CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ "INTERFERENŢE CULTURALE"

 

Pagina de startPrograme de studii romneştiResurse multimedia create n cadrul proiectuluiCursuri de romnă pentru străiniResurse multi-mediaTraduceri din literatura romnăContact

Studiile romneşti n lume n 2007 vol.1/Romanian Studies Around the World in 2007 vol.1

Studiile romneşti n lume n 2008 vol.2/Romanian Studies Around the World in 2008 vol.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIILE ROMNEŞTI N LUME

(Proiect de cercetare derulat cu finanţare CNCSIS, n perioada 2007-2008)

 Director de grant: Conf. univ. dr. Marina Cap-Bun

 

Proiectul propus de noi a fost conceput n conformitate cu obiectivele ştiinţifice generale ale centrului de cercetare acreditat CNCSIS Interferenţe culturale din Cadrul Facultăţii de Litere şi el este gndit ca parte a unui ansamblu de cercetări n cascada care şi propun să contribuie, pe termen mediu si lung, la consolidarea dialogului şi a cooperării dintre comunitatea ştiinţifică romnească şi cea mondială. El vizează o integrare a cmpului de cercetare prin producerea de noi instrumente educaţionale, flexibile şi interactive, şi intensificarea legăturilor dintre cercetătorii romni şi cei străini, n cadrul studiilor romneşti, avnd ca scop crearea de facilităţi de informare şi dialog, n cadrul standardelor cercetării ştiinţifice pe plan european şi internaţional.

Proiectul şi propune să cerceteze situaţia studiilor romneşti n lume, resursele acestora şi gradul lor de utilizare n prezent, precum si strategiile prin care se poate contribui efectiv la dezvoltarea acestui domeniu. Scopul proiectului este să argumenteze n diverse medii interne şi externe (universitare, culturale, editoriale, comunitare etc.) importanţa dezvoltării studiilor romneşti n contextul integrării Romniei n UE şi să promoveze rezultatele cercetării n baze de date accesibile pe internet si pe alte suporturi. n primul an echipa de cercetare interdisciplinară si internaţională a identificat centrele de romanistică şi resursele lor (biblioteci, internet etc), şi a intervievat un mare număr de foşti şi actuali lectori de Limbă si Civilizaţie Romnească şi studenţi, pentru a evalua reuşitele dar şi problemele cu care se confrunta aceste centre şi modalităţile de creştere a vizibilităţii si atractivităţii lor. Congresul internaţional de Studii Romneşti, organizat de Universitatea Ovidius n parteneriat cu North American Society for Romanian Studies la Constanţa n iunie 2007, a reprezentat un prilej pentru noi contacte ntre specialişti şi pentru diseminarea rezultatelor cercetării noastre prin informarea asupra facilităţilor pe care le vom pune la dispoziţie (reţeaua şi banca de date). Cei interesaţi au fost invitaţi să participe la volumele de studii si traduceri ale proiectului, adiacente bazelor de date si mulţi au şi răspuns acestei invitaţii, regăsindu-se n sumarul primului volum al proiectului care se află sub tipar. A doua etapă, 2008, presupune digitalizarea, sistematizarea si difuzarea materialului adunat prin reţeaua de contacte stabilite, ea insăşi un obiectiv central al proiectului. n această etapă vom utiliza diverse suporturi multimedia (CD, DVD) pentru difuzarea de informaţii despre cultura si civilizaţia romnească, teatru, ecranizări după romane canonice, date bio-bibliografice despre autori, interviuri cu personalităţi etc. Aceste instrumente educaţionale moderne, odată realizate, vor putea fi utilizate şi n şcolile romneşti.

Problema principală pe care şi propune să o conştientizeze şi să o rezolve acest proiect este cunoaşterea si difuzarea deficitară a culturii romne şi a contribuţiei sale la patrimoniul european comun n mediile academice, culturale, editoriale, comunitare etc., europene şi nu numai. Ariile tematice n care se ncadrează tema proiectului nostru se circumscriu toate n domeniul prioritar de cunoaştere prin artă şi cultură. Cercetarea studiilor romanesti in lume vizeaza totodata: modelele de integrare europeană, cultură romnească şi cultură europeană, identitatea romnească si identitatea europeană, protecţia si valorizarea patrimoniului naţional si european, educaţia romnească n contextul tradiţiilor dar şi al integrării europene a nvăţămntului superior şi a cercetării romneşti. Numai o perspectivă interdisciplinară ca cea a echipei noastre poate acoperi n mod coerent si complex vastitatea domeniului studiilor romneşti n lume.

