Volumul XIV, 2003


(STUDIA IN HONOREM MARIN PETRIŞOR)

- I -

Lucrările Conferinţei Lingvistica românească în context european 8 -10 mai 2003

Referenţi ştiinţifici


Prof.univ.dr. Teofil Teaha (Academia Română)
Prof.univ.dr. Olga Duţu (Universitatea Spiru Haret Bucureşti)
Conf.univ.dr. Dana Manea (Universitatea din Bucureşti)

Coordonator


Lect.univ.dr. Aida Todi (Universitatea "Ovidius" Constanţa)

Colectiv de redactare


Lect.univ.dr. Monica Vlad (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Conf.univ.drd. Diana Hornoiu (Universitatea "Ovidius" Constanţa)


CUPRINS


PROFESORUL MARIN PETRIŞOR LA 70 DE ANI [Pages 5 - 7]
Aida TODI
PDF

MARIN PETRIŞOR – DATE BIOGRAFICE ŞI REPERE BIBLIOGRAFICE [Pages 8 - 12]
Aida TODI
PDF

Secţiunea I. LIMBA ROMÂNĂ – SINCRONIE ŞI DIACRONIE


Evoluţia consoanelor africate în subdialectul moldovenesc [Pages 15 - 22]
Marian ANTOFI
PDF

“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-lea [Pages 23 - 34]
Nistor BARDU
PDF

Lexicul divinaţiei populare româneşti. Termeni cu sensul de “piază-rea” [Pages 35 - 38]
Valeriu BĂLTEANU
PDF

Exprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul dialectului istroromân. Termeni moşteniţi. Termeni împrumutaţi. [Pages 39 - 48]
Gabriel BĂRDĂŞAN
PDF

Forme adverbiale regionale [Pages 49 - 52]
Cosmin CĂPRIOARĂ
PDF

Statutul de semiauxiliar al verbului “a urma” [Pages 53 - 62]
Elena COMES
PDF

Subiectul. Aspecte ale repetării şi reluării subiectului în scrierile originale româneşti din secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea [Pages 63 - 68]
Raluca V. CONDULEŢ
PDF

Biografia unui termen – ceangău / ceangăi [Pages 69 - 78]
Ioan DĂNILĂ
PDF

Încercare de descriere a unei clase de verbe care realizează procese de tip acţiune: verbe cu un actant subiect [abl], cu un [abs] încorporat în structura verbului şi cu un [loc alativ] implicit [Pages 79 - 92]
Camelia DRAGOMIR
PDF

Complementele de cauză şi efect [Pages 93 - 104]
Elena GĂGEANU
PDF

Este “care v(re)a să zică” copulă verbală? [Pages 105 - 120]
Alexandrina GRĂDINARU
PDF

Repetition and Gender in Romanian Conversational Discourse [Pages 121- 132]
Diana HORNOIU
PDF

Sistemul ortografic aplicat în redactarea lexiconului de la Buda [Pages 133 - 140]
Monica HUŢANU
PDF

Consideraţii diacronice privind denumirea localităţilor dobrogene [Pages 141 - 148]
Liliana IONESCU
PDF

Observaţii asupra dubletelor substantivale din limba română actuală [Pages 149 - 166]
Veronica IONESCU
PDF

Valori contextuale ale imperfectului în limba română actuală [Pages 167 - 180]
Dana MANEA
PDF

Consideraţii privind structura semantică şi lexicală a numelor de botez laice actuale din Dobrogea [Pages 181 - 200]
Ana MARIN
PDF

Consideraţii privind criteriile de clasificare sintactico-semantică a verbului (cu aplicaţie asupra verbelor terminologice) [Pages 201 -212]
Anca MIERLĂ
PDF

Circumstanţialele în lingvistica românească modernă. Dinamica structurilor terminologice [Pages 213 - 224]
Constantin Ioan MLADIN
PDF

Schimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latină [Pages 225 - 234]
Manuela NEVACI
PDF

Terminologia publicitară de origine engleză şi adaptarea sa la sistemul morfologic al limbii române [Pages 235 - 244]
Nicoleta PETUHOV
PDF

“Feminizarea” în limba română [Pages 245 - 250]
Aurora PEŢAN
PDF

Nedeterminarea obţinută prin neexprimarea actanţilor în limbajul popular [Pages 251 - 268]
Nicolae STANCIU
PDF

Contribuţia lui Titu Maiorescu la dezvoltarea limbii române literare [Pages 269 - 274]
Aida TODI
PDF

Excurs marin [Pages 275 - 284]
Gheorghe TOHĂNEANU
PDF

Normă lingvistică şi opinie publică [Pages 285 - 291]
Laura VOINEA
PDF

Secţiunea II. DIDACTICA LIMBILOR MODERNE


Limba şi cultura română în lume. Lectoratul de limba română de la Seattle [Pages 295 - 298]
Marina CAP-BUN
PDF

“Mioriţă laie, laie bucălaie” – formarea stocului lingvistic individual [Pages 299 - 302]
Olga DUŢU
PDF

Profesorul de limba şi literatura română. Strategia reformelor educaţionale [Pages 303 - 308]
Raluca FIŢ
PDF

Vocabulary resource: The Dorling Kindersley Big Book of Knowledge [Pages 309 - 316]
Ana Maria GRIGORE
PDF

Troublesome Words in Teaching English [Pages 317 - 322]
Liliana IONESCU
PDF

A Linguistic Approach to Error Analysis in Teaching of English as a Second Language [Pages 323 - 328]
Iuliana LUNGU
PDF

Dezvoltarea gândirii critice prin intermediul metodelor activ-participative în lecţiile de comunicare (ciclul gimnazial) [Pages 329 - 336]
Manuela NEVACI
PDF

Aspecte ale învăţării lexicului limbilor străine [Pages 337 - 342]
Laetitia Arleziana SIEA
PDF

Consideraţii asupra noţiunii de competenţă în didactica limbilor [Pages 343 - 348]
Angelica VÂLCU
PDF

De la abordarea hermeneutică la abordarea tematică a textului în limba străină [Pages 349 - 356]
Monica VLAD
PDF