Sesiunea anuală de comunicări științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor „Text, argumentare și discurs” a XX-a ediție

Stimați studenți, masteranzi și doctoranzi,

   

Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanţa, prin Departamentul de Filologie română, limbi clasice și balcanice, organizează a XX-a ediție a Sesiunii anuale de comunicări științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor „Text, argumentare și discurs”, care va avea loc în zilele de 17și 18 mai 2024.

      Manifestarea este deschisă tuturor acelora dintre dumneavoastră care doresc să-și prezinte preocupările de cercetare ori aspecte relevante din lucrarea de licență, disertație sau teza de doctorat.

      Titlul comunicării și un rezumat de 15-25 de rânduri în limba română, alături de 4-6 termeni-cheie și de o bibliografie selectivă, vor fi trimise până la data de 30 aprilie 2024, pe una din adresele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(lect. univ. dr. Mădălina Stoica), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (asist. univ. dr. Cristina Rogojină),This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">anamaria_popescu2006@yahoo.com (asist. univ. drd. Ana-Maria Popa) sauThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (conf. univ. dr. Cosmin Căprioară).

Programul manifestării și detaliile organizatorice vor putea fi consultate ulterior pe pagina web a Facultății de Litere (https://litere.univ-ovidius.ro/).

 

                                              Vă așteptăm și vă dorim succes!