Anunț burse_calendar depunere documente+cuantum burse_noiembrie 2020

Calendarul pentru primire cereri/dosare pentru burse pentru anul universitar 2020-2021:

 • 26 octombrie - 13 noiembrie 2020: depunere cereri/dosare pentru obținerea bursei de perfonnanță, bursei speciale și a bursei sociale;

 • până la 02 noiembrie DSGE în colaborare cu Direcția Economică transmite fondul repartizat și aprobat pe facultate;

 • 16-19 noiembrie 2020: perioada de analiză și selecție;

 • 20 noiembrie 2020: afișare „Lista provizorie a bursierilor” - anonimizată cu nr. matricol;

 • 23-24 noiembrie 2020: primire contestații;

 • 26 noiembrie: afișare „Lista intermediară a bursierilor” după contestații - anonimizată;

 • 27 noiembrie: afișare „Liste finale” (anonimizate) și se va întocmi dosarul pentru a fi łnaintat Comisiei Centrale;

 • 2-4 decembrie 2020: semnare liste la Comisia Centrală și transmiterea dosarelor la Biroul Burse; plata burselor aferente lunii octombrie și noiembrie se va efectua după verificarea listelor onturilor bancare IBAN - dar nu mai târziu de 18 decembrie.

 

Cuantumul burselor în anul universitar 2020-2021, conform HS 741 / 26.10.2020

> cuantumul burselor din Categoria I, în intervalul de:

 • Bursa de performanță: 950 - 1300 lei

 • Bursa de merit: 800 - 900 lei

 • Bursa specială: 950 — 1300 lei

> cuantumul burselor din Categoria II de:

 • Bursa socială: 600 lei

 • Bursa de ajutor social ocazională: 600 lei