Oferta Educațională

Programe de studii universitare de licenţă
(3 ani, 180 de credite)

 

Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ IFR)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză (forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Studii culturale
Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR):

1.Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Studii americane:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Jurnalism:

1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Pentru studii universitare de licență, criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

Criteriul 2: Nota obținută la proba orală de admitere

Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III, la limba română sau limbi străine vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obţinut premiul respectiv.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

Studii de românistică

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Studii anglo-americane

Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european

 

La toate specializările, candidaţii vor susţine un interviu motivaţional notat cu admis / respins. Clasificarea se va face în ordinea mediei generale de licenţă (pondere 100%).

Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;

Criteriul 2: Media generală a anilor de studii de licență.

Candidații admiși la programele universitare de masterat cu predare în limbă străină (Studii anglo-americane, Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european), absolvenți ai unor facultăți nefilologice vor depune la dosarul de admitere un certificat de competență lingvistică – nivel B2 (pentru limba străină în care se desfășoară programul de master), emis de un centru autorizat, conform Regulamentului de evaluare a competențelor lingvistice și de eliberare a certificatelor de competență lingvistică (CCL) al Universității „Ovidius” din Constanța.