Taxe

1) Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE - 100 lei

2) Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români  – 200 lei

3)Taxe de înmatriculare pentru candidații din state UE, SEE și CE - 100 lei

4) Taxe înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE – 100 euro

5) Taxe de școlarizare / an

3500 lei / anpentru candidatii cetățeni români, UE, SEE, CE – programele de studii universitare de licență învăţământ cu frecvenţă

3300 / anpentru candidatii cetățeni români, UE, SEE, CE – program de studii universitare de licență învăţământ cu frecvenţă redusă

3700 / anpentru candidatii cetățeni români, UE, SEE, CE – programele de studii universitare de masterat