Dacă n secolele anterioare interesul european pentru limba, cultura şi civilizaţia romnească a fost destul de redus, după cum reiese din datele adunate de membii echipei interdisciplinare de cercetare, momentul 2007 a deschis noi perspective de cunoaştere reciprocă, de explorare a specificităţilor şi redefinirilor identitare precum si noi circuite pentru limba şi cultura romnă, ca parte integrantă a culturii, spiritualităţii şi a patrimoniului european. Studiile romneşti au devenit o ramură a studiilor europene, de aceea ele trebuie consolidate prin elaborarea de noi resurse şi instrumente educaţionale moderne dar şi prin accesibilizarea digitală şi integrarea n baze de date internaţionale a celor mai valoroase dintre vechile resurse.

Proiectul nostru cercetează un domeniu determinant pentru nţelegerea aspiraţiei spre identitatea europeană a culturii romne n efortul său integrator constant pe durata ultimelor trei secole. Urmărind modul n care intelectualitatea romnească a exprimat n timp acest ideal al apartenenţei spaţiului cultural romnesc la cel european, efortul constant de promovare a imaginii spaţiului romnesc, a culturii şi civilizaţiei sale, dar şi de asimilare a spiritului şi formelor de expresie culturală ale Europei, prin călătorii, traduceri, lucrări de referinţă etc., vom reconstitui modelele care s-au dovedit a avea succes şi care pot genera soluţii pertinente la dilemele şi mizele momentului actual. De la Dimitrie Cantemir, care scria Descriptio Moldaviae monografia comandată de Academia din Berlin cu conştiinţa acută a importanţei promovării externe a imaginii ţării sale şi pnă la Eminescu, preocupat de unitatea romnilor de pretutindeni (cf. Romnii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională, Bucureşti, Saeculum I.O., 1998) sau la iniţiativele junimiste binecunoscute de traducere şi difuzare a literaturii contemporane lor, de la Alecsandri, care nu se mulţumea să adune ntr-o primă culegere capodoperele oralităţii noastre, ci se grabea să le traducă şi n limba franceză spre a putea fi cunoscute de Europa, la Eugen Lovinescu, cel att de ncrezător n necesitatea sincronizării noastre cu Europa, toţi intelectualii importanţi ai spaţiului cultural romnesc au fost intens preocupaţi de imaginea Romniei n lume. Chiar şi n perioada comunistă, dincolo de restricţiile de ordin ideologic, a existat conştiinţa importanţei difuzării europene a literaturii şi culturii romne. Iniţiativa noastră ştiinţifică se nscrie aşadar ntr-o tradiţie intelectuală romnească de mare prestigiu şi autoritate.

Deşi există mult material accesibil referitor la problematica abordată de acest proiect, ntr-o mare diversitate de forme, ele nu s-au bucurat de sistematizări complexe n format electronic şi larg accesibile pe Internet astfel ncat să fie disponibile pentru centrele de romnistică din Europa, Statele Unite şi alte spaţii n care domeniul a fost reprezentat ca disciplină de studiu.

Ceea ce ne propunem este deschiderea de noi cmpuri de cercetare şi reorganizare a resurselor n baze de date digitale, o multiplicare a acestora prin contribuţiile originale ale  membrilor proiectului şi a celor invitaţi să participe n cadrul volumelor rezultate din cercetarea noastră.  Nu ne ndoim că acest efort susţinut al echipei noastre va relansa domeniul studiilor romneşti şi i va asigura o armatură documentară şi teoretică mai solidă. O astfel de ntreprindere nu s-ar putea realiza dect prin apelul la o echipă interdisciplinară şi internaţională cu membri de diferite vrste şi formaţii, cu contribuţii esenţiale n domeniul promovării studiilor romneşti.

Tema propusă de proiectul nostru are o mare importanţă ştiinţifică, att n plan intern, ct şi extern, prin  sistematizarea şi accesibilizarea digitală a datelor n vederea accesului european şi mondial, ntruct cultura romnă, spre deosebire de alte culturi europene, nu dispune ncă de suficiente circuite de difuzare prin care să poata fi accesată şi cunoscută. Ca parte integrantă a comunităţii ştiinţifice europene, intelectualitatea romnească are datoria morală şi profesională să promoveze patrimoniul cultural romnesc şi să-l facă accesibil tuturor celor interesaţi. Impactul identitar al cercetării fundamentale pe care o propunem este major, mai ales pe fundalul recontextualizărilor presupuse de integrarea Romniei n Uniunea Europeană, pentru că ea va reliefa implicit şi contribuţia romnească la patrimoniul cultural şi ştiinţific european, de cele mai multe ori ignorată.

