Volumul XIII, 2002
Referent ştiinţific


Prof.univ.dr. Marin Petrişor (Universitatea "Ovidius" Constanţa)

Coordonator


Lect.univ.dr. Aida Todi (Universitatea "Ovidius" Constanţa)

Colectiv de redactare


Prof.univ.dr. Teodora Cristea (Universitatea Spiru Haret Bucureşti)
Prof.univ.dr. Marin Petrişor (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Conf.univ.dr. Elena Comes (Universitatea "Ovidius" Constanţa)
Conf.univ.dr. Camelia Dragomir (Universitatea "Ovidius" Constanţa)CUPRINS


Teaching Prepositions [Pages 5 - 12]
Simina BADEA
PDF

A protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - lea [Pages 13 - 18]
Nistor BARDU
PDF

Psych Nominalizations in English and in German [Pages 19 - 34]
Camelia Bejan
PDF

Elemente româneşti în vocabularul limbii bulgare [Pages 35 - 50]
Paraschiva BOBOC
PDF

Trăsături dialectale în opera lui Ion Creangă [Pages 51 - 56]
Cosmin CĂPRIOARĂ
PDF

L'adaptation: Difficultes de delimitation d'un concept [Pages 57 - 68]
Mioara CODLEANU
PDF

Principii de elaborare a unei gramatici de orientare semantică [Pages 69 - 84]
Elena COMES
PDF

Le chaud et le froid: De quelques métaphores cénesthésiques [Pages 85 - 92]
Teodora CRISTEA
PDF

Despre elementele vechi greceşti din limbile balcanice până în secolul al VII-lea [Pages 93 - 100]
Cristina CROITORU
PDF

Noţiunea de cvasi-predicaţie şi rolul ei în clasificarea verbelor [Pages 101 - 114]
Camelia DRAGOMIR
PDF

Gendered Language [Pages 135 - 148]
Diana HORNOIU
PDF

Les regard de l’ex-Île [Pages 123 - 132]
Florica HRUBARU
PDF

Consideraţii privind interferenţele româno – sud-slave în antroponimie [Pages 149 - 158]
Ana MARIN
PDF

Comunicarea interculturală şi transferul cultural în procesul de învăţare a unei limbi străine [Pages 159 - 170]
Maria MUSCAN
PDF

Intervalles de référence et interprétation du sens dans l'interaction [Pages 171 - 182]
Cătălin NICOLAU
PDF

Observaţii privind unele abateri sintactice din latina cantemiriană [Pages 183 - 196]
Florentina NICOLAE (OLTEANU)
PDF

Il Friulano. Quadro generale [Pages 197 - 206]
Elena PÎRVU
PDF

Originea dialectelor româneşti în concepţia lingviştilor români [Pages 207 - 216]
Marin PETRIŞOR
PDF

Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “suferinţă” [Pages 217 - 234]
Anastasia PETROVA
PDF

Structuri sinonimice binare şi ternare în cronicile munteneşti din secolul al XVIII – lea [Pages 235 - 244]
Aida TODI
PDF

La lecture scolaire: Tentative de definition [Pages 245 - 255]
Monica VLAD
PDF