ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 COMUNICARE ŞI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

 

Programul de studiii universitare de masterat COMUNICARE ȘI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAȚIUL EUROPEAN (IF) se adresează cu precădere absolvenților programelor de licență (forma IF si IFR) din domeniul Limbă și literatură, dar vizează pregătirea profesională avansată a viitorilor specialiști în filologie și științele comunicării şi a absolvenţilor unor domenii variate, reuşind să se adecveze noilor standarde ale învățământului superior național și european.

Obiectivele programuluiCOMUNICARE ȘI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAȚIUL EUROPEAN (IF) vizează dezvoltarea competenţelor profesionale pe care Planul de învăţământ al programului le prevede, astfel încât acestea să poată oferi masteranzilor practicarea cu succes a profesiilor înscrie în  COR 2019 şi, în consecinţă,  o integrare adecvată pe piaţa muncii: Comentator publicist; Consilier instituţii publice; Consilier învăţământ; Corector (studii superioare); Corespondent presă; Corespondent radio; Corespondent special; Critic literar; Documentarist; Editorialist; Filolog; Lector carte, Lector presă/editură; Lector scenarii;  Manager proiect; Profesor în învăţământul liceal (condiţionat de modulul psiho-pedagogic); Redactor; Redactor-şef presă, editură; Referent difuzare carte; Referent literar; Referent relaţii externe; Secretar general redacţie; Secretar literar; Secretar-șef agenţie presă/ editură; Specialist proprietate intelectuală; Şef birou redacţie;  Traducător.

 

Conţinuturile ştiinţiice ale programului de studiusunt organizate disciplinar, interdisciplinar şi transdisciplinar. Obiectivele programului de studiu sunt structurate astfel încât acestea să devină pentru masteanzi, pe parcursul învăţării, obiectivele autoeducaţiei, atât de necesare în dezvoltarea competenţelor profesionale vizate de program.

 Programul de masterat Comunicare și discurs intercultural în spațiul europeanconține o paletă bogată și diversă de cursuri obligatorii și opționale, cu mize inter- și multidisciplinare. Orientarea pe student este probată atât de dimensiunea interactivă a cursurilor, cât și de accentul pus pe practica de specialitate, pentru a asigura o mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii.

     Masteranzii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentru limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de doctorat organizate de Institutul Şcolilor Doctorale.