A devenit un rău obicei al nostru să ne lamentăm asupra lipsei de interes a comunităţilor academice din străinatate pentru cultura şi civilizaţia romnească. Este un viciu de fond major care nu poate fi contracarat dect prin cercetări sistematice asupra contribuţiei noastre in timp la dezvoltarea modelelor europene de cultură si civilizaţie. Personalităţi importante ale spiritualităţii europene şi mondiale au plecat din spaţiul romnesc, devenind extrem de notorii n lume şi ducnd cu ele zestrea spirituală a culturii n care s-au format. Brncuşi, Eliade, Cioran, Ionescu, Celan, Tristan Tzara, Sasa Pana ar constitui doar cteva exemple. Legatura lor cu cultura romnă care i-a format este extrem de puţin cunoscută, datorită ineficienţei noastre de a o promova. n mod paradoxal, cel care a scris o carte despre originile romneşti ale lui Eliade n-a fost un specialist romn, ci unul dintre studenţii lui americani Mac Linscott Ricketts. Dar, de ndată ce informaţia devine accesibilă ntr-o limbă de circulaţie internaţională, interesul este şi el vizibil. De aceea considerăm relevant să facem şi un studiu asupra impactului acestor resurse; vom monitoriza materialul accesibil n limbi de circulaţie europeană (in special engleză, franceză şi italiană) şi reacţiile cercetătorilor din ţara respectivă la aceste materiale (recenzii, citări n lucrări de specialitate, introducerea unor subiecte romneşti n aria curiculară a unor cursuri universitare).

Avem traduceri bune şi posibilitatea de a face altele dar nu suntem suficient de conştienţi de necesitatea ncurajării acestui proces şi a găsirii canalelor de difuzare eficente. n epoca Internetului nu ne putem aştepta ca cei interesaţi să scormonească prin bibliotecile lumii după resurse. Trebuie să le sistematizăm noi, prin cercetări fundamentale şi să le punem la dispoziţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. Proiectul nostru se vrea un nceput de drum căci el doreşte să trezea nu doar interesul celor din afară, ci şi conştiinţa importanţei acestui domeniu pentru comunitatea academică şi ştiinţifică romnească. Reţelele noastre de difuzare vor fi popularizate n toate centrele universitare romneşti şi sperăm că, odată constituite, să fie folosite şi de alţi cercetători cu preocupări n domeniul promovării culturii şi civilizaţiei romneşti n lume.

Considernd bogatul patrimoniu al culturii romne şi importanţa conştientizării lui de către comunitatea academică europeană şi mondială, proiectul nostru şi propune nu doar un studiu bibliografic şi analitic al resurselor romneşti, la care va lucra ntreaga echipă, ci şi prelucrarea electronică a datelor cercetării n vederea accesibilizării pe pagina web a proiectului şi a integrării lor n baze de date internaţionale.

n prezent centrele de romnistică sunt destul de sporadice şi nu au la dispoziţie foarte mult material, ntruct nu se bucură de finanţări generoase. Puţine dintre lectorate sunt permanente şi susţinute de titulari. Interesul principal se concentrează asupra unor noţiuni elementare de limba romnă, fie n contextul studierii lingvisticii romnice, fie din raţiuni personale. Elementele de literatură, cultură şi civilizaţie romnească sunt slab reprezentate n programele de studii romneşti, nu neapărat pentru că lipseşte interesul, ci mai cu seamă pentru că resursele didactice şi de informare generală sunt limitate şi accesul la cele existente totuşi e dificil. Deşi există unele traduceri foarte bune din literatura romnă n limbi de circulaţie mondială, ele sunt mprăştiate destul de aleatoriu prin biblioteci şi rareori sunt folosite, pentru că nici nu se ştie de existenţa lor. Aşa se explică şi faptul că prezenţa autorilor romni n antologii sau studii de interes general european este extrem de redusă şi la fel se ntmplă cu subiectele romneşti n cele mai răspndite reviste de specialitate din lume. Nici sub aspectul resurselor multimedia nu ne putem lauda cu performanţe remarcabile. De pildă, seria Great Books a canalului Discovery Civilization nu a conţinut nici măcar vreo referiţă colaterală la vreun scriitor romn, ca şi cnd n acest spaţiu cultural nu s-a scris nimic de valoare şi interes european. De aceea, proiectul nostru, dincolo de primatul consolidării programelor de studii romneşti aspiră şi la extinderea interesului pentru literatura şi cultură romnă spre ariile curiculare ale unor cursuri de studii comparate (antropologie culturală, literatură, film, teatru etc).

