Criterii de admitere

PROBE DE CONCURS:

 

Programe de studii universitare de licenţă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR):

1.Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

 

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Studii americane:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Jurnalism:

1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

 

Pentru studii universitare de licență, criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

Criteriul 2: Nota obținută la proba orală de admitere

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III sau menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, respectiv premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale, recunoscute de MEN, corespunzătoare probelor / criteriilor de admitere  specifice fiecărei specialzări, are dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri /fără taxă’

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Pentru fiecare dintre specializările/programele de studii universitare de masterat, concurul de admitere la studii de masterat constă din:

 1. Interviu motivational - probă orală - Pondere 50%
 2. Media generală de licenţă - Pondere 50%.

 

 

Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;

Criteriul 2: Media generală a anilor de studii de licență.

Admitera la studii universitare de masterat se susţine în limba română. Pentru studiile de masterat la care şcolarizarea este organizată într-o limbă străină (‘Studii anglo-americane’ şi‘Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european’), admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii (engleză, respectiv franceză).