Centrul de Cercetare și Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional" (Stur)

WEBSITE

 

     Prin  HS NR. 165,  adoptată  în data de 18/10/2011,  de către Senatul Universităţii „Ovidius" din Constanţa, s-a aprobat înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR) în cadrul departamentului de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice, cu menţiunea că acest centru antrenează activităţi interdepartamentale, dată fiind natura interdisciplinară a activităţilor sale.

 

Misiunea STUR

     Centrul îşi propune sa contribuie esenţial la dezvoltarea şi creşterea vizibilităţii studiilor româneşti, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, prin dezvoltarea unor instrumente şi resurse educative, dar şi prin diseminarea acestora prin instrumentele accesibilizate online şi prin cursurile de perfecţionare destinate profesorilor de limba şi literatura română şi prin organizarea de evenimente ştiinţifice. Reţeaua de diseminare a rezultatelor include parteneriate locale (cu ISJC), naţionale (MAE) şi internaţionale (cu cele mai prestigioase programe de studii româneşti din lume).                                          

 

Proiecte permanente aflate în derulare

 

·      Dezvoltarea paginii web a Centrului STUR: Una dintre sarcinile permanente asumate în cadrul Centrului este dezvoltarea paginii web „Studiile romaneşti în lume”. Pagina este intens folosită de programele externe de studii româneşti ca bază de documentare şi ca sursă de informaţii culturale româneşti. Pagina oferă deja multiple informaţii legate de centrele de studii româneşti, de la harta programelor şi datele de contact ale administratorilor, până la resursele fiecărui centru, structura programelor sau manualele folosite. Membrii centrului produc în continuare materiale care sunt periodic încărcate pe pagină. Astfel s-au produs o serie de resurse multimedia care să faciliteze activitatea programelor de studii româneşti şi care urmează să fie încărcate în perioada imediat următoare: interviuri despre tendinţele actuale ale limbii române, materiale de prezentare a centrelor de studii româneşti, spectacole studenţeşti care dau viaţă unor mostre semnificative ale dramaturgiei româneşti, filme documentare care prezintă multiple aspecte de cultură şi civilizaţie românească, la a căror realizare colaborăm permanent cu colegii şi studenţii de la Facultatea de Arte care sunt membri ai STUR.  

·         Platforma online: Un alt proiect al Centrului, proiectat pentru viitorii cinci ani, dar asumat încă de la înfiinţare este să realizeze o platformă online de învăţare a românei ca limbă străină, scop în care membrii centrului au elaborat deja o serie de materiale destinate acestui scop. (ilustrări ale unor aspecte gramaticale, ale unor clase sau fenomene semantice, teste şi exerciţii etc.) Aceste materiale vor fi pilotate în cadrul cursurilor de perfecţionare oferite profesorilor constănţeni în cadrul parteneriatului cu ISJC, apoi vor fi definitivate şi îmbunătăţite pentru a fi incluse pe platforma electronică.

·         Conferinţe publice internaţionale: Centrul îşi propune să organizeze o serie de conferinţe publice pe baza unor protocoale bilaterale cu centrele de studii româneşti din străinătate. Folosind resursele financiare şi facilităţile programului de mobilităţi Erasmus, dorim să invităm personalităţile care susţin cele mai prestigioase programe de studii româneşti să susţină conferinţe publice la Universitatea Ovidius şi de asemenea dorim ca membrii Centrului să meargă să conferenţieze în cadrul acelor programe.