Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)

  Aceasta specializare are o structură complexă care constă în combinarea limbii şi a literaturii române cu limbi şi literaturi moderne: engleză, germană, franceză, italiană, turcă. Prin urmare, misiunea specializării o reprezintă formarea şi modelarea viitorilor specialişti de limba şi literatura română şi o limbă modernă, care vor fi  deţinători de cunoştinţe filologice solide.

     Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice de limbă şi literatură română / o limbă şi literatură modernă  (engleză / franceză / italiană  / germană / turcă), competenţa de a citi, de a înţelege şi de a comunica în limba modernă studiată, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

     Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite), cu posibilitatea înscrierii la studii de masterat (120 credite).

     Absolvenţii care obţin cele 180 de credite au dreptul de angajareîn învăţământul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui master de didactică) sau se pot orienta către următoarele domenii de activitate: cercetare în filologie, consiliere în  învăţământ şi în instituţii publice, publicitate (copywriter), media (referent literar, referent difuzare carte, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacţie, scriitor, publicist, reporter, secretar cu studii superioare într-o instituţie publică, corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist, editorialist ş.a.) sau traducere şi interpretariat (interpret relaţii diplomatice, lector presă/editură/scenarii).