Anunțuri

Titlu Data publicării
Programarea examenelor restante pentru studentii din anii terminali 05 Iunie 2019
Planificare FINALA a examenelor pentru anii 1 si 2 licenta, si anul 1 masterat 27 Mai 2019
Planificarea colocviilor pentru anii I si II 21 Mai 2019
Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor - DFRLCB 16 Mai 2019
Planificarea examenelor pentru anii terminali 14 Mai 2019
Planificarea colocviilor pentru anii terminali 08 Mai 2019
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor – DLLMSC, 10-11 mai 2019 08 Mai 2019
Programul sesiunii studenților - Specializarea Jurnalism 22 Aprilie 2019
Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 22 Aprilie 2019
Conferinta Internaţională O sută de ani de roman românesc 19 Aprilie 2019
Rezultatul alegerilor studenţeşti pentru Consiliul Facultăţii de Litere 15 Aprilie 2019
ALEGERI STUDENȚEȘTI PENTRU CONSILIUL FACULTĂȚII DE LITERE. 10 Aprilie 2019
Facultatea de Litere anunță scoaterea la concurs a 5 locuri vacante pentru studenți, în Consiliul Facultății 08 Aprilie 2019
Facultatea de Litere scoate la concurs patru posturi didactice de asistent universitar pe perioadă determinată 27 Martie 2019
Comunicat de presă | Seminar de perfecționare „Film im Daf-Unterricht“ (Filmul ca strategie didactică în predarea limbii germane moderne) 22 Martie 2019
CURSURI DE LIMBA FRANCEZĂ 05 Martie 2019
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE UMANISTE ORGANIZEAZĂ CONFERINȚA CU TEMA ”CORPUSUL ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ: COLECTĂ SAU FABRICARE DE DATE?” 04 Martie 2019
Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Moderne și Științe ale Comunicării, Centrul de studii pentru Limbi si literaturi romanice– LiLiRo organizează conferința: La Crise des études françaises ? 04 Martie 2019
Seminar de informare - Programul Erasmus Plus 04 Martie 2019
METAFORĂ, SPAȚIALITATE, DISCURS EDIȚIA A TREIA A CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE A DEPARTAMENTULUI DE LIMBI ȘI LITERATURI MODERNE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII, FACULTATEA DE LITERE, ÎN COOPERARE CU CENTRUL INTERFERENȚE CULTURALE ȘI CENTRUL LiLiRo, UNIVERSITATEA OV 28 Februarie 2019