Polifonii culturale, limbă, cultură și civilizație turcă în lume, ediția a V-a.

Universitatea Ovidius din Constanța

Facultatea de Litere

 

 

Facultatea de Litere a Universității Ovidius din Constanța, prin Centrul de cercetare Metacogniție și transdisciplinaritate din cadrul Departamentului de Filologie română, limbi clasice și balcanice, în colaborare cu Agenția Turcă de Cooperare și Coordonare, Oficiul București și Uniunea Democrată Turcă din România organizează Conferința Internațională

Polifonii culturale, limbă, culturăși civilizație turcăîn lume, ediția a V-a.

Conferința din acest an se va desfășura în perioada 18-21 octombrie 2023.

Programul manifestării se va integra seriei de evenimente organizate de Universitatea Ovidius din Constanța cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la Proclamarea Republicii Turcia.

 

Tema care integrează interesele de cercetare este ca, în fiecare ediție,

Limba, cultura și civilizația turcăîn lume.

Orient-Occident. Complementarități, convergențe, armonii.

 

Posibile arii de reflecție sunt:

 • cultura ca sumă de valori şi de mentalități;
 • literatura ca formă de cunoaştere, arhivă a unor tipare de mentalitate, secvenţe de identitate sau de identificare;
 • literatura în dialog cu artele vizuale, cu filosofia, psihologia, istoria, etnologia, antropologia,  sinergia câmpurilor cognitive ale unei epoci;
 • interferenţa mai multor centre culturale și literare; reţeaua heterogenăa contaminărilor culturare și literare: modele orientale-occidentale, modele balcanice;
 • imaginarul artistic ca  document de arhivare a gândirii originale într-o  anumită epocă;
 • dialogul lumilor ficţionale  dincolo de frontierele culturale;
 • imagologia, ideologiile literare, sistemul propriu de valori, simbolurile ca formă de limbaj cultural;
 • identitatea prin valorile universale și diferențele prin cultură; gestionarea diferenţelor dintre culturi ca factor decisiv al identităţii: transnațional, local; recunoaștere, integrare;
 • comunicare și dialog intercultural; multiculturalitate, interculturalitate, transculturalitate;
 • multiculturalitatea ca formulă a unităţii în diversitate; modele de armonie multiculturală;
 • toleranţa, o valoare politică exprimată corect în spaţiul public; soluţii de consens între minorități și majoritate;
 • globalismul şi  dialogul consensual al culturilor;
 • reorganizarea discursului cultural scris și oral; recercetarea memoriei colective din perspectiva sacrului;
 • termenii-cheie în educaţia contemporană: pluridisciplinaritate şi transdisciplinaritate din perspectiva conceptelor de complementaritate, convergență, armonie;
 • studiul limbilor din perspectiva bilingvismului și a plurilingvismului
 • didactica predării limbilor moderne.
 • imagine și imaginar turcesc/oriental în literatura românăși balcanică.
 • Turcia Republicană și relația sa cu țările balcanice.
 • interferențe lingvistice în spațiul balcanic. Locul și importanța elementului turcesc.
 • interferențe culturale în Balcani din perspectiva influențelor culturii turce
 • didactica predării limbii turce ca limbă modernă/maternă

 

Lucrările conferinței vor fi reunite în cadrul a patru secțiuni:

Secțiunea I : Studii literare

Secțiunea a II-a : Studii de lingvistică.

Secțiunea a III : Studii culturale

Secțiunea a IV-a : Didactică.

 

Comunicările pot fi susținute în limbile română, turcăși engleză.

 

Comitetul științific al conferinței va recomanda un număr de lucrări pentru publicarea acestora într-un volum colectiv, ce va apărea la o editură de prestigiu internațional.

 

Participanții se pot înscrie până la date de 1 septembrie 2023, completând Formularul de Participare : https://docs.google.com/forms/d/1Oe4mmkaO_7R2-GTrMWW7o4iecnyNxo2rNfxaapYgdJI/edit

 

Pentru informatii suplimentare puteți contacta organizatorii la adresa de mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.