Anunt_calendar_completare_CF_studenti_noiembrie 2020

Calendarul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacante destinate cadrelor didactice și studenților în Consiliile Facultăților (mandat de completare):


 

> 02-03.11.2020 - Depunere candidaturi cadre didactice la BEF și validarea acestora; Depunere candidaturi studenți la BESF* și validarea acestora

> 05 -06.11.2020 - derularea alegerilor pentru desemnarea membrilor CF cadre didactice / Studenți


 

În cazul facultăților în care nu poate fi asigurată desemnarea BESF conform art. 40 din

Metodologia de organizare a alegerilor în structurile și funcłiile de conducere ale Universității „ Ovidius ” din Constanța, motivat de faptul că locurile destinate studenților în CF sunt în totalitate vacante, BESF va fi desemnat de către șefii de an, în urma consultării colectivelor de studenți, desemnare validată de catre consiliul facultății. Consiliul facultății va înainta catre BEC hotărîrea de validare însotită de procesul verbal semnat de șefii de an.