd. Andreea RĂCARU; Drd. Florina BĂLAN.

 

Direcția 3: Limba, literatura  și cultura română – reactualizări în context global

3.1.Teme incluse în direcție

 • Literatura  şi gândirea contemporană
 • Literatura și istoriile literaturii
 • Limbaj, gramatici – în diacronie și sincronie. Receptarea şi analiza lingvistică a textelor de limbă română din diferite epoci / din diferite regiuni

3.2. Echipa de cercetare: Prof. univ. dr. Lăcrămioara BERECHET; Prof. univ. habil. dr. Marina CAP-BUN; Prof. univ. habil. Angelo MITCHIEVICI; Prof. univ. dr. habil. Florentina NICOLAE; Conf. univ. dr. Camelia DRAGOMIR; Conf. univ. dr. Alina BUZATU; Conf. univ. dr. Veronica NEDELCU; Conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ; Conf. univ. dr. Cristina DAFINOIU; Lect. univ. dr. Mona MOMESCU; Lect. univ.  dr. Mihaela MIRON; Lect. univ. dr. Laura PASCALE; Asist. univ. dr.  Florentina RUSU; Asist. univ. drd. Mădălina STOICA; Asist. univ. drd. Cristina ROGOJINĂ; Dr. Clarisa TRANDAFIRESCU; Dr. Luminița HRIȚCU; Dr. Alin Daniel PIROȘCĂ; Drd. Sorin MIHAI; Drd. Ecaterina ALEXANDRU; Drd. Adelina PAVEL; Drd. Ioana COSTEA; Drd. Liliana TUROSU; Drd. Andreea RĂCARU; Drd. Florina BĂLAN.

 

Direcția 4: Polifonii culturale

4.1. Teme incluse în direcție

 • cultura ca sumă de valori şi de mentalități; valorile ordonatoare ale unei culturi; inventarierea modelelor exemplare, repetabile, propuse de culturi si literaturi ca repere valorice ale cunoaşterii identitare; 
 • literatura ca arhivă a tiparelor de mentalitate; 
 • comunicare și dialog intercultural; multiculturalitate, interculturalitate, transculturalitate.

4.2. Echipa de cercetare: Prof. univ. dr. Lăcrămioara BERECHET; Prof. univ. habil. dr. Marina CAP-BUN; Prof. univ. habil. Angelo MITCHIEVICI; Prof. univ. dr. habil. Florentina NICOLAE; Conf. univ. dr. Camelia DRAGOMIR; Conf. univ. dr. Alina BUZATU; Conf. univ. dr. Veronica NEDELCU; Conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ; Conf. univ. dr. Cristina DAFINOIU; Conf. univ. dr. Neriman HASAN; Lect. univ. dr. Mona MOMESCU; Lect. univ. dr. Mihaela MIRON; Lect. univ. dr. Laura PASCALE; Asist. univ. dr.  Florentina RUSU; Asist. univ. drd. Mădălina STOICA; Asist. univ. drd. Cristina ROGOJINĂ; Prof. univ. dr. Paul DUGNEANU, cadru didactic asociat; Conf. univ. dr. Nistor BARDU, cadru didactic asociat; Lect.dr. Şuheda ÖNAL BATMAN; Dr. Anefi İCBAL; Drd. Vildan BORMAMBET; Drd. Melisa NAZİF KIYMET; Drd. Emel İSMAİL.

 

Colaboratori din Republica Turcia

Prof.dr. Erdoğan BOZ, Universitatea Osman Gazi, Eskişehir

Prof.dr.Paşa YAVUZASLAN, Universitatea Ankara, Ankara

Prof.dr. Cihan ÖZDEMİR, Universitatea Şeyh Edebalı Bilecik

Prof.dr. Habibe Yazıcı ERSOY, Universitatea Hacı Bayram, Ankara

Conf.dr. Kader ÖZLEM, Universitatea Uludağ, Bursa

Lect.dr. Ahmet YENİKALE, Universitatea Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş

 

Direcția 5: Dicționar turc-român român turcal conceptelor din științele umane

5.1.Echipa de cercetare: Prof. univ. dr. Lăcrămioara BERECHET; Prof. univ. habil. Angelo MITCHIEVICI; Conf. univ. dr. Alina BUZATU; Conf. univ. dr. Veronica NEDELCU; Conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ; Conf. univ. dr. Neriman HASAN; Lect. univ. dr. Mona MOMESCU; Lect. univ. dr. Mihaela MIRON; Asist. univ. dr.  Florentina RUSU; Asist. univ. drd. Mădălina STOICA; Asist. univ. drd. Cristina ROGOJINĂ; Lect.dr. Şuheda ÖNAL BATMAN; Dr. Anefi İCBAL; Drd. Vildan BORMAMBET; Drd. Melisa NAZİF KIYMET; Drd. Emel İSMAİL.

