ANUNTURI ADMITERE IULIE 2022

 

VEZI REZULTATE

Stimați candidați,

 

Înmatriculările candidaților care au urcat de pe listele de admiși pe loc CU TAXĂ pe listele de admiși pe loc FĂRĂ TAXĂ se vor efectua fizic. Candidaţii aflaţi în această situaţie, care la înmatriculare nu au adus actele de studii în original, au obligaţia să aducă la dosar aceste documente. 

Programul de înmatriculări: miercuri, 27 iulie, în intervalul orar 9.00-13.00.

 

Înmatriculările candidaților care au urcat de pe listele ÎN AŞTEPTARE pe listele de admiși pe loc CU TAXĂ se vor face atât online, cât şi fizic.

 

Înmatricularea online, pe platforma de admitere (https://admitereonline.univ-ovidius.ro/):

 • Accesați contul dumneavoastră, secțiunea „Dosarele mele”.
 • Identificați dosarul pe care doriți să îl confirmați.
 • Apăsați butonul „Confirmă loc”.
 • Încărcați în platformă prima pagină a contractului de studiu.
 • Încărcați dovada achitării primei tranșe a taxei de studiu sau plătiți prin platformă prima tranșă (în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă).
 • Candidații declarați admiși care nu își confirmă locul online în perioada specificată vor fi declarați respinși.

 

Înmatricularea fizică:

 • Locația: Facultatea de Litere (Aleea Universității nr. 1, Constanța, Campus UOC, corp A, în curtea interioară) -https://goo.gl/maps/C2wVqknoNeEf7AUk6
 • Programul de înmatriculări: miercuri, 27 iulie, în intervalul orar 9.00-13.00
 • Documentele necesare pentru înmatriculare sunt cele depuse la înscrierea online (https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/acte-necesare), însoțite de fișa de înscriere generată din platformă.
 • Actele de identitate, certificatele de naștere și cele de căsătorie vor fi prezentate în original și însoțite de o copie simplă. Actele de studii care au stat la baza înscrierii vor fi prezentate în original.
 • Documentele vor fi prezentate într-un dosar-plic.
 • Candidații declarați admiși care nu se prezintă fizic la înmatriculări în perioada specificată vor fi declarați respinși.

 

Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare se va efectua în contul Universității Ovidius din Constanța - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332:

 • direct din platforma de înscriere;
 • prin aplicația dumneavoastră de home banking;
 • prin ordin de plată/ transfer bancar de la orice bancă.

Cuantumul taxelor de școlarizare este:

 • Programe de studii universitare de licență: 3500 lei (de achitat la înmatriculare minimum 875 lei)
 • Programul Limbă și literatură română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) IFR: 3300 lei (de achitat la înmatriculare minimum 825 lei)
 • Programe de studii universitare de master: 3700 lei (de achitat la înmatriculare minimum 925 lei)

 

Pentru eventuale nelămuriri ne puteți contacta la:

 

Vă așteptăm!

Comisia tehnică de admitere, Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanța

 

 Specializarea Jurnalism

Programul de studii JURNALISM își propune să dezvolte gândirea critică și capacitatea de acțiune publică autonomă a absolvenților, în sensul monitorizării competente în sfera publică, dar și a capacității de acțiune prindistribuția de informație și cunoaștere în sensul îmbunătățirii mediului social și comunitar unde aceștia își desfășoară activitatea. Prin programul JURNALISM, absolvenții vor obține competențele necesare realizării de produse media de interes public, de la design la producție și promovare, atât în media clasică, cât și în noile media, cu accent pe formarea unei culturi profesionale colaborative, inovative și interdisciplinare. Prin aceste competențe programul își propune să vină atât în întâmpinarea cerințelor pieței, cât și a comunității în contextul schimbărilor rapide care modelează sfera publică, economia mass-media și mediul de comunicare.

Programul de studii de licențăJURNALISM vine în întâmpinarea preocupărilor contemporane privind calitatea informației, sustenabilitate și responsabilitate socială și corporativă. O politică de succes privind antreprenoriatul în sfera economiei de cunoaștere în care se încadrează specializarea oferă șanse suplimentare de reușită profesională, comunitară dar și economică pentru absolvenți. Acest tip de abordare asigură inserția în câmpul profesional și în câmpul social, poate facilita dinamizarea proiectelor de dezvoltare precum și solidaritatea actorilor în jurul unor proiecte inovative, prin îmbunătățirea dialogului intercultural și a coeziunii sociale în contextul evoluției tehnologice, a creșterii mobilității și diversității, precum și prin discernământ în abordarea complexității culturale, sociale și politice a lumii actuale.

Absolvenții programuluiJURNALISM obțin diploma de licență în Științele Comunicării în cadrul domeniului: Științe sociale, politice și ale comunicării, conform legilor în vigoare, hotarârilor de guvern și reglementărilor ARACIS. Programul JURNALISM este acreditat din anul 2008 și poate oferi studii academice de calitate pentru maxim 75 de studenți pe an.