Specializarea Jurnalism

Programul de studii JURNALISM își propune să dezvolte gândirea critică și capacitatea de acțiune publică autonomă a absolvenților, în sensul monitorizării competente în sfera publică, dar și a capacității de acțiune prindistribuția de informație și cunoaștere în sensul îmbunătățirii mediului social și comunitar unde aceștia își desfășoară activitatea. Prin programul JURNALISM, absolvenții vor obține competențele necesare realizării de produse media de interes public, de la design la producție și promovare, atât în media clasică, cât și în noile media, cu accent pe formarea unei culturi profesionale colaborative, inovative și interdisciplinare. Prin aceste competențe programul își propune să vină atât în întâmpinarea cerințelor pieței, cât și a comunității în contextul schimbărilor rapide care modelează sfera publică, economia mass-media și mediul de comunicare.

Programul de studii de licențăJURNALISM vine în întâmpinarea preocupărilor contemporane privind calitatea informației, sustenabilitate și responsabilitate socială și corporativă. O politică de succes privind antreprenoriatul în sfera economiei de cunoaștere în care se încadrează specializarea oferă șanse suplimentare de reușită profesională, comunitară dar și economică pentru absolvenți. Acest tip de abordare asigură inserția în câmpul profesional și în câmpul social, poate facilita dinamizarea proiectelor de dezvoltare precum și solidaritatea actorilor în jurul unor proiecte inovative, prin îmbunătățirea dialogului intercultural și a coeziunii sociale în contextul evoluției tehnologice, a creșterii mobilității și diversității, precum și prin discernământ în abordarea complexității culturale, sociale și politice a lumii actuale.

Absolvenții programuluiJURNALISM obțin diploma de licență în Științele Comunicării în cadrul domeniului: Științe sociale, politice și ale comunicării, conform legilor în vigoare, hotarârilor de guvern și reglementărilor ARACIS. Programul JURNALISM este acreditat din anul 2008 și poate oferi studii academice de calitate pentru maxim 75 de studenți pe an.