Oferta Educațională

LOCATII ADMITERE 2017 ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă) (forma de învățământ cu frevenţă IF*)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR**)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) (forma de învățământ IF*)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) (forma de învățământ IF*)
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) (forma de învățământ IF*)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză (forma de învățământ IF*)

Domeniul de licență: Studii culturale
Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ IF*)

Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF*)

 

*) IF – învățământ cu frecvență; **) IFR – învățământ cu frecvență redusă

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

 

Studii de românistică

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Studii anglo-americane

Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european