Redactor-şef
Estella Ciobanu

Analele Universității „Ovidius” Constanța. Seria Filologie este o publicație periodică de referință, din domeniul umanistic, axată pe studii literare, culturale și media, lingvistică, didactică și traductologie. În perioada 1990–2010 publicația a avut o apariție anuală sub titlul Analele Universității „Ovidius” Constanța. Seria Filologie (ISSN 1223-7248, actualmente anulat). Începând din 2011 a devenit un periodic bianual, cu apariție în lunile iulie, respectiv decembrie, având ca limbi de redactare limba română și limbi de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, germană).

În anul 2011 revista Analele Universității „Ovidius” Constanța. Seria Filologie (ISSN print 1224-1768) a primit cotația B din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS).

Publicația are o largă distribuție în biblioteci universitare din Europa, America și Asia și este indexată:
Selectarea textelor prin procesul blind peer review asigură calitatea științifică și pertinența tematică a articolelor publicate. Pentru detalii privitoare la acest proces, ca și la limbile de redactare, formatul manuscriselor și drepturile de autor, vă rugăm să consultați secțiunile Procesul de recenzare și respectiv Pentru Autori

Materialele propuse pentru publicare vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a redacției astfel: până pe 20 aprilie pentru primul număr (iulie) și până pe 20 septembrie pentru al doilea număr (decembrie).

CONTACT: redactie.anale.filologie@univ-ovidius.ro
Adresa redacţiei:
Facultatea de Litere
Campus, Clădirea A, sala 129
Aleea Universităţii nr. 1, Constanţa
900472, ROMÂNIA