INFORMAȚII DESPRE SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE LITERE

FACULTY OF LETTERS SECRETARIAT INFORMATION

Adresa:  Aleea Universității nr. 1, Campus universitar corp A, parter, sala 026, cod poștal 900472, România

Address:Aleea Universității no. 1, Campus Building A, ground floor, room 026, post code 900472, România

Telefon mobil / mobile phone: +(40)787210267

Email secretariat / Secretariat email address:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Personal administrativ / Administrative staff:

Secretar șef facultate / Head faculty secretary: Mihaela ȘALARU

Secretar facultate / Faculty secretary: Diana-Cristela PALANGĂ

Referent / Consultant: Gianina GAFIȚA

 

Responsabili ai programelor de studii universitare

Staff members in charge of the programmes of study

Studii universitare de licență / BA programmes:

 

 

 

Mihaela ȘALARU

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ:

Limba și literatura română Limba și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, turcă), IF

LANGUAGE AND LITERATURE:

Romanian Language and LiteratureModern Language and Literature (English, French, Italian, German, Turkish), Full time

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ:

Limba și literatura română– O limbă și literatură modernă (engleză, italiană), IFR

LANGUAGE AND LITERATURE:

Romanian Language and Literature – Modern Language and Literature (English, Italian) Part time

 

 

 

 

Diana-Cristela PALANGĂ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ:

Limba și literatura engleză– O limbă și literatură modernă (franceză, italiană, germană, turcă), IF

Limba și literatura franceză– O limbă și literatură modernă (engleză, italiană, germană, turcă), IF

LANGUAGE AND LITERATURE:

English Language and Literature – Modern Language and Literature (French, Italian, German, Turkish), Full time

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

Jurnalism, IF

COMMUNICATION SCIENCES:

Journalism, Full time

STUDII CULTURALE:

Studii americane(în limba engleză), IF

French Language and Literature – Modern Language and Literature (English, Italian, German, Turkish), Full time

CULTURAL STUDIES:

American studies(in English), Full time

Diana-Cristela PALANGĂ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anul pregătitorde limba română pentru cetățenii străini

Romanian language preparatory year for international citizens

 

 

Studii universitare de master / MA programmes:

 

GianinaGAFIȚA

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FILOLOGIE:

Studii de românistică, IF

PHILOLOGY:

Romanian Studies, Full time

FILOLOGIE: 

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european, IF

PHILOLOGY:

Communication and Intercultural Discourse in the European Space, Full time

FILOLOGIE:

Studii anglo-americane, IF

PHILOLOGY:

Anglo-American Studies, Full time

FILOLOGIE:

Limbile moderne în dinamică plurilingvă, IF

PHILOLOGY:

Modern Languages and Multi-Lingual Dynamic, Full time

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

Relații publice și dezvoltare interculturală, IF

COMMUNICATION SCIENCES:

Public Relations and Intercultural Development, Full Time

 

 

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ÎF - LUNI-VINERI:   0900 -1100

ÎFR – LUNI și JOI:   1600 -1700

 

OFFICE HOURS

FULL-TIME - MONDAY-FRIDAY:   0900 -1100

PART-TIME – MONDAY and THURSDAY:   1600 -1700

 

Toate solicitările se trimit catre adresa de email corespunzătoare programului de studii.

All requests are to be sent to the email address corresponding to the respective student’s programme of study.

 

Telefon / Telephone:    +(40)787210267

                   WhatsApp:+(40)787210267

 

 

CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

CERTIFICATES OF LANGUAGE PROFICIENCY

 

https://litere.univ-ovidius.ro/educatie-programe-de-studii/certificate-de-competenta-lingvistica

 

Adresa email / Email address:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.