Instrucţiuni pentru autori


Articolele propuse trebuie să fie originale (să nu fi fost deja publicate) și să nu facă simultan obiectul recenzării la o altă publicație, să respecte standardele științifice ale domeniului și normele etice, și să reprezinte o contribuție nouă în domeniu. Manuscrisele vor fi trimise în format Word simultan pe adresa de e-mail a redacției și a redactorului-șef până la data de 20 aprilie (pentru numărul 1) sau 20 septembrie (pentru numărul 2).

Articolele pot fi redactate în limba română sau în limbile engleză, franceză, italiană sau germană. Indiferent de limba articolului, rezumatul (abstract) și cuvintele cheie (keywords) vor fi redactate în limba engleză, iar titlul apare și în limba engleză dacă articolul este redactat în altă limbă decât engleza. Autorii sunt rugați să urmeze instrucțiunile de stil și de tehnoredactare prezentate mai jos în această rubrică. Nerespectarea acestor indicații descalifică din start articolul de la recenzare.

Recenzarea și recomandările pentru autori se realizează în interval de 4–6 săptămâni; articolele acceptate pentru publicare care necesită revizuiri din partea autorilor trebuie retrimise, îmbunătățite, până cel târziu pe 2 iunie, respectiv 2 noiembrie.

Autorii își păstrează dreptul de autor. Dacă ulterior aceștia doresc să își republice articolul, trebuie să menționeze prima formă de publicare.

Revista nu percepe taxe de recenzare, procesare sau publicare.

Redactarea articolului şi transferul său electronic vor ţine seama de următoarele cerinţe:Instrucţiuni pentru sistemul de referinţă MLA

Tipul de referinţă Citarea în text Surse bibliografice (Works Cited)
Carte. Un autor (Williams 35). Williams, Raymond. Culture and Society. Harmondsworth: Penguin Books, 1978.
Carte. Doi sau trei autori (Nachbar, Lause 55-56). Nachbar, Jack, Kevin Lause. Popular Culture: An Introductory Text. Bowling Green Ohio: Bowling Green University State Press, 1922. NOTĂ: Pentru mai mult de trei autori, menționați-l doar pe primul și adăugați et al. sau menționați-i pe toți.
Fără autor (A Handbook of Korea 241-47). A Handbook of Korea. 4th ed. Seoul: Korean Overseas Information Service, Ministry of Culture and Information, 1982.
Lucrare în antologie (Auerbach 10). Auerbach, Nina. "Jane Austen and Romantic Imprisonment." Jane Austen in a Social Context. Ed. David Monaghan. Totowa, NJ: Barnes, 1981. 9-27.
Lucrare cu mai multe volume (Ford 4: 20-22). Ford, Boris. The Pelican Guide to English Literature, 8 vols. London: Penguin, 1966.
Altă ediție decât prima (Dilworth 328-33). Dilworth, James. Production and Operation Management. 3rd ed. New York: Random House, 1986.
Carte republicată (Doctorow 209-12). Doctorow, E.L. Welcome to Hard Times. 1960. New York: Bantam, 1976.
Carte într-o serie (Link 16-31). Link, Arthur. Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910-1917. New American Nation Series. New York: Harper, 1954.
Carte tradusă (Amalrik 193). Amalrik, Andrei. Notes of a Revolutionary. Trans. Guy Daniels. New York: Alfred A. Knoff, 1982.
Teză sau disertație neterminată (Yorik 9) Yorik, L. S. "The Myth of Anchises in Shakespeare's Hamlet". Unpublished Ph. D. Dissertation. Department of English, University of Chicago.
Comunicare personală (Perry) Information in a letter to the author from Professor John R. Perry, University of Chicago. September 14, 1987.
Articol într-o lucrare de referință "familiară" ("Wasatch Range"). "Wasatch Range." Encyclopedia Americana. 1993 ed.
Articol în periodic (Spear 94). Spear, Karen. "Building Cognitive Skills in Basic Writers." Teaching English in the Two-Year College 9 (1983): 91-98.
Articol în revistă săptămânală sau bisăptămânală (Gleick 33). Gleick, Elizabeth. "Sex, Betrayal and Murder." Time 17 July 1995: 32-33+.
Articol în revistă lunară sau bilunară (Snyder 68). Snyder, Mark. "Self-Fulfilling Stereotypes." Psychology Today July 1982: 60-68.
Articol în ziar (Jereski C1). Jereski, Laura. "Entertainment Stocks: Is a Boffo Performance Over?" Wall Street Journal 1 Aug. 1995, eastern ed.: C1+.
Cronică de film (Harrington D1). Harrington, Richard. "Under Siege 2: Railroad Ruckus." Rev. of Under Siege 2. Washington Post 15 July 1995: D1+.
Interviu (Morganis). Morganis, Nancy. Telephone Interview. 8 Aug. 1995.
Program TV ("Debate on Welfare Reform"). "Debate on Welfare Reform." Face the Nation. CBS. 6 Aug. 1995.
Sursă electronică: Document în proiect academic online ("Kosovo"). "Kosovo." Encyclopaedia Britannica Online. 13 Sept. 1999 .
Sursă electronică: Site personal sau profesional (Maxwell Library Home Page). Maxwell Library Home Page. 3 Aug. 1999. Clement C. Maxwell Library, Bridgewater State College. 13 Sept. 1999 .