Centrul de Studii pentru Limbi și Literaturi Romanice

     Centrul de studii pentru Limbi si literaturi romanice– LiLiRo - a fost înfiinţat prin hotărârea nr. 43 a şedintei Senatului universităţii Ovidius, din 16.05.2011,  beneficiind de personalitate juridică în cadrul Universităţii « Ovidius » - Constanţa, ca structură a acesteia.

     Centrul de studii pentru limbi şi literaturi romanice s-a constituit din necesitatea valorificării potenţialului ştiintific şi de cercetare existent în Facultatea de litere a universităţii „Ovidius”:

·         pentru a cuprinde intr-un sistem coerent organizat activitatea de cercetare individuală a cadrelor didactice şi pentru a stimula şi  a dezvolta cercetarea în echipă;

·         pentru a asigura transferul de metodologie de cercetare şi de etică a cercetării spre generaţiile tinere;

·         pentru a directiona activitatea de cercetare spre finalitati cu efecte directe asupra procesului de predare / invatare în mediu academic;

·         pentru a susţine şi impulsiona cercetarea ca instrument de formare si consolidare a pregatirii teoretice a cadrelor didactice şi ca fundament al organizării şi dezvoltării procesului de invăţământ

      Infiinţarea Centrului de studii pentu limbi şi literaturi romanice se justifică prin activitatea ştiinţifică şi profesională desfăsurată de membrii fondatori ai ACLIF ( Asociaţia cercetătorilor pentru lingvistică franceză) şi prin rezultatele obţinute până la data constituirii CS-LILIRO, concretizate în manifestări ştiinţifice diverse dintre care cele mai importante sunt : organizarea Seminarului de didactică universitară (SDU), editarea volumului Recherches ACLIF precum şi colaborarea la Signes, Discours, Sociétés, prima revistă electronică în domeniul analizei discursului în care o echipă universitară din România este partener şi asigură responsabilitatea ştiinţifică prin comitetul editorial.

     Ca parte componentă a Universităţii “ Ovidius” CS- LiLiRo beneficiază de sprijinul financiar şi logistic al universităţii pentru a-şi îndeplini obiectivele stipulate în prezentul statut. Universitatea asigură spaţiul adecvat, acces la miloace de informare şi comunicare şi acces la fondul documentar al Lectoratului de franceză şi al ACLIF (Association des chercheurs en linguistique française)