Înscrieri Program formare psihopedagogică Nivel I si Nivel II, DPPD, pentru studenți licență și master

În atenția studenților de la studii universitare de licență si master din Facultatea de Litere:
 
Readucem în atenția dumneavoastră că înscrierea la programul de formare psihopedagogică (nivelul I si  nivelul II),  organizat la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea Ovidius din Constanța, se va face online in perioada 5-16 septembrie 2022
- sectiunea Formare psihopedagogică -