 

Direcția 6:Probleme actuale în pragmasemantica și morfosintaxa limbii turce

6.1. Teme incluse în direcție

 • Pragmasemantica limbii turce: aspecte teoretice și practice
 • Morfosintaxa limbii turce: aspecte teoretice și practice

6.2. Echipa de cercetare: Conf. univ. dr. Neriman HASAN;Lect.dr. Şuheda ÖNAL BATMAN; Dr. Anefi İCBAL; Drd. Vildan BORMAMBET; Drd. Melisa NAZİF KIYMET; Drd. Emel İSMAİL.

 

Portofoliul de cercetare al centrului 

Publicații

Filologie şi didactică. Coordonator: Aida Todi. Editura Universitară, 2011

Dialog cultural în spațiul sud-est european. Coordonatori: Mihaela Fulea, Angelo Mitchievici. București, Editura Universitară, 2013

Kültürel Cokseslilik / Polifonii culturale / Cultural Poliphonies. Doğu-Bati. Tamamlayicilik. Kesișmeler. Uyumlulk / Orient-Occident. Complementarități. Confluențe. Armonii / Orient-Occident. Complementarities. Confluences. Harmonies. Editori : Lăcrămioara Berechet, Lăcrămioara, Alina Buzatu, Estella Ciobanu, Neriman Hasan București, Editura Universitară, 2016

Limbajul științelor. Științele limbajului. Editori : Lăcrămioara Berechet, Alina  Buzatu,  Cristina Valentina Dafinoiu, București, Editura Universitară, 2019 

Polifonii culturale: Limba, cultura și civilizația turcă în lume. Abordări interdisciplinare / Kültürel Çokseslilik: Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti. Disiplinlerarası Yaklaşımlar.Coordonator : Neriman Hasan. Editori : Florentina Nicolae, Cristina Dafinoiu, Laura Pascale, Suheda Önal, Estella Ciobanu, București, Editura Universitară, 2019

100 de ani de roman românesc.Coordonatori:  Marina Cap-Bun, Florentina Nicolae, Angelo Mitchievici şi Veronica Nedelcu. Bucureşti: Editura Universitară, 2020.

 

Manifestări științifice organizate sub egida centrului (selectiv)

Conferința Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, în parteneriat cu ALGCR, 16-18 iulie 2012

Conferinţa Internaţională Polifonii culturale: limbă, cultură şi civilizaţie turcă, în parteneriat cu Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanţa, 20-21 martie 2013

Conferința Internațională Metacogniție și Transdisciplinaritate, 26-28 mai 2013

Conferința Internațională Kültürel Cokseslilik / Polifonii culturale / Cultural Poliphonies. Doğu-Bati. Tamamlayicilik. Kesișmeler. Uyumlulk / Orient-Occident. Complementarități. Confluențe. Armonii / Orient-Occident. Complementarities. Confluences. Harmonies, 26-28 noiembrie 2015

Conferința Internațională Limbajul științelor și știința limbajelor. Perspective didactice, organizată de Facultatea de Litere și Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța, 10-11 iunie 2017

Conferința Internațională Polifonii culturale. Limba, cultura și civilizația turcă în lume, în parteneriat cu UDTR, cu sprijinul TIKA, 4-7 iunie 2018

Conferința Internațională 100 de ani de roman românesc, Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice, Centrele de Cercetare M&T și STUR, Facultatea de Litere, 26-27 septembrie 2019

Seria de conferințe naționale„Culturi în dialog”, 2018-2021

Lansări de carte, organizate în parteneriat cuFiliala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” și Biblioteca Universitară „Ioan Popişteanu”, prelegeri publice, mese rotunde, ateliere / seminare / webinare de cercetare, concursuri literare etc., 2011-2021

 

Manifestări științifice anunțate

 • O sută de ani de poezie românească, 2022
 • Polifonii culturale, 2022
 • O sută de ani de dramaturgie românească, 2023
 • Culturi în dialog, ediţia a V-a, 2022