Volumul XV, 2004


(STUDIA IN HONOREM MARIN PETRIŞOR)

- II -

Lucrările Conferinţei Lingvistica românească în context european 8 -10 mai 2003

Referenţi ştiinţifici


Prof.univ.dr. Adina Ciugureanu (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Conf.univ.dr. Elena Comes (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Conf.univ.dr. Cristina Halichias (Universitatea din Bucureşti)
Conf.univ.dr. Ştefan Cucu (Universitatea "Ovidius" Constanţa)

Coordonator


Lect.univ.dr. Aida Todi (Universitatea "Ovidius" Constanţa)

Colectiv de redactare


Lect.univ.dr. Monica Vlad (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Conf.univ.drd. Diana Hornoiu (Universitatea "Ovidius" Constanţa)


CUPRINS


LINGVISTICĂ GENERALĂ ŞI COMPARATĂ


Câteva observaţii privitoare la traducerea unor termeni care provin din formaţii onomatopeice [Pages 7 - 16]
Liliana AGACHE
PDF

Psych Roots in Verbal Contexts in Romanian [Pages 17 - 30]
Camelia BEJAN
PDF

Relaţii lingvistice româno-bulgare: cuvinte româneşti în limba bulgară [Pages 31 - 40]
Paraschiva BOBOC
PDF

Sufixele de derivare în poezia greacă [Pages 41 - 50]
Livia BUZOIANU
PDF

Construirea sensului comun în discursurile politice [Pages 51 - 56]
Elmira CHENGIALI
PDF

împrumuturi latino-romanice şi greceşti în "Dihaniile" mitropolitului Antim Ivireanul [Pages 57 - 66]
Adina CHIRILĂ
PDF

Decoupage idiosyncrasique d'une zone conceptuelle: l'avarice [Pages 67 -72]
Mioara CODLEANU
PDF

Din nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcanice [Pages 73 - 86]
Cristina CROITORU DAFINOIU
PDF

Analiza erorilor specifice studenţilor arabi în învăţarea limbii române. Sistemul cazual. [Pages 87 - 94]
George GRIGORE
PDF

Interferenţa dintre mediolatina de redacţie românească, limba maternă a notarilor şi mediul lingvistic din Ţările Române [Pages 95 - 102]
Cristina HALICHIAS
PDF

Elemente dialectale în folclorul ruşilor-lipoveni din Năvodari [Pages 103 - 112]
Nina MACAROV
PDF

Factorii fundamentali ai stabilităţii idiomurilor turcice în comparaţie cu limbile indo-europene [Pages 113 - 124]
Enver MAMUT
PDF

Instrumentul şi instrumentalul în limba rusă [Pages 125 - 128]
Ana Maria MANEA
PDF

Eufemisme în discursul politic [Pages 129 - 142]
Maria MUSCAN
PDF

Toponime şi hidronime în latina cantemiriană [Pages 143 - 152]
Florentina OLTEANU
PDF

Language and culture in joke translation [Pages 153 - 160]
Diana POPA
PDF

Câteva consideraţii privind raporturile lingvistice româno-slave [Pages 161 - 164]
Nicolae SARAMANDU
PDF

Problema scrierii în antichitatea geto-dacică [Pages 165 - 170]
Dan SLUŞANSCHI
PDF

Concordanţe lexicale la nivel dialectal interromanic [Pages 171 - 178]
Teofil TEAHA
PDF

Les preconstruits logico-philosophiques des articulations logiques du discours [Pages 179 - 196]
Sandina VASILE
PDF

Sobre el neologismo español [Pages 197 - 208]
Luminita VLEJA
PDF

Derivarea semantică în sfera terminologiilor [Pages 209 - 214]
Ştefan VODĂ
PDF

Metafora conflictului în discursul politic [Pages 215 - 222]
Marinela VRĂMULEŢ
PDF

Adaptarea unor substantive aromâneşti împrumutate din turcă [Pages 223 - 233]
Mirela ZELCA
PDF