Deşi s-au făcut şi se fac eforturi n vederea schimbării acestei situaţii, remarcabilă fiind n acest sens contribuţia Fundaţiei Culturale Romne, lucrurile pot fi ncă mult mbunătăţite şi asta ne propunem să facem, prin promovarea susţinută a domeniului. Proiectul nostru va opera o selecţie riguroasă a resurselor existente, incluznd cursuri de nvăţare a limbii, traduceri, mai cu seamă cele accesibile n formă digitală, dar şi scanarea şi accesibilizarea prin Internet a celor mai vechi pe suport hrtie, material informativ in forme audio-vizuale, ecranizări după romane canonice, nregistrări de spectacole, interviuri cu personalităţi dublate de filme documentare.

Proiectul nostru vizează o abordare cu totul nouă şi sperăm mult mai eficientă a problematicii ştiinţifice implicate de studiile romneşti, dar şi o schimbare de mentalitate a comunităţii academice europene şi mondiale, n cadrul căreia lipsa informaţiei corecte a permis perpetuarea unor prejudecăţi păguboase pentru ambele părţi.

Totodată acest proiect pregăteşte infrastructura unui alt proiect pe care dorim să-l derulăm ncepnd cu 2009 şi care va viza un program susţinut de traducere a autorilor romni canonici, pe care i vom selecta in funcţie de rezultatele acestei cercetări, care va cuprinde şi studii de caz asupra accesibilităţii autorilor romni canonici.

Munca noastră de cercetare va sta la baza elaborării unor studii individuale şi colective oferite spre publicare n reviste de largă circulaţie n rndul cercurilor interesate, precum a unor comunicări susţinute la conferinţe de specialitate. Toate rezultatele muncii nostre, precum şi consultanţa echipei de cercetare vor fi puse imediat la dispoziţia specialiştilor sau a studenţilor n studii romneşti, care reprezintă grupul ţintă principal al proiectului nostru, n orice formă solicitată, de aceea nu ne ndoim de impactul pozitiv şi imediat al efortului nostru. Nădăjduim că el va produce un aport semnificativ la cunoşterea şi dezvoltarea studiilor romneşti, care vor fi relansate şi ntărite, dar şi un impact mentalitar n plan european asupra importanţei studierii acestui domeniu. Dorim totodată să trezim interesul comunităţilor romneşti din străinătate de a sprijini programele de studii romneşti, dar şi pe cel al editorilor pentru a da resurselor romneşti o circulaţie mai largă şi mai prestigioasă.

             Proiectul nu-şi propune idealul utopic al unei acoperiri exhaustive a domeniului, ci doar o analiză a situaţiei efective a lectoratelor romneşti şi o evaluare a modalităţilor posibile de dezvoltare, de creştere a atractivităţii şi vizibilităţii lor. Cunoscnd bine problemele cu care se confruntă programele de studii romneşti din afara ţării (ntruct unii dintre membri echipei au avut experienţă personală a unor asemenea lectorate), ne propunem să contribuim esenţial la promovarea modelelor de succes, la sistematizarea şi mbogăţirea resurselor şi la accesibilizarea lor pe multiple suporturi dar şi la crearea unei reţele profesionale de dialog şi schimb de idei şi informaţii. Conceptul n sine al studiilor romneşti trebuie nnoit şi reevaluat ncepnd cu 2007, cnd romnistica a devenit o componentă a studiilor europene şi n acest sens proiectul se vrea un vector de schimbare eficient. Desigur că nu vom putea rezolva toate problemele acestui domeniu n cei doi ani de cercetare, dar vom deschide calea altor posibile contribuţii şi vom crea o reţea extrem de utilă care va putea fi utilizată şi dezvoltată şi după finalizarea acestui proiect.

n cadrul proiectului propus se vor realiza două volume colective de studii romneşti, redactate n limbile engleză, franceză şi italiană, gndite astfel nct să fie de maximă utilitate celor care predau această disciplină n diverse spaţii culturale.