Criterii de admitere

Studii universitare de licenta

I.CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE DEPARTAJARE

Domeniul de studii universitare de licență LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5) - 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat, cu respectarea Art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență și de master în sesiunile iulie și septembrie 2018.

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (italiană/franceză), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) -  50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat, cu respectarea Art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență și de master în sesiunile iulie și septembrie 2018.

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană, turcă, portugheză), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană), forma de învățământ frecvență redusă (IFR)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat, cu respectarea Art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență și de master în sesiunile iulie și septembrie 2018.   

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Domeniul de studii universitare de licență STUDII CULTURALE

Studii americane (în limba engleză), forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Domeniul de studii universitare de licență ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism, forma de învățământ cu frecvență (IF)

Criterii de selecție

1.  Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută, criteriile de selecție și ponderea acestora sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii români, UE, SEE, CE, la toate domeniile și programele de studii universitare de licență.

Pentru candidații cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută, criteriile de departajare sunt următoarele, pentru toate domeniile și programele de studii universitare de licență:

1. Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.

2. Media notelor la prima limbă străină obţinute pe parcursul anilor de liceu.

 

Studii universitare de masterat

II. CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE DEPARTAJARE

Domeniul de studii universitare de masterat: FILOLOGIE

Studii de românistică

Criterii de selecție

50% Interviu motivaţional+  50% Media generală de licenţă

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Criterii de selecție

50% Interviu motivaţional+  50%Media generală de licenţă

Studii anglo-americane

Criterii de selecție

50% Interviu motivaţional+  50%Media generală de licenţă

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE, valabile pentru toate programele de studii universitare de masterat ale Facultății de Litere:

1. Nota obţinută la lucrarea de licenţă;

2. Media generală a anilor de studii de licenţă.