Centrul de cercetare Interferenţe culturale

Centrul de cercetare INTERFERENȚE CULTURALE, înființat prin H.B.S. în data de 9.02.2005 şi acreditat ca Centru de cercetare tip B de cătreConsiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământ Superior în acelaşi an,asumăca misiunestimularea și desfășurarea activităților de cercetare științifică avansată în domeniul culturii, civilizației, literaturii, lingvisticii, mentalităților, axându-se pe analiza interferențelor culturale, lingvistice și spirituale din spațiul euro-atlantic, pe cercetarea avansată a fenomenului de globalizare culturală.   

Sala: 119

Director: prof. univ. dr. Diana HORNOIU

Consiliu științific: prof. univ. dr. Diana HORNOIU, prof. univ. dr. Camelia BEJAN, conf. univ. dr. Ileana JITARU, conf. univ. dr. Ludmila MARTANOVSCHI, conf. univ. dr. Nicoleta STANCA.

Director onorific: prof. univ. dr. emerit Adina CIUGUREANU

Direcții de cercetare

DIRECȚIA 1: LITERATURĂ, CULTURĂ ȘI GLOBALIZARE ÎN SPAȚIUL ANGLO-AMERICAN                         Teme de cercetare incluse în direcție:

 • Cartografii literare

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. emerit Adina CIUGUREANU, conf. univ. dr. Nicoleta STANCA, asist. univ. dr. Alina COJOCARU, drd. Andreea COSMA

 • Paradigme în poezia și proza transatlantică

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. emerit Adina CIUGUREANU, conf. univ. dr. Nicoleta STANCA, conf. univ. dr. Lucia OPREANU, asist. univ. dr. Alina COJOCARU

 • Intertextualitate și intermedialitate

Echipa de cercetare:prof. univ. dr. habil. emerit Monica MATEI-CHESNOIU, conf. univ. dr. Ileana JITARU, conf. univ. dr. Estella CIOBANU, conf. univ. dr. Lucia OPREANU, drd. Ancuța-Elena ȘTEFAN, drd. Patricia ȘOITU.

 • Multi-etnicitate în literatură, cultură și educație

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Lavinia NĂDRAG, conf. univ. dr. Ludmila MARTANOVSCHI, conf. univ. dr. Raluca ROGOVEANU, drd. Sînziana POPESCU

 • Studii irlandeze în context global

Echipa de cercetare: conf. univ. dr. Nicoleta STANCA, asist. univ. dr. Alina COJOCARU, drd. Iulia Maria GHEORGHE

 • Diplomație  și securitate înspațiul global

Echipa de cercetare: conf. univ. dr. Raluca ROGOVEANU, conf. univ. dr. Nicoleta STANCA, conf. univ. dr. Andrei Florian VLAD.

 

DIRECȚIA 2: DIRECȚII CRITICE CONTEMPORANE: TEORII ȘI APLICAȚII

Teme de cercetare incluse în direcție

 • Gen și identitate

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. emerit Adina CIUGUREANU, prof. univ. dr. Eduard VLAD,conf. univ. dr. Estella CIOBANU, drd. Patricia ȘOITU.

 • Postmodernitate şi postmodernism

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Eduard VLAD, conf. univ. dr. Estella CIOBANU, conf. univ. dr. Lucia OPREANU

 • Cultură, politică și tehnologii media

Echipa de cercetare: conf. univ. dr. Ileana JITARU, conf. univ. dr. Raluca ROGOVEANU, lect. univ. dr. Otilia CUȘA-FULEA

 • Discursul dramatic și cinematografic

Echipa de cercetare: conf. univ. dr. Ileana JITARU, conf. univ. dr. Ludmila MARTANOVSCHI, conf. univ. dr. Andrei VLAD, drd. Ancuța-Elena ȘTEFAN

 • Abordări ecocritice

Echipa de cercetare: conf. univ. dr. Ludmila MARTANOVSCHI, conf. univ. dr. Andrei VLAD, drd. Andreea COSMA

 

DIRECȚIA 3: LIMBĂ, SOCIETATE, CULTURĂ 

Teme de cercetare incluse în direcție:

 • Variație şischimbare lingvistică

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Diana HORNOIU, prof. univ. dr. Camelia BEJAN, lect. univ. dr. Nicoleta SAVA, lect. univ. dr. Costin OANCEA.

