Acte necesare

Pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă / masterat, actele necesare sunt cele precizate în Metodologiile proprii de admitere la studii de licenţa IF/licenţă IFR/masterat, pe care le puteţi găsi accesând link-ul http://litere.univ-ovidius.ro/admitere/regulament-admitere (a se vedea cap. III.2.1. “Înscrierea candidaţilor” din metodologia corespunzătoare).