Taxe

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE:100 lei (+ 20 lei pt. Fiecare opţiune suplimentară, la specializările unde se pot face înscrieri pein alunecare)

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză:150 euro

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români: 50 lei

Taxe înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE:100 euro

Taxe de școlarizare anuale :

-      Pentru toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pentru studenții UE, SEE, CEE: 3500 lei

-      Pentru programul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă: 3300 lei

-      Pentru toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pentru studenții pe cont propriu valutar, din state terțe UE: 2700 euro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză:150 euro

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români: 50 lei

Taxă înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE:100 euro

Taxe de școlarizare anuale :

-      Pentru toate programele de studii universitare de masterat, pentru studenții UE, SEE, CEE: 3700 lei

-      Pentru toate programele de studii universitare de masterat, pentru studenții pe cont propriu valutar, din state terțe UE: 2700 euro

 

Taxe de şcolarizare - Anul pregătitor pentru învățarea limbii române ca limbă străină:2200 Eur/an - 3600 Eur/an (în funcţie de profil)