CEAC-FL

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

în Facultatea de Litere 2020-2024

 

Președinte: Prof. univ. dr. habil. Florentina NICOLAE
Membri:      Prof. univ. dr Camelia BEJAN
                    Conf. univ. dr. Veronica NEDELCU
                    Conf. univ. dr. Olivia CHIROBOCEA-TUDOR
                    Prof. drd. Sorin MIHAI, Inspector general ISJ Constanța - reprezentant angajator
                    Lavinia GHIMICIU - student
 
 

Manualul sistemului de management al calităţii 

Regulament de organizare si funcţionare al comisiei de evaluarea si asigurarea calităţii din Universitatea „Ovidius“ din Constanta CEAC-UOC

Planificarea activităților privind asigurarea calității în cadrul Facultății de Litere pentru anul universitar 2021-2022

RAPORT STATISTIC_ EVALUAREA ANUALĂ A CADRELOR DIDACTICE_2020_2021