Oferta Educațională

 

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:

 • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) (forma de învățământ cu frecvenţă IF*)
 • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR**)
 • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, italiană, franceză) (forma de învățământ cu frecvenţă IF*)
 • Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) (forma de învățământ cu frecvenţă IF*)


Domeniul de licență: Studii culturale

 • Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ IF*)

 

Domeniul de licență: Științe ale comunicării

 • Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF*)

 

*) IF – învățământ cu frecvență; **) IFR – învățământ cu frecvență redusă

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

 • Studii de românistică
 • Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
 • Studii anglo-americane
 • Limbile moderne în dinamică plurilingvă (masterat bilingv, în limba franceză şi limba engleză)

 

 

Domeniul de masterat: Științe ale comunicării

Programul de studii:

 • Relații publice și dezvoltare interculturală