Procesul de recenzare


Editorul de număr transmite materialele propuse pentru publicare, în formă anonimizată, către doi recenzori anonimi. Aceştia vor face o evaluare critică a fiecărui material trimis, conform criteriilor revistei, şi vor propune acceptarea acestuia pentru publicare sau respingerea. Procesul de recenzare durează 4–5 săptămâni. Observaţiile şi recomandările recenzorilor vor fi comunicate către autorii materialelor prin intermediul editorilor. Articolele acceptate pentru publicare care necesită revizuiri din partea autorilor trebuie retrimise, îmbunătățite, până cel târziu pe 2 iunie, respectiv 2 noiembrie. Decizia finală de acceptare sau respingere a unui material aparţine colegiului de redacţie.


Criterii de evaluare


- Valoarea de noutate a articolului propus
- Adecvarea subiectului la domeniile acoperite de revistă
- Adecvarea titlului şi a rezumatului la conţinutul articolului
- Adecvarea metodelor de analiză, a argumentaţiei şi a interpretării
- Acurateţea referinţelor teoretice, critice sau documentare şi a realizării bibliografiei
- Calitatea exprimării