 • Colectarea corpusului: arhitectură, metodologie şietica cercetării de teren

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Diana HORNOIU, lect. univ. dr. Otilia CUȘA-FULEA, lect. univ. dr. Costin OANCEA.

 • Construirea identității prin limbaj

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Diana HORNOIU, lect. univ. dr. Otilia CUȘA-FULEA, lect. univ. dr. Costin OANCEA.

 • Limbi în contact: bilingvism, diglosie, creolizare 

Echipa de cercetare: prof. Diana HORNOIU, prof. univ. dr. Lavinia NĂDRAG, lect. univ. dr. Costin OANCEA, st. Victor Octavian IONESCU.  

 • Comunicarea mediatăde calculator. O abordare lingvistică

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Diana HORNOIU, lect. univ. dr. Otilia CUȘA-FULEA.

 • Negocierea şi soluționarea conflictelor. Strategii şi tehnici de comunicare 

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Diana HORNOIU, prof. univ. dr. Lavinia NADRAG

 

DIRECȚIA 4: TENDINȚE ACTUALE ÎN LINGVISTICA TEORETICĂ ŞI APLICATĂ

4.1. Teme de cercetare incluse în direcție:

 • Dinamica lexiconului şia terminologiei 

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Lavinia NĂDRAG, prof. univ. dr. Camelia BEJAN, lect univ. dr. Nicoleta SAVA.

 • Fenomene lingvistice la interfeţe

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Diana HORNOIU, lect. univ. dr. Nicoleta SAVA.

 • Traducere şiinterpretariat. Domenii şitehnici 

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Lavinia NĂDRAG, conf. univ. dr. Ileana JITARU, lect. univ. dr. Nicoleta SAVA.

 • Structuri sintactice în engleza standard şinon-standard 

Echipa de cercetare: prof. univ. dr.Camelia BEJAN, lect. univ. dr. Nicoleta SAVA, lect. univ. dr. Costin OANCEA

 • Limbi încontrast

Echipa de cercetare: prof. univ. dr. Camelia BEJAN, lect. univ. dr. Nicoleta SAVA, lect. univ. dr. Costin OANCEA.

 

Portofoliul de cercetare al centrului  

Publicații

 • Ideology, Identity and the US: Crossroads, Freeways, Collisions, Eds. Eduard Vlad, Adina Ciugureanu, Nicoleta Stanca, Berlin: Peter Lang, 2019.
 • National and Transnational Challenges to the American Imaginary. Eds Adina Ciugureanu, Eduard Vlad, Nicoleta Stanca, Berlin: Peter Lang, 2018.
 • (Im)Migration Patterns: Displacement and Relocation in Contemporary America, Eds Adina Ciugureanu, Ludmila Martanovschi, Nicoleta Stanca, Iasi: Editura Institutul European, Colecţia academică, seria Americanisticǎ 2015. 
 • The American Tradition of Descent/Dissent: The Underground, the Countercultural, the (Anti)Utopian, Eds Adina Ciugureanu, Ludmila Martanovschi, Nicoleta Stanca, Iaşi: Institutul European, Colecţia academică, seria Americanisticǎ.
 • Ovid (Myth) and Literary Exile (Conference Proceedings), Eds Adina Ciugureanu, Ludmila Martanovschi, Nicoleta Stanca, Ovidius University Press, 2010. The Proceedings of the Ovid, (Myth) and Literary Exile Conference, Constanta: Ovidius University Press. 
 • (Ex)patriation(Conference Proceedings), Eds Adina Ciugureanu, Ludmila Martanovschi, Nicoleta Stanca, Ovidius University Press, 2008. The Proceedings of the (Ex)patriation Conference, Constanta, Sept. 20-22, 2007.
 • Travel (of) Writing, Eds Adina Ciugureanu, Eduard Vlad, Constanta: Ovidius University Press, 2007. The volume counts a selection of the papers presented at the International Conference “Travel of Writing,” 29-30 May 2006.

