Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor

FACULTATEA DE LITERE

Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor

Text, organizare, argumentare

Ediţia 2019

Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice și Balcanice – 17 mai 2019

 

Se primesc propuneri de lucrări pe următoarele domenii:

Limba şi literatură română

Lmba şi literatură turcă

Literatură comparată

Teoria literaturii

Lingvistică general

Lingvistică romanică

Istoria limbii române

Dialectologie

Studii culturale

Imagologie

Antropologie.

Termen pentru trimiterea propunerilor: 10 05 2019

Vă rugăm să trimiteţi propunerile la următoarele adrese:

Conf. univ. dr. Cosmin Cărpioară: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Conf. univ. dr. Alina Buzatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Conf. univ. dr. Veronica Cristina: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asist. univ. drd. Florentina Rusu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asist. univ. drd. Cristina Ilea: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și Științele Comunicării - 10-11 mai 2019

 

Se primesc propuneri de lucrări pe următoarele domenii:

Literatură americană/ britanică/ irlandeză

Studii culturale (în limba engleză)

Lingvistică engleză, studii media şi traductologie

Literatură și lingvistică germană

Limbi şi literaturi romanice

Stiințele comunicării (Acoperire jurnalistică și medierea comunicării sociale: Provocări și inovații în jurnalism; Organizațiile media și complexitatea culturală; Către o perspectivă etică în publicitate și estetică digitală)

Termen pentru trimiterea propunerilor: 20 aprilie 2019

Vă rugăm să trimiteți propunerile la următoarele adrese:

Literatură americană/ britanică/ irlandeză și Studii culturale (în engleză)

Conf. univ. dr. Nicoleta Stanca This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lingvistică engleză, studii media şi traductologie

Lect. univ. dr. Nicoleta Sava This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Limbi şi literaturi romanice

Conf. univ. dr. hab. Monica Vlad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Literatură și lingvistică germană

Lect. univ. dr. Ionela Duduță This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.