Centrul de cercetare Interferenţe culturale

     Centrul de cercetare Interferenţe culturale s-a înfiinţat în anul 2005,  fiind recunoscut de CNCSIS drept centru de cercetare tip B. Conform noii Organigrame a Universităţii Ovidius din Constanţa, începând cu anul universitar 2012-2013, Facultatea de Litereîşi organizează cercetarea în cadrul acestui centru al căruidomeniu fundamental de cercetare este reprezentat de Filologie.      Direcţiile majore de cercetare cuprind promovarea şi receptarea culturii româneşti în  spaţiul euro-atlantic,receptarea culturii britanice şi americane în spaţiul cultural românesc,cercetarea fenomenelor culturale şi lingvistice în contextul post-aderării la Uniunea Europeană,cercetarea influenţei tiparelor de comunicare euro-atlantice în mass-media din spaţiul cultural românesc.

De-a lungul timpului, sub egida Centrului de cercetare Interferenţe culturale au fost organizate diverse conferinţe internaţionale, în urma cărora articolele au fost publicate în volume:

2006

      Balkan Cultural Identities, editori: Adina Ciugureanu, Mihaela Irimia, Eduard Vlad,Constanta: Ovidius University Press, 2006. Volumul cuprinde o selecţie a lucrărilor prezentate la Conferinţa internaţională “Balkan Cultural Identities,” 14-16 oct. 2004.

2007

     Travel (of) Writing, editori: Adina Ciugureanu, Eduard Vlad, Constanta: Ovidius University Press, 2007. Volumul cuprinde o selecţie a lucrărilor prezentate la Conferinţa internaţională “Balkan Cultural Identities”, 29-30 mai 2006.

2008

     (Ex)Patriation, editori: Adina Ciugureanu, Ludmila Martanovschi, Nicoleta Stanca, Constanta: Ovidius University Press, 2008. Volumul cuprinde o selecţie a lucrărilor prezentate la Conferinţa internaţională “(Ex)Patriation”, 20-22 septembrie 2007.

2010

     Ovid, Myth and (Literary) Exile. Conference Proceedings, editori Adina Ciugureanu, Ludmila Martanovschi şi Nicoleta Stanca, Ovidius University Press, Constanţa, 2010. Volumul cuprinde o selecţie a lucrărilor prezentate la Conferinţa internaţională Ovid, Myth and (Literary) Exile, 10-12 septembrie 2009.