Specializarea Studii americane (în limba engleză)

     Specializarea Studii americane are drept obiectiv formarea de specialişti cu o solidă pregătire filologică, vorbitori excelenţi de limbă engleză, buni cunoscători ai culturii şi civilizaţiei americane, precum şi ai sistemului economic, politic, social şi administrativ american actual.

     Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice despre cultura americană (limbă, literatură, istorie, sistem politic, etc.), competenţa de a citi, înţelege şi comunica în limba engleză, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

     Programul se desfăşoară pe o durată de 3 ani (180 de credite) cu posibilitatea de continuare prin studii de masterat (120 credite). Absolvenţii acestei specializări au posibilitatea să devină: profesor în învăţămantul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui master de didactică), referent de specialitate, referent relaţii externe, asistent de cercetare, documentarist, editorialist, filolog, lector carte, interpret,  redactor, secretar de redacţie, secretar literar, funcţionar de stat, funcţionar public, traducator