STUDII ANGLO-AMERICANE (ANGLO-AMERICAN STUDIES)

Obiectivele şi perspectivele programului de masterat

     Programul de master Studii Anglo-Americane are ca scop formarea de specialişti într-un domeniu interdisciplinar (filologie, istorie, arta, teorii ale culturii) cu o deschidere largă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar şi absolvenţi ai specializărilor din domeniul socio-uman. Programul vizează în special o pregătire postuniversitară pentru cercetare în domeniul culturii britanice şi americane, în contextul relaţiilor cu spaţiul euro-atlantic, al integrării europene şi globalizării culturale. Programul de master Studii Anglo-Americane formează specialişti în cultură, în general, şi în cultura britanică şi americană, în particular, care îşi pot găsi un loc de muncă nu numai în învăţământ, dar şi în alte domenii de activitate, cum ar fi publicistică, jurnalism, editare de carte, traducere şi interpretare, referent cultural.

     Absolvenţii interesaţi de participarea la progamul de master Studii Anglo-Americane vor fi cei licenţiaţi in litere (engleză, română, franceză), istorie, jurnalism, ştiinţe politice, psihologie, ştiinţele educaţiei, buni cunoscători ai limbii engleze, care vor dori sa studieze şi să se specializeze în cultura spaţiului britanic şi american.

     Un astfel de program postuniversitar îşi găseşte justificarea prin interesul crescut faţă de studiul culturii şi civilizaţiei engleze şi americane. Absolvenţii specializărilor Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă şi Studii Americane vor fi interesaţi de urmarea unui program de master Studii Anglo-Americane şi obţinerea unei calificări suplimentare care să le faciliteze promovarea în învăţământul preuniversitar şi universitar. 

     Obţinerea Diplomei de Master în Studii Anglo-Americane va genera  dobândirea unei pregătiri profesionale specifice domeniilor filologie şi studii (inter-)culturale.

Perspectivele profesionale

     Programul se desfăşoară pe o durată de 2 ani (120 de credite), cu posibilitatea de continuare prin studii de doctorat. Absolvenţii care obţin cele 120 de credtite pot exercita următoarele ocupaţii posibile:profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, traducător (masterat), translator (masterat), interpret (masterat), interpret relaţii diplomatice (masterat), filolog (masterat), referent literar (masterat), secretar literar (masterat), cercetător în lingvistică, asistent de cercetare în filologie (masterat), cercetător în filologie (masterat), consilier învăţământ, consilier instituţii publice, comentator, copywriter publicitate, corector (masterat), corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist (masterat), editorialist (masterat), lector presă/editură/scenarii (masterat), referent literar (masterat), referent difuzare carte (masterat), referent relaţii externe, secretar literar (masterat), redactor (masterat), secretar de redacţie (masterat), scriitor, publicist.