Specializarea Studii americane (în limba engleză)

 

Misiune și obiective

 

SpecializareaSTUDII AMERICANE (în limba engleză) oferă o viziune interdisciplinară asupra paradigmei culturale şi instituţionale a societăţii nord-americane, dintr-o perspectivă diacronică şi sincronică. Domeniul studiilor culturale este în mod esenţial interdisciplinar, încorporând elemente de ştiinţe sociale, antropologie, ştiinţe politice, istorie, literatură şi teorie literară, teoria discursului, sociolingvistică. De aceea, disciplinele de studiu ale programului de licenţă STUDII AMERICANE (în limba engleză) analizează multiculturalismul american, cultura şi mentalităţile, pluralismul credinţelor religioase şi al curentelor de gândire, statutul puterii şi chestiunea separării puterilor în stat, rolul drepturilor şi libertătilor omului, precum şi aplicabilitatea lor, conformismul social, politic şi cultural, trecerea de la o democraţie normativă, la una majoritară şi apoi la una participativă. Specializarea deschide o perspectivă interpretativă asupra celui mai performant model cultural în epoca globalizării, lansând de asemenea oportunitatea unor direcţii comparatiste, mai cu seamă din perspectiva euro-atlantică.

 

SpecializareaSTUDII AMERICANE (în limba engleză)îşi asumă misiunea de formare de specialişti într-un domeniu interdisciplinar (filologie, istorie, artă, teorii ale culturii), oferind atât o pregătire filologică cât şi o deschidere (inter)culturală largă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, indiferent de domeniu. Această specializare se adresează tinerilor care doresc să se dedice învăţământului, dar şi altor domenii cum ar fi publicistică, editare de carte, traducere şi interpretariat, integrare socială și etnică, administrație publică, precum şi persoanelor deja salariate, în căutare de reconversie profesională.

 

Programul este acreditat conform standardelor și regulamentelor ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), iar absolvenții obțin diploma de licență în Domeniul de licență STUDII CULTURALE,  Domeniul fundamental ȘTIINȚE UMANISTE ŞI ARTE. 

 

Forma de învăţământ:cu frecvență (IF)

Limba de studiu: engleză

 

Discipline de studiu

 

Anul I

Introducere în studii culturale; Introducere în studii americane; Istorie culturală americană; Culturile globalizării; Civilizație și istorie literară americană I,II; Engleză americană contemporană I, II; Curs practic engleză I, II; Educație fizică; Practică de specialitate;

Opționale: Introducere în antropologie culturală / Antropologie socială; Constituția americană / Instituțiile americane și sistemul politic american; Etică și integritate academică / Redactare de texte; Curs practic limba complementară (germană/ italiană / turcă) I, II 

 

Anul II

Diversitate etnoculturală;Mentalitate și cultură (Cultură populară); Civilizație și istorie literară în spațiul american III, IV; Engleză americană contemporană III, IV; Curs practic engleză III, IV; Educație fizică; Practica de specialitate;

Opționale:

Introducere în cultura media Americana / Forma de artă a cuvântului intre sistem și proces;Concepte de filosofie americană / Identitate și gen în cultura americană; Sistemul educaţional american / Mişcarea drepturilor civile în SUA; Curs practic limba complementară (germană / italiană / turcă) I, II 

 

Anul III

Configurații geopolitice; Cultură și religii în SUA; Civilizație și istorie literară în spațiul american V, VI; Engleză americană contemporană V, VI; Sociologia limbajului I, II; Filmul american;Teatru american contemporan; Metodologia cercetării de teren I, II; Curs practic engleză V, VI; Practica elaborării lucrării de licență

Opționale:

Cultură și dezvoltare regională / Economie și lumea de afaceri; Artă americană contemporană / Muzică americană; Poezie americană și artă urbană americană / Identitate culturală și reprezentare literară.

 

Perspective profesionale

Durata studiilor: 3 ani, finalizate cu elaborarea și susținerea Lucrării de licență.

 

Pregătirea multidirecţională la finalul celor trei ani de studiu deschide studenţilor oportunităţi multiple de aplicare a cunoştinţelor dobândite în facultate şi de angajabilitate, în următoarele domenii de activitate: cercetare studii culturale, cercetare filologie, relaţii internaţionale, afaceri europene, management proiect, consiliere în învăţământ şi în instituţii publice, publicitate, mass-media (presă, radio), traducere şi interpretare,  biblioteconomie, învãtãmânt preşcolar, învãtãmânt primar, învãţãmânt gimnazial.