Centrul de cercetare Metacogniţie şi transdisciplinaritate (M&T)

     Centrul de cercetare Metacogniție și transdisciplinaritate(M&T)  - afiliat Departamentului de Filologie română, limbi clasice și balcanice– se propune drept un mediu de dialog și diseminare a cercetărilor recente din câmpul științelor contemporane. Centrul de cercetare Metacogniție și disciplinaritates-a înființat în Departamentul de Filologie Română, limbi clasice și balcanice, prin decizia cadrelor didactice titulare, și a fost validat de Senatul UOC  (sedința Senatului UOC din 18.10.2011,  HS nr.165 / 28.10.2011). Centrul M&T își propune să obțină acreditare CNCSIS în termenul legal.

 

Misiune şi obiective

     Premisa care conduce iniţiativele de cercetare este aceea că discursul ştiinţific actual solicită fuziunea unor metodologii, concepte, competenţe şi conţinuturi, dincolo de reducționismul fiecărei discipline, la graniţa dintre discipline. Sub semnul lui Basarab Nicolescu, Stephane Lupasco, Mircea Eliade et alii, înţelegem că disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: cel al cunoaşterii. Metodologiile transdisciplinarităţii fac apel la cunoştinţele şi competenţele disciplinare ţi le reperspectivează într-o logică complexă, a terţului inclus. Ştiinţele limbajului vor propune celorlalte câmpuri de cercetare scheme cognitive, seturi de metode şi tehnici de muncă intelectuală proprii; tot astfel, ştiinţele limbajului vor absorbi plusvaloarea de cunoaştere din alte domenii. Înţelegerile complexe care apar în urma acestui fertil dialog inter~/multi~/transdisciplinar vor intensifica gândirea critică transversală, profund reflexivă, care asimilează diferenţele, unifică divergenţele într-o perspectivă holistă,  vindecând “rănile” unei culturi neglijente, care a îngăduit confuzia valorilor.

     Credinţa noastră este că literatura, în dialog cu artele vizuale, filosofia, lingvistica, psihologia, istoria, etnologia etc., extrage înţelepciunea, responsabilitatea morală, dezvăluie structuri mentale dinamice, revelează sinergia câmpurilor cognitive ale unui timp, în încercarea de a găsi soluţii pentru existenţă.