Criterii de admitere

PROBELE DE CONCURS ȘI CRITERIILE DE DEPARTAJARE

 

Pentru fiecare dintre specializările / programele de studii, concursul de admitere la studii de licenţă / masterat constă din:

 

  1. Pentru studiile universitare de licență:

 

Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

 

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză/germană /franceză/italiană/turcă)(IF).

 

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programe de studiu care includ limba şi literatura engleză/franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limbile respective, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (IFR)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat. 

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană / turcă /italiană/franceză) (IF).

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) -  50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.  

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) (IF).

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5) - 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat. 

 

 

 

Criterii de departajare pentru programele din domeniul LIMBĂ ȘI ȘI LITERATURĂ:

- pentru candidații români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere.

- pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

 

 

Domeniul: STUDII CULTURALE

 

Studii americane (în limba engleză) (IF)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Criterii de departajare pentru programele din domeniul STUDII CULTURALE:

- pentru candidații români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

- pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism (IF)

1.  Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Criterii de departajare pentru programele din domeniul ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

- pentru candidații români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

- pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

 

 

  1. Pentru studiile universitare de masterat:

Domeniul FILOLOGIE

 

STUDII DE ROMÂNISTICĂ

Interviu motivaţional - 50%

Media generală de licenţă - 50%

STUDII ANGLO-AMERICANE

Interviu motivaţional - 50%

Media generală de licenţă - 50%

COMUNICARE ȘI DISCURS INTERCULTURALÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Interviu motivaţional - 50%

Media generală de licenţă - 50%

LIMBILE MODERNE ÎN DINAMICĂ PLURILINGVĂ (MASTERAT BILINGV, ÎN LIMBA FRANCEZĂ ȘI LIMBA ENGLEZĂ)

Interviu motivaţional (în limba franeză și limba engleză) - 50%

Media generală de licenţă - 50%

 

Criterii de departajare pentru toate categoriile de candidați – domeniul FILOLOGIE

1. Nota obținută la lucrarea de licență.

2.Media generală a anilor de studii de licență.