 

Volume tematice ale Analelor Universităţii “Ovidius” din Constanţa. Seria Filologiecare reunesc lucrările prezentate încadrul ediţiilor anuale ale Conferinṭei internaţionale Metaforă, Spațialitate, Discurs/Metaphor, Spatiality, Discourseorganizatăde Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne şi Stiinţele Comunicarii, Universitatea Ovidius din Constanţa, sub egida Centrului de cercetare “Interefenţe culturale”: 

 

 • The Annals of ”Ovidius” University of Constanța: Philology Series.Vol. XXX, 2/2019. Special Issue: METAPHOR, SPATIALITY, DISCOURSE, Edited by Estella Ciobanu, Constanta: Ovidius University Press, 2019.
 • The Annals of ”Ovidius” University of Constanța: Philology SeriesVol. XXIX, 2/2018. Special Issue: METAPHOR, SPATIALITY, DISCOURSE: Roots, Routes and Displacement Edited by Estella Antoaneta Ciobanu, Constanta: Ovidius University Press, 2018.
 • The Annals of Ovidius University of Constanța: Philology SeriesVol. XXVIII, 2/2017. Special Issue: OVID – METAPHOR, SPATIALITY, DISCOURSE Edited by Estella Antoaneta Ciobanu, Constanta: Ovidius University Press, 2017.

Manifestări științifice sub egida centrului

 • 2017 – 2021Conferinṭa internaţională anuală Metaforă, Spațialitate, Discurs/Metaphor, Spatiality, Discourse,Universitatea Ovidius din Constanţa - secțiunile: Anglo-American Literary Studies; Anglo-American Cultural Studies; Theoretical and AppliedLinguistics: English.
 • 2021 - Conferinţa internaţională, Eco Consciousness: Imperatives in American Culture, Constanţa, organizată de Asociaţia de Studii Americane din România, Fulbright şi Universitatea Ovidius din Constanţa, 7-9 oct. 2021.
 • 2018 - Conferința internațională: Ideology, Identity, and the US: Crossroads, Freeways, Collisions,organizată de Asociația de Studii Americane din România, Fulbright și Universitatea Ovidius, Constanța, 4-6 octombrie.
 • 2016 - Conferințabienală a Asociației Europene de Studii Americane, 22-25 aprilie 2016, desfășurată la Universitatea Ovidius, Constanţa, organizată de Asociația Europeană de Studii Americane, Asociația de Studii Americane din România şiUniversitatea Ovidius din Constanţa. 
 • 2014 - Conferința internațională:(Im)Migration Patterns: Displacement and Relocation in Contemporary America, organizată de Asociația de Studii Americane din România, Fulbright și Universitatea Ovidius, Constanța, 10-12 octombrie.
 • 2012 - Conferința internațională:Remapping Urban Spaces – American Challenges, organizată deAsociația de Studii Americane din România, Fulbright și Universitatea Ovidius, Constanța, 4-6 octombrie.
 • 2009 - Conferința internațională: Ovid, Myth and (Literary) Exile în cadrul Departamentul de Engleză al Facultății de Litere, Universitatea Ovidius, Constanța, 10-12 septembrie;
 • 2007 - Conferința internațională: (Ex)patriation în Departamentului de Engleză al Facultății de Litere, Universitatea Ovidius, Constanța, 20-22 septembrie;
 • 2006 - Conferința internațională: Travel (of) Writing în cadrul Departamentului de Engleză al Facultății de Litere, Universitatea Ovidius, Constanța, 29-30 mai.

Sesiuni decomunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

 • Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, organizatăde Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne şi Stiinţele Comunicarii, Universitatea Ovidius din Constanţa, sub egida Centrului de cercetare “Interefenţe culturale”secțiunile: Anglo-American Literary Studies; Anglo-American Cultural Studies; Theoretical and AppliedLinguistics: English.
 • 7 oct. 2021 – Workshop-ul doctoranzilor cu proiecte doctorale pe Studii Americane în cadrul Conferinţei internaţionale RAAS în colaborare cu Şcoala Doctoralăde Ştiinţe Umaniste.
 • 24 mai 2021 – Webinar: Prelegere susţinută de Professor Robert Tally Jr., State University Texas: Interdisciplinary Perspectives in Spatial Literary Studies                     

Manifestări științifice anunțate

 • Metaforă, Spațialitate, Discurs/ Metaphor, Spatiality, Discourse, 2022