Specializarea Jurnalism

     Studiile universitare de licenţă la specializarea Jurnalismau o durată de 3 ani la forma de învăţământ ZI(180 de credite) şi pot fi continuate cu studii de masterat(120 credite).

     Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice specifice domeniului (realizarea de produse jurnalistice / media).

     Unul dintre obiectivele majore ale acestei specializări este formarea de profesionişti în domeniul jurnalismului şi comunicării, cu o solidă pregătire lingvistică în una din limbile de circulaţie internaţională: engleză şi franceză. Specializarea Jurnalism este acreditată din anul 2008. Oraşul Constanţa dispune de multe posturi de radio, ziare locale, posturi de televiziune şi platforme de comunicare online. La acestea se adaugă  mass-media naţionale, firme de producţie media, corporaţii şi instituţii publice, unde mulţi dintre absolvenţi îşi desfăşoară deja activitatea.Absolvenţii care obţin cele 180 de credite pot exercita următoarele ocupaţii posibile: redactor rubrică, ziarist , editorialist, reporter, redactor, redactor-şef presă, referent de specialitate selecţie programe TV, producător RTV ştiri, editor RTV ştiri, producător delegat film, tehnoredactor - studii superioare, redactor prezentator de televiziune, specialist în relaţii publice, purtător de cuvânt, producător delegat evenimente de marketing.