Volumul XVI, 2005


Coordonator


Prof.univ.dr. Paul Dugneanu (Universitatea "Ovidius" Constanţa)

Colegiul de redacţie


Prof.univ.dr. Adina Ciugureanu (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Prof.univ.dr. Nicolae Rotund (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Prof.univ.dr. Linda Quinn (UNLV, Nevada)
Conf.univ.dr. Gönül Bakay (Universitatea Beykent, Istanbul)
Lect.univ.dr. Paraschiva Boboc (Universitatea "Ovidius" Constanţa)


CUPRINS


Secţiunea I. POETICĂ ŞI NARATOLOGIE


Corporalitatea imaginii ezoterice în teatrul lui Mircea Eliade [Pages 5 - 14]
Lăcrămioara BERECHET
PDF

Rolul povestirii în construirea spaţiului identitar [Pages 15 - 52]
Mihaela BUCIN
PDF

Narativul poetic. Studiu de caz: Zenobia de Gellu Naum [Pages 53 - 66]
Alina BUZATU
PDF

Ciclul Scrisorilor eminesciene [Pages 67 - 84]
Marina CAP-BUN
PDF

Au sujet de quelques adverbes latins (hŏdie, hĕri, mane, magis, plus) et de leurs descendants romans [Pages 85 - 90]
Adrian CHIRCU
PDF

Andronic et le serpent ou la condition magique, occulte du souvenir et de l'oubli [Pages 91 - 96]
Claudia CHIRCU-BUFTEA
PDF

Constructing Gender Identities through Narratives [Pages 97 - 106]
Diana HORNOIU
PDF

Wide Sargasso Sea - Behind the Mask of Bronte's Mrs. Rochester [Pages 107 - 126]
Lucia OPREANU
PDF

The Mystery of the Poet's Art in Seamus Heaney's Poetry [Pages 127 - 138]
Nicoleta STANCA
PDF

Walker's M'Lissa VERSUS Dickens' Mrs. Gamp [Pages 139 - 147]
Gönül BAKAY
PDF

Secţiunea II. LINGVISTICĂ ŞI STILISTICĂ


Aspecte ale morfologiei adjectivului în scrierile aromâneşti moscopolene din secolul al XVIII-lea [Pages 150 - 156]
Nistor BARDU
PDF

Aspecte ale relaţiilor lingvistice româno-bulgare. Note etimologice [Pages 157 - 164]
Paraschiva BOBOC
PDF

Quelques observations sur la terminologie roumanie d'origine française (en mathematiques et medicine populaire) [Pages 165 - 174]
Daniela CĂPRIOARĂ, Cosmin CĂPRIOARĂ
PDF

Expression de l’effort en français et en roumain [Pages 175 - 186]
Elena COMES
PDF

Productivitatea unor elemente vechi greceşti comune limbilor balcanice [Pages 187 - 202]
Cristina DAFINOIU
PDF

Consideraţii privind hidronimia, cu referire la structura hidronimelor din Dobrogea [Pages 203 - 218]
Ana MARIN
PDF

Procese şi structuri sintactice “marginalizate” în sintaxa românească actuală. Consideraţii terminologice din perspectivă diacronică asupra contragerii – construcţiilor - elipsei [Pages 219 - 234]
Constantin-Ioan MLADIN
PDF

Observaţii de stilistică sintactică la nivelul propoziţiei în latina cantemiriană. [Pages 235 - 248]
Florentina NICOLAE
PDF

Acquisition et implications à l’école maternelle [Pages 249 - 266]
Jeremi SAUVAGE
PDF

La lecture en français, langue etrangère dans les discours roumains de recherche (1980 - 2000) [267 - 282]
Monica VLAD
PDF

Secţiunea III. VARIA


Valori moral-filosofice în opera lui Cicero [Pages 285 - 290]
Ştefan CUCU
PDF

Destruction and Recontruction in Modernist Art [Pages 291 - 300]
Eleonora DRAGOMIR
PDF

Manuscrise şi tipărituri slavone şi româneşti. Tipărituri româneşti existente la Biblioteca Judeţeană Constanţa [Pages 301 - 314]
Marinela MACHIDON
PDF

Elemente de folclor şi etnografie la Ion Pillat şi Pavel Dan [Pages 315 - 330]
Eugen MARINESCU
PDF

Memories of a Massacre [Pages 331 - 348]
Jonathan REES
PDF

Reconsidering Margins – The Women of the Beat Generation [Pages 349 - 368]
Raluca ROGOVEANU
PDF